Decembrske pokojnine bodo upokojenci prejeli že danes. Foto: BoBo
Decembrske pokojnine bodo upokojenci prejeli že danes. Foto: BoBo

Ministrstvo za delo navaja, da bo delodajalec oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tudi, če bo zaporedoma sklenjenih več pogodb in bodo te veljale le za določen čas, a v tem primeru bo morala biti oseba zaposlena ves čas brez prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve po pogodbah, sklenjenih od začetka leta 2016 do konca leta 2017, a največ za dve leti.

Drugi pogoj, ki ga bo moral zadostiti delodajalec, pa je, da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov.
.

Decembrske pokojnine bodo upokojenci prejeli že danes, v sredo 30. 12., saj je v četrtek, ko bo zadnji dan v mesecu, poslovni čas bank skrajšan, zato želi pokojninski zavod upokojencem olajšati dostop do prejemkov.

.
Zadnjega pol leta pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim je moral delodajalec tudi redno izplačevati plače in plačevati obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšim brezposelnim ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa 30 zaporednih dni ali več.

Podobno, kot so se lotili subvencioniranja zaposlovanja mladih, želijo na ministrstvu z ukrepom povečati zaposlenost oseb, starih med 55 in 64 let, saj je stopnja delovne aktivnosti v tej starostni skupini v Sloveniji med najnižjimi v EU-ju in je bila lani približno 38-odstotna. Za primerjavo se povprečje EU-ja giblje okoli 56 odstotkov.