"Menimo, da je v interesu Slovenije in s tem tudi delodajalcev, da na trg dela vstopajo osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo," so prepričani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Foto: BoBo

"Dotok tuje delovne sile in drugih imetnikov tujih listin o izobraževanju na slovenski trg dela je vse večji, kar posledično vpliva tudi na število vlog za vrednotenje izobraževanja, ki se povečuje. Pri tem se Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sooča z zaznavanjem naraščanja poskusov goljufij in ponarejenih listin, kar je skrb vzbujajoče," so opozorili na ministrstvu.

Vrednotenje izobraževanja je sicer postopek, v katerem ministrstvo za izobraževanje izda mnenje o določenem izobraževanju in je informativno-svetovalne narave, namenjeno pa je predvsem delodajalcem. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, gre za neke vrste "prevajalnik", ki drugje pridobljeno izobrazbo prestavi v domače okvire.

Postopki vrednotenja izobraževanja se bodo podaljšali

Medtem ko se število vlog za vrednotenje izobraževanja povečuje, se na ministrstvu ob tem soočajo tudi z naraščanjem neobičajnih praks izobraževanja ter nepreglednimi informacijami o kakovosti izobraževanja. To vzbuja dvom o kakovosti pridobljenega izobraževanja in v usposobljenost imetnikov listin, zato je za vse vpletene še toliko pomembneje, da so postopki vodeni strokovno, resno in podrobno, so zapisali.

Zato so na ministrstvu sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje zlorab, ki pa privedejo do podaljšanja postopkov. Ob tem so poudarili, da so kakršni koli pritiski na zaposlene, ki vodijo postopke, nedopustni in potencialno škodljivi. V interesu Slovenije in delodajalcev je, da na trg dela vstopajo osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo, ustrezno formalno izkazana znanja in veščine. Vsak sum poskusa goljufije oziroma uporabe ponarejene listine v postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo po uradni dolžnosti preda policiji.

Na problematiko ponarejenih listin o izobraževanju so v preteklosti opozorili tudi tuje pristojne organe. Odločitev glede stopnjevanja ukrepov zoper države, od koder izvirajo ponarejene listine, bo sprejeta po posvetovanju z vsemi pristojnimi organi.