Neizbira spola ni enako kot izbira tretjega spola. Foto: Reuters
Neizbira spola ni enako kot izbira tretjega spola. Foto: Reuters

Sodišče je presodilo, da so v trenutni ureditvi, ko matična služba pri opredelitvi spola kot "pozitivni" možni izbiri ponuja zgolj moški in ženski, interspolnim ljudem kršene njihove v ustavi zapisane osebnostne pravice.

Danes objavljena odločitev ustavnih sodnikov je odgovor na ustavno tožbo, vloženo od pobude Tretja možnost. Pobudo je ustanovila Vanja iz Leipziga, ki je bila leta 1989 v matičnem uradu registrirana kot ženska oziroma deklica, a je kromosomska analiza pokazala, da ni niti moški niti ženska. Vanja je zahtevala, da se v matično knjigo vnese s tretjo možnostjo "med" oziroma "inter" ali "razno".

Na ustavno sodišče se je pobuda obrnila, potem ko so nižja sodišča od leta 2014 to zahtevo zavračala, in sicer z obrazložitvijo, da nemška družinska zakonodaja ne predvideva možnosti tretjega spola. Zdaj se bo to očitno spremenilo.

Osebam je nemogoče določiti spol
Interspolna oseba je oseba, ki ima telesno anatomijo in biološke postavke ter spolne značilnosti (zunanje ali notranje spolne organe, kromosome, spolne žleze), ki onemogočajo, da se osebi pripiše ženski ali moški biološki spol. Interspolni otroci so pogosto podvrženi kirurškim posegom in hormonskim terapijam, da bi ustrezali zahtevam binarnega spolnega sistema, kar pa z zdravstvenega vidika ni potrebno.

Po neuradnih podatkih nemškega Sveta za etiko živi v Nemčiji 80.000 interspolnih oseb. Konec leta 2015 je sodišče v Nürnbergu neki interspolni osebi dosodilo odškodnino, ker je zdravniki niso vnaprej dovolj seznanili z vsemi vidiki in tveganji hormonske terapije in operacije in je nato tudi hudo zbolela.

V nekaterih državah možnost že obstaja
V Nemčiji od novembra leta 2013 sicer obstaja možnost, da se pri novorojenčku, čigar spola ni mogoče jasno določiti, na predlog Sveta za etiko v matični knjigi ne vnese spola. A ta možnost, da se spola preprosto ne opredeli, ni enaka možnosti tretje - poleg moški in ženska - pozitivne izbire, ki bi jo želeli nekateri.

Možnost izbire tretjega spola na uradnih dokumentih med drugim že obstaja v Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Indiji in Nepalu, v Evropi pa še nikjer.