Po sodnikih želijo ustavno presojo o zakonu o plačnem sistemu tudi člani sindikata Vir. Foto: MMC RTV SLO
Po sodnikih želijo ustavno presojo o zakonu o plačnem sistemu tudi člani sindikata Vir. Foto: MMC RTV SLO

Sindikat Vir je zato na ustavno sodišče vložil zahtevo po oceni ustavnosti in zakonitosti zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Predstavnik sindikata Bojan Hribar je dejal, da prvi odzivi in primerjave plač po uveljavitvi novega plačnega sistema kažejo, da temeljni cilj, vzpostavitev enotnega, preglednega in poštenega plačnega sistema, ni bil dosežen.

Po navedbah sindikata naj bi bila najbolj podcenjena plačna skupina J (računovodje, poslovni sekretarji, hišniki, kuharji, čistilke oziroma vsi strokovno tehnični delavci), plačna nesorazmerja pa ugotavljajo tudi v skupini D1, ki jo sestavljajo delavci visokega šolstva in skupini D2 in D3, kjer gre za strokovne delavce v vrtcih in šolah.

Sindikat je sodišče zaprosil za prednostno obravnavo in predlagal združitev z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki so jo vložili sodniki.