Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Gospodinjstev, ki so skozi mesec shajala lahko oz. zelo lahko, je bilo 23 odstotkov, kar je le za dve odstotni točki več v primerjavi s tistimi, ki so shajala težko oz. zelo težko (21 odstotkov), je ta teden objavil statistični urad.

Kot so navedli statistiki, se je razlika med skupinama v zadnjem letu počasi zmanjševala. V primerjavi z istim obdobjem pred letom dni je delež gospodinjstev, ki so shajala lahko oz. zelo lahko, upadel za tri odstotne točke, delež tistih, ki so shajala težko oz. zelo težko, pa se je za prav toliko povečal.

Sorodna novica Energetska revščina se je razširila z dodatnimi 7 tisoč gospodinjstvi

Poslabšanje v najemniških stanovanjih

V primerjavi z letom prej se je finančni položaj najbolj poslabšal gospodinjstvom v najemniških stanovanjih. Med njimi je bilo 13 odstotkov takšnih, ki so shajala lahko oz. zelo lahko, tistih, ki so shajala težko oz. zelo težko, pa je bilo 37 odstotkov, kar je za 23 odstotnih točk več. Delež teh se je v enem letu povečal za 12 odstotnih točk.

Med uporabniki stanovanj je težko oz. zelo težko shajala nekaj manj kot četrtina gospodinjstev (23 odstotkov), med lastniki pa nekaj več kot šestina (18 odstotkov).

Skoraj četrtina gospodinjstev je ocenila, da se je njihov skupni neto dohodek v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem zvišal, 10 odstotkov pa jih je poročalo o znižanju dohodka.

V primerjavi z istim obdobjem pred letom dni se je delež prvih povečal za sedem odstotnih točk, delež drugih pa zmanjšal za štiri odstotne točke.

Med najpomembnejšimi razlogi za zvišanje dohodka so bili v 26 odstotkih dvigi plač, v 24 odstotkih pa drugi razlogi, za znižanje dohodka pa drugi razlogi v 27 odstotkih, znižanje plače pa v 18 odstotkih.

Ko padejo prihodki, kopnijo prihranki

Foto: Surs
Foto: Surs

V 36 odstotkih gospodinjstev, v katerih se je dohodek znižal, to ni vplivalo na življenjski standard gospodinjstva. Od preostalih pa se jih je 56 odstotkov na znižanje dohodka prilagodilo z zmanjšanjem izdatkov, 22 odstotkov pa jih je uporabilo prihranke.

Skoraj polovica si ne more privoščiti nenadnega izdatka za 700 evrov

Nepričakovanih izdatkov v znesku 700 evrov si ne bi moglo privoščiti 45 odstotkov gospodinjstev. Težave z odplačilom najemnine jih je imelo 23 odstotkov, z odplačilom nestanovanjskega posojila 13 odstotkov, z odplačilom stanovanjskega posojila pa šest odstotkov gospodinjstev.

Državni statistiki pa so preverjali tudi zadovoljstvo z življenjem, finančnim stanjem in medosebnimi odnosi. Z medosebnimi odnosi sta bili zadovoljni dve tretjini prebivalcev, z življenjem je bilo visoko zadovoljnih 46 odstotkov prebivalcev, s finančnim stanjem gospodinjstva pa nekaj več kot četrtina (27 odstotkov).

Več zadovoljnih med višje izobraženimi

Foto: Surs
Foto: Surs

Nizko zadovoljna z medosebnimi odnosi sta bila dva odstotka prebivalcev, z življenjem je bilo malo zadovoljnih pet odstotkov, s finančnim stanjem gospodinjstva pa 12 odstotkov prebivalcev.

Kot navajajo statistiki, so bili bolj izobraženi bolj zadovoljni z življenjem in finančnim položajem. Med terciarno izobraženimi je bilo visoko zadovoljnih z življenjem 64 odstotkov, kar je 25 odstotnih točk več kot med nižje izobraženimi, visoko zadovoljnih s finančnim stanjem pa 43 odstotkov, kar je 22 odstotnih točk več kot med nižje izobraženimi.

Večina ni osamljena

Ves čas ali večino časa je bilo v obdobju pred anketiranjem osamljenih devet odstotkov prebivalcev. Od tega jih je 71 odstotkov osamljenost čutilo redko kdaj ali nikoli. Najpogosteje so bili osamljeni mladi v starosti od 16 do 34 let.

Pri tej skupini se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem najbolj povečal delež tistih, ki so bili osamljeni ves čas ali večino časa, in sicer za pet odstotnih točk na 13 odstotkov.