Odločba je bila sprejeta soglasno. Foto: BoBo
Odločba je bila sprejeta soglasno. Foto: BoBo
Sorodna novica Levica vložila zahtevo za presojo ustavnosti prepovedi referenduma o nakupu oklepnikov

Parlament je 2. februarja ratificiral sporazum z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), kar bo omogočilo nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa boxer za Slovensko vojsko (SV). Ker so v Levici prepričani, da gre za predrag in nepotreben nakup orožja, so v DZ 9. februarja s 6800 podpisi vložili pobudo za zakonodajni referendum, s katerim so želeli preprečiti vladne načrte za nakup osemkolesnikov. A je DZ 21. februarja sprejel sklep, da je referendum o tej temi nedopusten.

Referenduma o oklepnikih ne bo

Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe ne sme na referendum

Ustavno sodišče ugotavlja, da je sporazum mednarodna pogodba, ki jo ratificira DZ z zakonom. Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in OCCAR-jem o upravljanju programa Boxer od OCCAR-ja pa je zato "zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe v smislu tretje alineje drugega odstavka 90. člena ustave, glede katerega je referendum po ustavi izključen". Ustava namreč v omenjeni alineji 90. odstavka določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb.

Kot sklene ustavno sodišče, izpodbijani sklep tako posledično ni v neskladju z ustavo.
V povzetku odločitve, objavljene na spletni strani ustavnega sodišča, pojasnjujejo, da je sodišče najprej presojalo, ali OCCAR ustreza merilom, ki jih doktrina mednarodnega prava določa za mednarodne organizacije. Levica je namreč trdila, da OCCAR ni mednarodna organizacija v mednarodnopravnem smislu. "Ker gre za organizacijo, ki so jo ustanovile države z mednarodno pogodbo – konvencijo OCCAR, in upoštevaje vsebino določb slednje, je očitek predlagatelja zavrnilo kot neutemeljen," pa je sklenilo sodišče.

Sorodna novica Na obzorju veliki orožarski posli, prodaja starega orožja pa ne poteka po načrtih

Ustavno sodišče je nato navedlo, da je podlaga za sklenitev sporazuma navedena v 37. in 38. členu konvencije OCCAR-ja, v skladu s katerima OCCAR lahko sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami ter vladami, organizacijami in institucijami držav, ki niso članice OCCAR-ja, ter z njimi sklepa sporazume, tako sodelovanje pa ima lahko obliko udeležbe države nečlanice v enem ali več programih, ki jih upravlja OCCAR.

Pojasnilo je, da se s sporazumom med OCCAR-jem in državo nečlanico vzpostavi razmerje med OCCAR-jem in državo nečlanico, brez katerega sodelovanje države nečlanice v programu ni mogoče. Sporazum zato predstavlja pravno podlago za sodelovanje države nečlanice v programih, ki jih upravlja OCCAR.

"Upoštevaje vsebino sporazuma je ustavno sodišče presodilo, da je izpolnjen tudi ključni element mednarodne pogodbe, tj. da jo ureja mednarodno pravo, ki zajema tudi namen ustvariti obveznosti po mednarodnem pravu, ter da sporazum vzpostavlja mednarodnopravno razmerje med pogodbenima strankama, kar je ključen element mednarodne pogodbe," so navedli v povzetku.

Zaključek o pogodbeni naravi sporazuma in o namenu pogodbenih strank, da vzpostavita medsebojno pravno razmerje, pa po oceni sodišča še dodatno potrjujeta dejstvo, da so bila pred določitvijo vsebine pisma o ponudbi izvedena pogajanja o pogojih sodelovanja Slovenije v programu Boxer in uporaba terminologije, značilne za mednarodne pogodbe.

Tonin: Sklenitev pogodbe še ta mesec

Oklepnik boxer. Foto: MMC RTV SLO/OCCAR
Oklepnik boxer. Foto: MMC RTV SLO/OCCAR

Odločitev ustavnega sodišča je obrambni minister Matej Tonin označil za pričakovano in jo pozdravil. "Zdaj je jasno, da smo zaradi politikantstva Levice in njenih manevrov izgubili najmanj eno leto pri modernizaciji Slovenske vojske," je zapisal na svetovnem spletu.

Napovedal je prizadevanja za podpis pogodbe z organizacijo in s tem morda nakup "še v tem mesecu". "Vlada bo nadaljnje postopke peljala v smeri, da bo pogodba podpisana še v tem mesecu, tako kot smo obljubili."

Za kakšno pogodbo, ki naj bi jo torej podpisali v naslednjih treh, morda štirih dneh, naj bi šlo, minister ni pojasnil. Je pa bila edina pogodba, ki jo je odhajajoča vlada pod vodstvom Janeza Janše načrtovala z OCCAR-jem, pogodba o nakupu 45 vozil tipa boxer.

Koliko namerava vlada odšteti za oklepnike

Vlada bo za nameravani nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer odštela 343,4 milijona evrov skupaj z DDV-jem, so popoldne sporočili z obrambnega ministrstva (Mors). "Ponujena in izpogajana" skupna vrednost pogodbe znaša 281,5 milijona evrov, davek na dodano vrednost, ki ga bo ministrstvo za obrambo plačalo Sloveniji, pa bo znašal še 61,93 milijona evrov, skupno torej 343.430.000 evrov.

Za to naj bi Slovenija dobila 45 bojnih vozil z nameščeno oborožitveno postajo in opremo ter osnovni logistični paket z dokumentacijo, usposabljanjem, paketom rezervnih delov, osnovnim orodjem in testno opremo. Skupna cena vsebuje tudi razvojne stroške in stroške projektnega menedžmenta v vrednosti 19,25 milijona evrov.

Vozila naj bi Slovenija dobila do leta 2026. Prva dobava je predvidena v prihodnjem letu, in sicer naj bi Slovenska vojska dobila eno vozilo. Nato devet vozil v letu 2024, glavnino, 22 vozil leta 2025, leta 2026 pa še 13 vozil.

Na Morsu tudi zagotavljajo, da "provizij in posrednikov pri poslu ni bilo". "Dodatno k temu je bila dogovorjena fiksna eskalacijska klavzula, ne glede na podražitve materialov in energentov. Višanje cen je v pogodbi tako omejeno na največ 2,8 odstotka na leto," so poudarili v sporočilu za javnost.

Nakup osemkolesnih bojnih vozil je "bistvenega pomena za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, katere vzpostavitev se odlaga že dalj časa, to je srednje bataljonske bojne skupine". Gre za bistveno zmogljivost "za nadaljnji razvoj in izboljšanje stanja pripravljenosti Slovenske vojske", še sporoča Mors.

Ministrstvo: Postopek se je začel pod Cerarjem

Na Morsu so spomnili, da so se dejavnosti za nakup osemkolesnikov v okviru organizacije OCCAR začele že leta 2017, torej še v času vlade pod vodstvom Mira Cerarja. Tedaj so načrtovali nakup 56 oklepnikov, ponudba za to pa naj bi znašala 207 milijonov evrov. Vlada Marjana Šarca je zatem projekt ustavila, ker se je cena oklepnikov bistveno povečala. Vlada pod vodstvom Janše pa je nato leta 2021 povpraševanje obnovila.

Z ministrstva so zdaj sporočili, da je sporazum med slovensko vlado in organizacijo OCCAR po "danes objavljeni odločitvi ustavnega sodišča veljaven".

Ponudnik boxerjev prek organizacije OCCAR je sicer industrijski konzorcij Artec, z njim pa bo brez posrednikov sklenjena tudi pogodba. Organizacija OCCAR pa bo za Slovenijo in druge države članice vodila program ter pomagala pri prevzemih in reševanju morebitnih zapletov, so pojasnili na Morsu.

Poudarili so, da je vrednost ponudbe primerljiva s ponudbo iz leta 2018 "z upoštevano eskalacijo" do decembra 2021. "Ob tem lahko pojasnimo, da je višja cena vozil rezultat dejstva, da je bila pogodba leta 2018 odpovedana zaradi političnih razlogov. Vsako nadaljnje odlašanje bi pomenilo dodaten dvig cene," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po navedbah Morsa bo cena, ki jo bo Slovenija plačala za vozilo, enaka, kot jo plačujejo druge države, če gre za enako konfiguracijo. Dodali so še, da bodo "vozila primerna za vse terene v Sloveniji, razen za visokogorje, saj gre za kolesno, ne pa gosenično vozilo".

Zavrnili so tudi očitke, ki so prihajali zlasti iz vrst Levice, "da gre za puščavska vozila". Kot so poudarili, so tovrstni očitki "nestrokovni in laični ter kažejo na nepoznavanje taktike uporabe vozil in Slovenske vojske". Se pa bodo ta vozila lahko uporabljala v operacijah zveze Nato. Ob tem so na Morsu zagotovili, da bo Slovenija "kot resna članica Nata prispevala srednjo bataljonsko bojno skupino v skupno obrambo".

Golob: Tonin naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb

Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je kot najverjetnejši kandidat za mandatarja za sestavo vlade pozval Tonina, naj se, "glede na to, da se bo v nekaj mesecih oblikovala nova vlada, vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup orožja".

Matej Tašner Vatovec, Levica. Foto: BoBo
Matej Tašner Vatovec, Levica. Foto: BoBo

Aktualna vlada nima več legitimnosti za sprejemanje tako pomembnih razvojnih odločitev, kot so visoke naložbe v nakup orožja, pa so se odzvali v stranki Levica. "Volivci so v nedeljo jasno povedali, da si želijo sprememb in drugačnih prioritet za prihodnost, ne želijo pa si, da stari trgovci z orožjem nadaljujejo svoje nesmiselne nakupe," je dejal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

V Levici so prepričani, da je treba nakupe osemkolesnikov ustaviti, ob čemer je Vatovec izrazil upanje, da aktualna vlada nima dovolj podlag, da bi v času do oblikovanja nove vlade bila podpisana pogodba z organizacijo OCCAR in tudi uresničena.

"V primeru prihodnje vlade pa je stališče Levice zelo jasno. Treba je pretresti, kakšna je smiselnost takšnih investicij ravno zdaj, ko se sprašujemo, kako se bodo ljudje jeseni ogrevali, in glede na to, kakšne so napovedi gospodarskih gibanj. Menimo, da so zneski za nakup orožja zelo visoki in lahko pomembno vplivajo tudi na blaginjo oz. življenje ljudi v naši državi," je izjavil Vatovec. Cilj Levice je bil, da se ti dragi nakupi preprečijo, je dodal.

V Levici sicer spoštujejo odločitev ustavnega sodišča.

V SD-ju pa pričakujejo, da se bo vlada vzdržala vseh odločitev, ki niso nujne, saj "zanje nima legitimnosti".