V Zvezi organizacij pacientov menijo, da je več varnosti in kakovosti storitev mogoče doseči s sodelovanjem zaposlenih in pacientov, ne pa s krčevitim oklepanjem strokovnosti in obrambo doseženih finančnih rezultatov. Foto: BoBo
V Zvezi organizacij pacientov menijo, da je več varnosti in kakovosti storitev mogoče doseči s sodelovanjem zaposlenih in pacientov, ne pa s krčevitim oklepanjem strokovnosti in obrambo doseženih finančnih rezultatov. Foto: BoBo

Zveza organizacij pacientov Slovenije (Zops) pričakuje, da bo novo vodstvo klinike pripravljeno na vključevanje pacientov, zastopnikov pacientov in tudi zunanje strokovne javnosti. "Po našem trdnem prepričanju razmer na kliniki ni mogoče izboljšati brez dobro premišljenega akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti z močno strokovno in organizacijsko podporo države kot ustanoviteljice in lastnice klinike, ki je najbolj odgovorna za varnost pacientov in zaposlenih," so zapisali v sporočilu za javnost

Od vodstva klinike so od lani poleti, po razkritju medijev o domnevnem nasilju na kliniki, zahtevali ukrepanje glede sumov zlorab pacientov v kliniki. Poleg tega so jih pozvali k srečanju in sodelovanju, vendar niso prejeli odgovora. To razumejo, da vodstvo nima želje po dialogu s predstavniki pacientovih pravic in drugih organizacij, je pa psihiatrična klinika ustanova, ki jo pacienti potrebujejo.

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje v sistemskem nadzoru klinike, uvedenem zaradi pričevanj o domnevnem nasilju zaposlenih nad pacienti, nasilja na kliniki ni nedvoumno potrdila, je pa ugotovila več sistemskih nepravilnosti.

Vodstvu klinike so konec aprila v vmesnem poročilu predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev nasilnih dogodkov.

Vodstvo klinike je maja vse očitke o sistemskih pomanjkljivostih zavrnilo kot neutemeljene. Poročilo in delovanje nadzorne komisije je po njihovem mnenju pristransko, nestrokovno in nezakonito, zato so ministrstvo pozvali, naj imenuje novo komisijo.

Ministrstvo za zdravje je v odzivu za zapisalo le, da bodo poročilo komisije preučili, ko bo ta zaključila vse postopke. Takrat bodo sprejeli nadaljnje ukrepe in o tem obvestili javnost.