Na prostovoljno služenje bo lahko napoten državljan do 30. leta starosti. Foto: BoBo
Na prostovoljno služenje bo lahko napoten državljan do 30. leta starosti. Foto: BoBo

SV se že dalj časa spoprijema s povečanim številom odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in z zmanjšanim zanimanjem potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

Za doseganje načrtovanega kadrovskega obsega Slovenske vojske je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega. Novembra lani so tako na obrambnem ministrstvu pripravili zasnovo enotnega usposabljanja za vstop v SV na podlagi programa temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka.

Namen novega koncepta je, da se prostovoljno služenje v prihodnje omogoči čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in se tako vzpostavi širša baza državljanov z osnovnim vojaškim znanjem, ki bi se lahko vključili v stalno sestavo in pogodbeno rezervno sestavo SV.

13 tednov usposabljanja

"Pogoji bodo tako poenoteni za vse kategorije, torej tako za prostovoljce kot tiste, ki se želijo zaposliti kot vojaki. Opravili bodo enotno temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ki bo razdeljeno v tri faze. V prvi fazi, ki bo trajala pet tednov, bodo posamezniki prejeli naziv vojak strateške rezerve, tu gre le za prostovoljce. Tisti, ki bodo želeli nadaljevati poslanstvo, se bodo v drugi fazi, ki bo trajala šest tednov, usposabljali za pripadnike pogodbene rezerve in ob koncu jim bo SV ponudil tudi ustrezno pogodbo. Tiste, ki bodo želeli svojo pot v SV nadaljevati, pa bodo napotili še na dodatno dvotedensko usposabljanje. Vsi tisti, ki bodo opravili vse tri faze usposabljanja, pa bodo prejeli tudi 3100 evrov," je za Radio Slovenija poročal Robert Škrjanc.

Višina prejemkov

Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Sloveniji. Ta v letu 2021 znaša 1.024,24 evra. Za vsak mesec prostovoljnega služenja bo vojak prostovoljec prejel 70 odstotkov od osnove, kar znese 716,97 evra. Celotno prostovoljno služenje traja 13 tednov, po tistem pa jim bo pripadel dodatni prejemek v višini osnove, torej 1.024,24 evra. S tem je predlagan dvig denarnih prejemkov za približno 1000 evrov, tako da bo vojak prostovoljec po uspešno opravljenem celotnem prostovoljnem služenju prejel 3199 evrov.

Ministrstvo za obrambo bo podrobnosti sicer predstavilo na petkovi novinarski konferenci, na Radiu Slovenija so tej temi posvetili tudi današnjo oddajo Studio ob 17.00.

Slovenska vojska, ki te dni praznuje svoj praznik, po 30 letih nenehnih sprememb in iskanja poti ob nenehni krizi vodenja in pomanjkanju vizije ter jasne obrambne politike postaja vse bolj utrujena. Bosta politika in konec koncev celotna družba končno sposobni najti soglasje o tem, kakšno vojsko si želimo in v katero smer naj jo razvijamo? O tem so razpravljali voditelj Robert Škrjanc in ključni akterji, odgovorni za varnost in obrambo.