Svet

Poudarki

  • Izrael uporablja "matrico nadzora"
  • Od leta 1967 na zasedenih ozemljih uničenih 46.000 palestinskih domov
false
Halper je zagovornik vzpostavitve ene države na ozemlju Izraela in Palestine oziroma demokratizacije tega, kar obstaja že zdaj, in sicer apartheidska država. Možnost dveh držav je najbolje pozabiti in se z njo ne ukvarjati več. Izrael je z več kot pol milijona nezakonitih naseljencev na palestinskem ozemlju poskrbel, da je ta ideja neizvedljiva. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
       Izrael je na zasedenih ozemljih od leta 1967 uničil okoli 46.000 palestinskih domov, to pa počne na podlagi označevanja in delitve zemljišč ... In ta rušenja potekajo na zelo rutinski, kafkovski način, zaradi česar vse postane popolnoma normalno. Ravno to je sijaj matrice nadzora.       
false
Izraelsko zasedbo palestinskih ozemelj je treba umestiti v širši kontekst svetovnega kapitalizma. Šele takrat lahko razumemo ozadje in vzroke za nemoteno nadaljevanje okupacije, poudarja Halper. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
false
Že dalj časa se izraelska politika do Palestincev na zasedenih ozemljih označuje za apartheid, Halper pa meni, da ga v bistvu presega. Zato uporablja izraz "skladiščenje". Palestinci so preprosto zaprti v zaporu in iz njega gredo lahko le, če zapustijo svojo domovino, opozarja. Foto: EPA
       Možnost dveh držav je že minila, zato je bolje, da jo pozabimo. Tako imamo dve možnosti v svojem političnem boju. Ali sprejmemo apartheid, kar je to, kar Izrael od nas želi, ali pa vztrajamo, da se ta apartheidski sistem preoblikuje v demokratično državo za vse njene državljane.       
false
Glavna tema Halperjevega aktivizma znotraj izraelsko-palestinskega vprašanja je izraelska politika rušenja palestinskih domov. Gre za etnično čiščenje, opozarja. Palestincem Izrael uničuje domove tako na individualni kot kolektivni ravni, namen te politike pa je pregnati čim več Palestincev z zasedenih ozemelj in iz Izraela. Tudi znotraj njega samega se etnično čiščenje nadaljuje, pravi Halper. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
false
Halper opozarja, da namen tako obsežnega izraelskega napada na Gazo leta 2014, ko so bile uničene celotne soseske, in drugih napadov ni bil premagati Palestince, temveč da je šlo za testiranje orožja, taktik in sistemov, ki jih Izrael nato izvaža. Palestinska ozemlja so za Izrael pač laboratorij, pravi Halper. Foto: EPA
       Palestinci so postali poskusni zajčki. Izraelu je zanje popolnoma vseeno. Napada na Gazo leta 2014 se ne da razložiti v vojaškem smislu ... Edina razlaga tistih napadov je, da je šlo za preizkušanje orožja, taktik in sistemov, ki jih Izrael nato izvaža. Ves smisel je v izvozu vsega tega, ne pa premagati Palestince.       
false
Halper je avtor več knjig. Zadnja se v prevodu imenuje Vojna proti ljudem: Izrael, Palestinci in globalna pacifikacija. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
       Če nekomu uničiš dom na individualni ravni, domovino pa na kolektivni, je sporočilo jasno: "Odidi."       

Dodaj v

"Če bi Palestino priznali pred 10 leti, bi to nekaj pomenilo. Zdaj je to le kruta šala."

MMC-jev intervju z ameriško-izraelskim antropologom
3. februar 2016 ob 06:12
Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedba palestinskih ozemelj lahko traja tako dolgo, ker imajo od nje koristi tudi druge države in predvsem kapital, ne le Izrael, opozarja ameriško-izraelski antropolog Jeff Halper.

Halper, po rodu Jud, ki živi v Izraelu že več kot 40 let, je za MMC poudaril pogosto prezrte gospodarske koristi, ki jih Izraelu prinaša okupacija. Njegovo gospodarstvo je precej odvisno ravno od zasedbe palestinskih ozemelj, ki zanj predstavljajo nekakšen laboratorij. Okupacija se tako uporablja tudi za preizkušanja visoke tehnologije, najrazličnejših orožij in taktik, ki jih Izrael prodaja tujim vladam. Gre za izvoz okupacije, pravi Halper. Izrael svoje znanje s področja nadzorovanja in zatiranja upornega ljudstva s pridom posreduje različnim subjektom t. i. svetovnega Severa, ki imajo na tem področju manj izkušenj.

Kot dolgoletni aktivist se ukvarja predvsem z manifestacijo okupacije v obliki rušenja palestinskih domov, kar predstavlja, kot opozarja, učinkovit način etničnega čiščenja izraelske politike do Palestincev, ki neprekinjeno traja od leta 1948. Ta politika nima varnostnih razlogov, ampak je del, kot to imenuje Halper, matrice nadzora, večslojnega sistema nadzora nad Palestinci, ki obsega vse od vojaškega do administrativnega nadzora. Sistem je zelo kafkovski, pravi sogovornik. In včasih namerno preveč dolgočasen, da bi vzbudil pozornost novinarjev.

Pomoč Palestincem ne bo prišla od držav, ampak od solidarnih ljudi, meni, prav zato podpira gibanje BDS (bojkot, sankcije, dezinvesticije proti Izraelu). Med številnimi razpravami o priznanju Palestine v mejah iz leta 1967 Halper opozarja, da je to "rešitev" najbolje pozabiti. Možnost zanjo preprosto ne obstaja več. Namesto tega zagovarja vzpostavitev ene demokratične države z enakimi pravicami za vse njene državljane. Ena država na celotnem ozemlju historične Palestine namreč že obstaja, le da je apartheidovska namesto demokratična, pravi.


Rojeni in odrasli ste v Združenih državah Amerike, a živite v Izraelu že od 70. let. Kaj je bil razlog za selitev?
Več razlogov je bilo. V 60. letih sem bil vpleten v gibanji proti vojni v Vietnamu in za državljanske pravice, na splošno v to revolucijo 60. let. Ko pa je vse to propadlo 1. januarja 1970, ko je postal predsednik Richard Nixon, me ni več nič zadrževalo v ZDA. Nič transcendentalnega ni v tamkajšnjem življenju, bilo je brez smisla. Zato sem razmišljal, kam bi odšel, nekam, kjer bi lahko bil še naprej politično dejaven. Delal sem v Keniji, Etiopiji, Kostariki in drugje, a tam sem tujec. Ne bom Etiopijcem razlagal, kako naj glasujejo. Izrael je bil tako možnost, saj je tudi tam potekal boj. Okupacije sem se vedno zavedal, nanj nisem gledal skozi rožnata očala. A ker sem Jud, bi imel tam nekakšno legitimnost. Bil bi del družbe in lahko bi bil politično dejaven. Če povem iskreno, me je privlačila ideja razvoja hebrejske kulture, saj mi je bila judovska identiteta pomembna. Ta vrnitev k identitetni politiki je sicer posledica 60. let. Afroameričani, domorodni Američani in Američani latinskoameriškega rodu so poudarjali svojo identiteto, kar je tudi mene prevzelo. A ni šlo za nekaj izključujočega, ampak za združevanje razvoja nacionalne hebrejske izraelske kulture in hkrati delovanje skupaj s Palestinci. To se mi je zdelo nekaj, čemur bi se lahko posvetil.

Vidite kakšne povezave med nasprotovanjem vojni v Vietnamu in izraelski okupaciji?
Da in ne. Gre za zelo različni zadevi, a vendarle bi lahko rekli, da gre za vprašanje družbene pravičnosti v svetu, ki mu dominirajo ZDA. Zadnja leta se vse bolj posvečam kritiki kapitalizma. Vse to se namreč dogaja v okviru svetovnega sistema kapitalizma, s čimer se ne ukvarjamo dovolj. Posvečamo se le posameznim simptomom. Rad bi povezal te različne točke. Ne želim poenostavljati, a v kapitalističnem sistemu sta vojna in policijski nadzor postala ključni obliki zagotavljanja kapitalistične nadvlade. Razvidni so skupni vzorci. Ko sem odšel v Izrael, sem odšel na novo fronto revolucije. Današnja mladina pozna koncept globalnega, saj je postal svet tako majhen, razdalje so manjše. Naša generacija tega koncepta ni imela. Mi smo poznali revolucijo, to je bil naš politični izraz. Revolucija je sicer lahko, kar koli želiš. Lahko je new age, lahko je glasba ali droge, lahko pa je tudi politika, a obstajal je občutek vsesvetovne revolucije. Tako izraelsko-palestinsko vprašanje ni izolirano, ampak je del širšega procesa oziroma napetosti, ki ga imenujemo "globalna Palestina".

Ko govorimo o izraelski okupaciji, se zdi na prvi pogled stvar zelo preprosta. Na eni strani je Izrael, na drugi pa palestinska ozemlja, ki jih Izrael zaseda. Obenem pa Izrael to delitev presega in tu postanejo stvari bolj zapletene. Kakšen naj bo torej pravi izraz, s katerim bi čim ustrezneje razložili oziroma poimenovali to, čemur rečemo izraelsko-palestinsko vprašanje?
Ne vem, ali obstaja nevtralni izraz. Za Palestince je to gotovo kolonizacija, še zadnji ostanek kolonialnega obdobja. To so ljudje, ki stoletja mirno živijo v svoji deželi, ne gre za neke bojevnike. Nekega dne pa pride skupina Rusov (ruskih Judov, op. a.) in reče "to je naša dežela, prevzeli jo bomo". Tako se je tudi zgodilo. S sionističnega vidika pa je narativ povsem drugačen. Gre za nacionalno osvoboditev. Izrael ne uporablja izraza okupacija, češ: kako lahko okupiraš svojo lastno deželo? Gre torej za dva različna narativa in oba sta do neke mere pravilna. No, vsak narativ je v bistvu subjektiven. Vprašati pa bi se morali, kako Izraelu to uspeva? Izrael prejema ogromno podporo od tujih vlad. Gre za nekakšen quid pro quo. Izraelska zasedba na neki način prispeva k svetovnemu sistemu, kar pojasnjuje, zakaj se dopušča, da se izvaja še naprej. Gre za to, da so zasedena ozemlja laboratorij. Eno izmed načel sionizma je bilo vedno služiti svetovnim vladarjem. Izrael ima tako strategijo pomagati elitam, tako tistim na svetovnem Severu kot narkokartelom v Kolumbiji ali vzhodnoevropski mafiji in gospodarjem vojne v Kongu. Dobesedno, s pomočjo njihovim varnostnim silam.

Okupacija je za Izrael tako laboratorij, v katerem razvija in preizkuša orožje in tehnike nadzora. To je torej globalna dimenzija okupacije. Izrael razvija vsa ta orožja, taktike in sisteme nadzora, ki jih potem izvaža, obenem pa menim, da je izraelska okupacija palestinskih ozemelj le slika širšega sveta oziroma nadvlade svetovnega Severa nad ljudstvi tretjega sveta. Ne gre samo za sposobnost trajnega nadziranja in podrejanja nemirnih ljudstev, ki so v globalnem kapitalizmu vse bolj izključena in izkoriščana, temveč tudi za sposobnost njihove trajne pacifikacije. To torej prispeva Izrael. To pa je tretji, globalni narativ glede tega, kar se dogaja.

Opozarjate, da izvaja Izrael t. i. matrico nadzora. Kaj ta matrica obsega?
Matrica nadzora je tista, ki naredi vaš nadzor trajen. Mednarodno pravo opredeljuje okupacijo kot začasen vojaški položaj, ki naj bi se končal s pogajanji. Izrael pa okupacije ne priznava. "To je naše za vedno." Obstajata dve vprašanji. Kako sile prisiliti, naj sprejmejo, da se okupacija ne bo končala, da sploh ne gre za okupacijo? In kako Palestince prisiliti, naj sprejmejo okupacijo? Nobeno okupirano ljudstvo se z okupacijo namreč ne sprijazni. Kako torej v nedogled ohranjati nadzor? Ob tem je treba to ljudstvo utišati. Če obstaja neki trajni konflikt, neko območje nemirov, to moti kapitalistični sistem. Kapitalizem ima namreč do neke mere rad tišino. Seveda ima rad vojne na določenih krajih ob določenem času, a če postanejo moteče ves čas, to postane problem. Vprašanje je torej, kako zagotoviti to tišino. Matrica nadzora je tako večslojni sistem, ki sega od vojaškega nadzora do pacifikacije, nadzora z zakoni - kako ljudem odvzameš zemljo, kako jih označiš za tujce, jih izključiš ali izženeš v skladu z zakonom - in administrativnih orodij. Izraelska vojaška uprava na zasedenih ozemljih se tako imenuje "civilna uprava".

Del matrice nadzora je tudi rušenje palestinskih domov. Izrael je na zasedenih ozemljih od leta 1967 uničil okoli 46.000 palestinskih domov, to pa počne na podlagi označevanja in delitve zemljišč. Zemljišče enostavno označijo za kmetijsko, čeprav gre v večini primerov za puščavsko območje. Tako dobijo administrativni izgovor. In ta rušenja potekajo na zelo rutinski, kafkovski način, zaradi česar vse postane popolnoma normalno, češ - ne moreš graditi, kjer se ti zahoče. Kot svet, ki ga je ustvaril Kafka. Gre za privid normalnega, vsakdanjega upravljanja, ki prekrije svet zatiranja, okupacije, kraje, izkoriščanja, ubijanja. Ravno to je sijaj matrice nadzora.

Zanimivo, da ste omenili Kafko. On bi lahko bil namreč prava referenca …
Kafkovsko bi lahko bil tisti primeren izraz, ki ste ga iskali za označevanje izraelsko-palestinskega vprašanja. (smeh)

Nekaj takšnega se dogaja v delih Zahodnega brega, kjer Izrael priznava zakonito palestinsko lastništvo zemlje, zakonitim lastnikom pa ne dovoli nikakršne uporabe njihove zemlje, bodisi za kmetijstvo bodisi za gradnjo doma. V izraelskih očeh je tako Palestinec včasih sicer lahko lastnik zemlje, ne more pa na njej živeti.
Tako je. Lahko si lastnik zemlje. No, 72 odstotkov zemlje na Zahodnem bregu je razlaščene. Sicer si pa lahko uradni lastnik in izraelske oblasti ti lastništvo priznavajo. A tu je označevanje zemljišč in ravno v tem je moč. Koga sploh zanima označevanje zemljišč? To zveni tako dolgočasno, da novinarji niti ne poročajo o tem. Gre za izjemno krinko, pod katero se lahko skrije politična agenda. Skoraj ves Zahodni breg je označen kot kmetijsko zemljišče, čisto ves Vzhodni Jeruzalem pa je označen kot zeleno območje, namenjeno prihodnjemu razvoju mesta. Vsako mesto, verjetno tudi Ljubljana, temu nameni nekaj odstotkov površine. Izrael pa je vseh 100 odstotkov palestinskega Vzhodnega Jeruzalema namenil "prihodnjemu razvoju" oziroma prihodnjemu izraelskemu razvoju mesta. Izrael je leta 1967 popolnoma ustavil palestinsko gradnjo in razvoj. Poleg razlaščanja Palestincev jim Izrael tako tudi administrativno preprečuje gradnjo.

Ste soustanovitelj Izraelskega odbora proti rušenju domov, kar je tema, ki jo množični mediji pogosto spregledajo, da niti ne govorimo o EU-ju in ZDA. A rušenje domov ima gromozanske gmotne in psihološke posledice za Palestince. Zakaj ste se odločili osredotočiti ravno na to izraelsko politiko?
Res je. To ima hude posledice za Palestince. Zelo boleče je izgubiti dom, za kogar koli na svetu. Palestinci živijo v razširjenih družinah, zaradi česar je več generacij odvisnih od enega doma, ki je povezan s preživljanjem, identiteto, dediščino, skupnostjo. To so najprej odkrili Britanci. Prva rušenja palestinskih domov kot politiko so izvedli Britanci, Izrael pa je to začel delati na množični ravni leta 1948. Med nakbo - "katastrofo" leta 1948, kot temu rečejo Palestinci - je Izrael uničil okoli 60.000 palestinskih domov. Uničil je cele vasi, mestna središča. To je zelo učinkovito sredstvo etničnega čiščenja. Če nekomu uničiš dom na individualni ravni, domovino pa na kolektivni, je sporočilo jasno: "Odidi." Mi pa smo to dovolili. V prvih letih po sporazumu iz Osla (1993, op. a.) do umora Jicaka Rabina in izvolitve Benjamina Netanjahuja leta 1996 je izraelsko mirovniško gibanje nekoliko zaspalo. Tudi mi smo namreč upali na rešitev. Ko je bil izvoljen Netanjahu, pa je postalo jasno, da je mirovni proces, če je sploh obstajal, končan. Zasedba se je krepila na zelo brutalen način in morali smo se aktivirati.

Naš cilj je bil sicer končanje zasedbe. A kako to doseči? O tem smo govorili s palestinskimi partnerji in ves čas se je pojavljajo vprašanje rušenja domov, o čemer nismo vedeli skoraj nič. Nato smo se začeli pogovarjati s palestinskimi družinami, ki so nas začele klicati na pomoč, tudi ob petih zjutraj. Včasih smo mi določali, kdaj se bomo upirali okupaciji. V soboto ob 10.00 bomo demonstrirali, recimo. Zdaj pa na neki način to določajo Palestinci. Ko te nekdo pokliče v sredo ob petih zjutraj in pove, da prihajajo rušit njegov dom, moraš priti tja. Ne moreš reči, ne morem, izpit imam, pokličite me jutri. Potrebna je neposredna in takojšnja podpora, ne pa demonstracije. Zato sem se moral odločiti, ali bom ostal na univerzi ali pa bil tam, kjer me potrebujejo, in prenehal učiti, kar sem tudi storil. To vprašanje je v samem srcu konflikta. Izraelu je uspelo prepričati svet, da vse, kar počne, počne zaradi varnosti pred terorizmom. Od leta 1948 pa nima politika rušenja domov prav ničesar z varnostjo. Prav nikjer, ne v Gazi ne v Nablusu, niso ti domovi porušeni zaradi varnostnih razlogov. Gre namreč za posledico zahteve po vsej deželi.

Politika rušenja domov pa ni omejena na zasedena ozemlja. Znotraj samega Izraela oblasti vztrajno rušijo cele vasi beduinov, ki jih Izrael ne priznava, čeprav so precej starejše od same države. Je to del istega procesa?
Domove rušijo na obeh straneh Zelene črte (meje, ki ločuje Izrael od zasedenih palestinskih ozemelj, op. a.). V bistvu se v Izraelu izvede več rušenj domov izraelskih državljanov, ki so seveda vsi Arabci, kot na zasedenih ozemljih. V Izraelu obstaja rek, in sicer "Nikoli nismo končali vojne leta 1948". Gre za širši proces etničnega čiščenja. Iz tega sledi, da rešitev v obliki dveh držav morda ni prava smer razmišljanja. Ta ideja je presežena. Včasih bi morda bila na neki način v redu - pa tudi to ne bi bilo popolnoma pravično - in bi Palestincem dala državico, a Izrael je to možnost uničil. Z rušenjem domov, odvzemanjem zemlje, gradnjo naselbin. Po mojem mnenju je postala okupacija nepovratna. Če povem v sionističnem jeziku: Zahodni breg je bil spremenjen v Judejo in Samarijo. To pomeni, da danes že obstaja ena sama država. Na vsem ozemlju od Sredozemskega morja do reke Jordan je le ena učinkovita oblast, uporablja se le ena valuta. Tako v Gazi kot v Hebronu in Tel Avivu se uporablja izraelski šekel. Samo ena vojska je, samo ena mreža avtocest, samo eno električno omrežje, samo en vodovodni sistem. Ena država je. Politika rušenja palestinskih domov nam jasno pove, da želi izraelsko-judovsko prebivalstvo nadzirati in prevzeti celotno deželo, kar je tudi storilo. To je že dejstvo. Danes imamo tako eno samo apartheidsko državo. Ne gre za opozorilo ali možnost. To že obstaja.

V enem intervjuju ste dejali, da je apartheid v bistvu celo presežen.
Da. Gre za skladiščenje, ki je hujše od apartheida. To je zapiranje. Apartheid se vsaj pretvarja, da gre za ločena razvoja, češ da imajo črnci in belci različne potrebe. V Izraelu in Palestini pa ni niti tega. Palestinci sploh niso ljudstvo, tukaj je samo en kup Arabcev, ki sicer lahko živijo tukaj, če bodo tiho. Ni niti pretvarjanja, da bomo uslišali njihova nacionalna prizadevanja. Oni so praktično zaporniki v zaporu. Skladiščenje pa izhaja iz ameriškega zaporniškega sistema, kjer je zaprtih na milijone Američanov, ki so tako izginili. Nihče ne ve ničesar o njih, nikogar ne zanimajo. In če se zaporniki uprejo, imajo pazniki vso pravico upor zatreti. Tako Izrael obravnava Palestince. Razlika je le v tem, da so zadnja vrata odprta, tako da lahko zapor zapustijo, kadar koli želijo, in odidejo. V nasprotnem primeru pa morajo sprejeti, da so zaprti. Tako je po vsej deželi. Ali imajo državljanstvo ali ne, je zgolj tehnično vprašanje.

Na terenu imamo torej eno samo državo. Možnost dveh držav je že minila, zato je bolje, da jo pozabimo. Tako imamo dve možnosti v svojem političnem boju. Ali sprejmemo apartheid, kar je to, kar Izrael od nas želi, ali pa vztrajamo, da se ta apartheidski sistem pretvori v demokratično državo za vse njene državljane. To sta edini možnosti, ki sta nam preostali.

Vendarle pa obstaja svetovno soglasje, da mora poleg Izraela kot judovske države obstajati še palestinska država. Tudi Slovenija se, čeprav počasi in obotavljajoče, premika k priznanju Palestine v mejah iz leta 1967. Vi pa pravite, da je rešitev v obliki dveh držav v bistvu proizraelska rešitev.
Proizraelska rešitev je, ker bi Izraelu pripadlo 78 odstotkov dežele (t. i. mandatne Palestine iz časa pred nastankom Izraela oziroma celotnega ozemlja, na katerem so Izrael in zasedena palestinska ozemlja, op. a.), Palestinci pa bi dobili državico na le 22 odstotkih, pa še ta bi bila razdeljena na Gazo in Zahodni breg. Saj tej ideji niti ne nasprotujem, ta možnost je obstajala. Mi smo to idejo podpirali, ker so jo tudi Palestinci. Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) je to sprejela pred 30 leti leta 1988. Naša ocena je preprosto, da je ta možnost minila. Povsem vseeno je, ali se s to rešitvijo strinjamo ali ne. Ni več prostora za palestinsko državo. Mednarodna skupnost nima volje, da bi Izrael izgnala s teh ozemelj. EU je potreboval leta samo za označevanje izdelkov iz naselbin, kaj šele da bi odstranil mesta naseljencev. To se ne bo zgodilo. Zato prenehajmo govoriti o tej možnosti. In to je problem, ki ga ima s tem Slovenija, za katero sicer verjamem, da ima dobre namene.

Ravno sem prišel iz Stockholma, kjer je bil moj hotel poleg veleposlaništva Palestine. Nad ulico je plapolala velika palestinska zastava. To je lepo. A s priznanjem se Palestinci zaklenejo v neobstoječo rešitev. Če bi Palestino priznali pred desetimi leti, bi to nekaj pomenilo. Zdaj pa lahko izpade priznanje celo kruto, saj Palestincem kažete, kaj bi lahko bilo. A kje so bila priznanja, ko je možnost za dve državi še obstajala? Zdaj je vse le simbolično. Priznanju namreč nič ne sledi. Izrael je še vedno prisoten na teh ozemljih in še vedno lahko gradi naselbine. Zadnje, kar Palestinci zdaj potrebujejo, je nekakšna kruta šala, ki jo priznanje predstavlja.

Mislite, da za tem valom simboličnih priznanj evropskih parlamentov stoji nekakšna agenda ali pa imajo odločevalci preprosto preozek horizont in premalo razumevanja položaja?
Vlade ne rešujejo sporov, ampak jih upravljajo. To je vse, kar počnejo. Vlade ne bodo ugriznile v kislo jabolko in sprejele odločitve, ki so potrebne za rešitev tega spora. Izbirajo namreč linijo najmanjšega odpora, še posebej, če so ZDA tako predane Izraelu. Kaj lahko stori država, kot je Slovenija? A ne samo Slovenija. Ni je države, ki bi bila bolj propalestinska, kot je Irska. In to na vseh ravneh, saj dobro vedo, kaj pomeni okupacija. A kaj lahko tako majhna država stori sama? Že leta si v EU-ju prizadevam vzpostaviti nekakšno koalicijo držav, ki so naklonjene Palestincem. Recimo Ciper, Grčija, ki je v zadnjem času sicer postala zelo proizraelska, Španija, Irska, Belgija, Švedska, Finska. Slovenija je med srednjeevropskimi državami edina, ki ima vsaj nekaj pojma o Palestini. Tako obstaja nekaj držav, ki bi lahko glede tega vprašanja imele nekaj vpliva, če bi se le povezale, nastopale enotno in druga drugo podpirale. A tega ne želijo storiti. Stvar je v tem, da moraš kot država plačati visoko ceno, če želiš nastopiti proti Izraelu. To je lahko gospodarska cena, prideš v spor z Nemčijo in ZDA. Poglejte samo, kako so ZDA kaznovale Francijo zaradi nasprotovanja vojni v Iraku. Če je lahko Francija kaznovana, kaj lahko stori Slovenija?

Na različnih zunanjih ministrstvih sem slišal, da sicer je nekaj vprašanj, glede katerih bi se te države izpostavile, a Palestina pač ni med njimi. "Ne bomo tvegali svojih mednarodnih odnosov in gospodarstva zaradi Palestine," pravijo. A tako pač je. Vlade si pridržujejo pravico, da v našem imenu vodijo zunanjo politiko, nato pa tega ne počnejo dobro. Zato so potrebni gibanje BDS in ljudje. Mi smo edini zavezniki, ki jih Palestinci imajo, ki silijo vlade, naj počnejo to, kar bi tako ali tako morale.

Omenjate palestinski poziv k bojkotu Izraela v obliki BDS-ja. Zakaj je ta oblika pritiska tako sporna? Vse svetovne sile jo uporabljajo, bodisi proti Rusiji, Iraku ali ZR Jugoslaviji. Še sam Izrael poziva k nadaljevanju sankcij zoper Iran. Zakaj je torej primer Izraela onkraj te razprave?
To je zelo cinična igra. Vedno skušaš delegitimizirati politične taktike, ki ti ne ustrezajo. Francija je prepovedala BDS. V državi Charlie Hebdoja in svobode govora je pozivati k bojkotu Izraela, kot smo počeli v primeru Južne Afrike, prepovedano. Tu ni nikakršne racionalne razlage. Države to počnejo zgolj zato, ker lahko. Vladam takšnih dejanj ni treba nikakor utemeljiti. Preprosto oznanijo, da je določeno politično izražanje prepovedano. Tudi tako je primer Palestine koristen. Eden izmed razlogov, zakaj se ljudi tako aktivirajo glede vprašanja Palestine, je tudi ta, da vidijo, kako se to kaže tudi pri omejitvah v njihovih državah. Tako ne morem finančno podpirati nekega palestinskega otroka v begunskem taborišču, ker moja banka pravi, da ne morem pošiljati denarja na Bližnji vzhod. Kar naenkrat se pojavijo omejitve, ki jih sicer v svojem normalnem življenju ne bi občutil, vprašanje Palestine pa jih razkrije.

Ena oblika bojkota še posebej buri duhove, in sicer akademski bojkot, ki je tudi najmanj razumljen. Kako bi ga vi upravičili? Zakaj naj bi recimo ameriške, evropske ali katere koli druge akademske ustanove bojkotirale izraelske akademske ustanove in z njimi prenehale sodelovati?
Univerze imajo posebno odgovornost do svobode govora in kritičnega razmišljanja. Sredi študentskega naselja univerze Al Quds v Jeruzalemu je postavljen zid. Ravno pred dvema tednoma je izraelska vojska vdrla v univerzo Bir Zeit. 80 študentov s te univerze je v izraelskih zaporih. Brez obtožnice. Mar sorodne ustanove nimajo odgovornosti ob tem dvigniti glas? Poglejte odzive na ameriško bombardiranje bolnišnice v Afganistanu. Zdravniki po vsem svetu so to obsodili. Vse ustanove imajo določeno etično odgovornost na svojem področju, to pa še posebej velja za univerze. Ne samo, da izraelske akademske ustanove niso solidarne s palestinskimi akademskimi ustanovami, ampak so celo del tega sistema. Vsaka izraelska univerza je globoko vpeta v izraelsko vojsko. Razvijajo orožje in urijo vojake.

Obstaja profesionalna etika na individualni ravni. Tako imam, recimo, kot posameznik odgovornost, da ne lažem v svojih raziskavah. Kot ustanova pa imam odgovornost do svobode študentov kjer koli. Na Zahodnem bregu pa ne delujejo ne le univerze, ampak tudi srednje šole. Otroke vojska terorizira na poti v šolo. Kritizirati je treba ne samo izraelske ustanove, ampak tudi tuje, ki jih podpirajo. Slovenska univerza, ki nasprotuje akademskemu bojkotu, je tako po mojem mnenju sokriva. Seveda morajo te ustanove vedeti, zakaj je bojkot potreben, a če se izkaže, da sodeluje z ustanovo, ki je dejavno vpletena v uničevanje akademskega okolja, potem bojkot ne bi smel biti pod vprašajem.

Treba je priznati, da so izraelske taktike zanimive in zelo kompleksne. Na eni strani Izrael ne priznava meja med svojim in palestinskimi ozemlji, ne pove jasno, katere so njegove meje, te meje skuša preseči. Na drugi strani pa ves čas postavlja nove meje v fizični obliki zidov in nadzornih točk ter v administrativni obliki diskriminacije. Tukaj je veliko materiala ne samo za politično, ampak tudi za filozofsko razpravo.
Podobno se dogaja zdaj v Evropi z begunci. Meje se lahko premikajo, nove nastajajo. Tako je tudi v Izraelu. Zid, ki ga postavlja okoli in na Zahodnem bregu je petkrat daljši in dvakrat višji od berlinskega. Ob tem pa ne poteka po nobeni meji, saj Izrael ni želel dveh držav in ni želel zabetonirati Zelene črte. Obstajajo t. i. leteče nadzorne točke, bodeče žice, zaprta vojaška območja. Izrael je specializiran v tej tehnologiji, ki jo izvaža v Evropo. Noro je, kar se dogaja v jugovzhodni Evropi, kamor Izrael prodaja ograje, senzorje in podobno. Zanimivo je sicer opazovati sodelovanje med državo in kapitalom. Drug drugemu pomagata, oba pa se predstavljata, kot da predstavljata nas. Oblasti v državah so izvoljene demokratično, premier je naš premier, ponosni smo na svojo zastavo na olimpijskih igrah, zadaj pa stoji interes ustvariti svetovne razmere, ki koristijo kapitalu. Tudi ta se predstavlja kot do človeka prijazen, želi pa le moj denar, od države pa pričakuje, da mu pri tem pomaga. Gre za zavezništvo za večino ljudi morda preveč abstraktnih sil, ki se predstavljajo, da so v bistvu mi. Mi jim pa predamo moč, da določijo, kdo smo mi, kako se lahko premikamo, kam ne smemo iti.

Kako lahko interese kapitala, o katerih govorite, upoštevamo v primeru izraelske zasedbe? Izrael naj bi palestinska ozemlja okupiral primarno iz varnostnih in verskih oziroma ideoloških razlogov. Kaj pa ekonomski? Kako Izraelu koristi zasedba?
Od nje ima ogromne koristi. Velik del izraelskega gospodarstva je s tem povezan. Ne gre samo za prodajo orožja in vsega povezanega z varnostjo in nadzorom, ampak tudi visoko tehnologijo, ki ima dvojno uporabo. Intelovi oddelki za raziskave in razvoj so, recimo, v Silicijevi dolini, na Irskem in v Izraelu. Podjetja, ki so dojeta kot tehnološka, so pravzaprav vojaška. Osebni računalniki, biomedicina, nanotehnologija in tako naprej vsi predstavljajo prijazno tehnologijo, izvirajo pa iz vojske. Tako kot svetovni splet. Tudi USB-ključek izvira iz Izraela in je stranski proizvod vojske. Izrael je znan kot država zagonskih podjetij, ki jo poganja visoka tehnologija. Tega se pa ne da ločiti od vojske. Iz slavne izraelske vojaške obveščevalne enote 8200 prihajajo vsi visokotehnološki podjetniki, ki jih želijo takšna podjetja po vsem svetu. Okupacija pa zagotavlja potreben laboratorij in sredstva ter usmeritev za gospodarstvo, ki je zelo izvozno. Ni težko razumeti, zakaj se Izraelu temu ne želi odreči. Kaj pa bi Izrael sploh bil brez okupacije? Izrael je z leti razvil apetite po tem, da je svetovni hegemon. Je četrta svetovna jedrska sila, strateški zaveznik ZDA, sodeluje z Natom. Vse to bi izginilo, če bi se zasedba prenehala.

Ko govorite o izvažanju okupacije, gotovo ne mislite le na izvoz izdelkov iz nezakonitih naselbin, ampak tudi na izvoz orožja in taktik.
Tako je. V zadnji knjigi govorim o tem, da se je vojskovanje v sodobnem času popolnoma spremenilo. Vojaški strokovnjaki govorijo o t. i. četrti fazi. Vzemimo za primer iraško vojno. Prva faza je razmislek o razlogih in ciljih vojne. Druga je, kako začeti vojno, t. i. pristop "shock and awe" (šok in strahospoštovanje, op. a.), saj je od tega odvisen nadaljnji potek vojne. Faza tri je potek vojne do razglasitve zmage, četrta faza pa se nanaša na obdobje po tem. Ta faza za vojsko ni zelo zanimiva. Njena naloga je zmagati v vojni, po njej pa odide domov. Od Busheve razglasitve zmage na tisti ladji do danes pa smo v desetletni četrti fazi. To je del nadziranja in stabiliziranja, sprememb režimov. Ravno na tem področju so bile vojske svetovnega Severa vedno šibke. Vedno so se bojevale v meddržavnih vojnah, ki se končajo z zmago ene in vdajo druge strani. Danes pa se ne bojuješ proti državam, ampak proti gibanjem, verskim skupinam, osvobodilnim gibanjem, mafijam. Sam boj je tako najmanj pomemben. Zdaj obstaja nešteto izrazov, kot so ukrepi proti uporu, asimetrično vojskovanje, nizkointenzivno vojskovanje. To pa je specialnost Izraela. Vsi ti arzenali, ki jih ima svetovni Sever, in stanejo na tisoče milijard dolarjev, so nepomembni v vojnah proti ljudem, v mestnih središčih. To je tržna niša Izraela.

Izrael uporablja izraz "preizkušeno na terenu" oziroma "preizkušeno v boju".
Palestinci so postali poskusni zajčki. Izraelu je zanje popolnoma vseeno. Napada na Gazo leta 2014 se ne da razložiti v vojaškem smislu. Grožnja ni bila tako velika, da bi upravičila uporabo orožja na takšni ravni. Izrael je uporabil vojsko kot v drugi svetovni vojni. Obstreljevali so mornarica, zračne sile z letali F16 in brezpilotnimi letali, tanki, najsodobnejše topništvo, uporabljeno pa je bilo tudi najmanjše orožje, različni senzorji, roboti in podobno. Najrazličnejše oblike orožja, ki še niso bile uporabljene, so bile preizkušene v Gazi. Edina razlaga tistih napadov je, da šlo za preizkušanje orožja, taktik in sistemov, ki jih Izrael nato izvaža. Ves smisel je v izvozu vsega tega, ne pa premagati Palestince.

Izvaža pa se tudi nazaj v ZDA. Leta 2014 se je povleklo veliko vzporednic med Palestino in Fergusonom, kjer naj bi črni in revni ameriški državljani na neki način postali žrtve izraelske okupacije.
In tega se dobro zavedajo. Svetovne vojske in policije se "izraelizirajo". Vojskujejo se bodisi v Fergusonu bodisi v Siriji, to pa je boj, ki mu je Izrael zaradi stoletnega boja s Palestinci veliko bolje prilagojen. ZDA niso razvile takšne matrice nadzora kot Izrael, saj nikogar niso tako dolgo nadzirale. Izrael je sicer izvajal prve tri faze vojskovanja, posebej dober pa je četrti fazi, pri izvajanju matrice nadzora. Tukaj pa so zahodne vojske slabše. Ne samo zahodne, tudi kitajska. Tudi Kitajska se je začela učiti od Izraela. Izrael uči policijske sile po vsem svetu. Medtem ko se torej varnostne sile po svetu "izraelizirajo", se mi "palestiniziramo". V izraelskem mirovniškem taboru rečemo, da smo vsi Palestinci, seveda v duhu solidarnosti. Dobesedno pa se vsi palestiniziramo, saj smo mi žrtve teh taktik in sistemov oborožitve, ki so bili razviti v boju proti Palestincem.

V Izraelu živite že od 70. let. Kako se je v tem času spremenil vaš pogled na izraelsko družbo?
Moram reči, da obstaja neka odtujenost med mano in izraelsko družbo. Živim sicer kar v redu, a živeti v Izraelu je živeti v zatiralski družbi. To ne pomeni, da so vsi Izraelci slabi ljudje, a ne prevzemajo odgovornosti za svoje početje. A kam naj grem? Nazaj v ZDA, kjer je na drugačen način tudi podobno slabo? V zgodnjih letih sem se sicer počutil bolj Izraelec. Bolj me je zanimal projekt vzpostavitve hebrejske kulture in jezika. To je bilo vznemirljivo. A to sem želel početi ne proti Palestincem,ampak skupaj z njimi. A moje življenje je tam, tam so moji otroci in vnuki. Razlika je v tem, da zdaj energijo vlagam v artikulacijo ideje o eni državi. Res je, Izrael bi prenehal biti judovska država. Judje bi bili v takšni državi manjšina. A Izrael bi moral postati zgled pravične, dvonacionalne družbe, in ne zgled nadzora. To pa je velik izziv, s katerim bi se lahko Izrael odkupil.

Boris Vasev
Prijavi napako
Komentarji
gesan
# 03.02.2016 ob 06:36
Končno nekdo, ki ne gleda na zadeve enostransko ampak globinsko!
gesan
# 03.02.2016 ob 06:35
Nimrod no.1
# 03.02.2016 ob 06:31
v kapitalističnem sistemu sta vojna in policijski nadzor postala ključni obliki zagotavljanja kapitalistične nadvlade.

Zeh..

Hahahaha seveda. Šalica indoktrinacije za dobro jutro.

Kapitalizem še nikoli, kot sedaj, ni tako dobro uspeval združevati ljudi po vsem svetu. Vsi vemo kaj se dogaja, saj imamo internet, pa nam je vseeno dokler nekaj drobtin pade na našo mizo. Torej smo enotni!!
........................................
.......................................
Saj razumemo, da nekateri niso sposobni dojet bistva problemov!
Če bi, bi na tem planetu ne bilo toliko krvavih problemov!

Toliko o tisti šalici za dobro jutro!
Norland
# 03.02.2016 ob 06:22
Zidje se niso nic naucili iz lastnih slabih izkusenj. Zal....
samogledam
# 03.02.2016 ob 06:48
Tudi če bi sočasno proglasili državo Izrael in državo Palestino, bi bili danes rezultati enaki. Izrael se širi tako ozemeljsko kot vojaško a karma jih bo doletela v lastnem multi-kulti ljudstvu, ko se zbudijo iz otopelosti, ki jo vsiljuje vlada.
ivod
# 03.02.2016 ob 08:03
.. če res za vsako rit šiba raste ... ...
gesan
# 03.02.2016 ob 08:37
Dokler bo orožje dober legalni biznis, se bodo tovrstne konfliktne vojne ustvarjale v nedogled.
In potem taisti sedijo za skupno mizo in nam prodajajo megleno meglo, da rešujejo probleme.

Kdor jim verjame, ni samo naiven!
Kaj pa je, pa ne smem povedat zaradi pravil portala.
Anar Hija
# 03.02.2016 ob 08:05
Ko bereš vse te svinjarije s strani Israhella, ko veš, da naša vlada sodeluje z Izraelom.... povejte mi, zakaj ne bi smel biti sovražen? Zakaj tudi jaz nimam pravico želeti nekoga ubiti? Cerarja? Pahorja? Pahorjevega otroka? Zakaj je moja želja po smrti teh ljudi, ki bi lahko preprečili ubijanje bolj sporna od njihove, ko ubijanje dovoljujejo na formalni ravni, v govorih pa ubijanje kao obsojajo in so torej poleg tega, da so posredno morilci, zraven še hinavci?
Zakaj je reči "smrt Israhellu" nekaj slabšega kot pa dovoliti, da Israhell pobija nedolžne Palestince? Israhell je pobil že na deset tisoče nedolžnih ljudi Tudi s podporo naših predsednikov vlad in države. Jaz se niti še nisem stepel, kot se to spodobi.
Zakaj sem jaz potemtakem slabši, ker odkrito priznam, da privoščim smrt takim, ki podpirajo zločience v Israhellu?

SMRT ISRAHELLU! Deklarativno! Podobno, kot naši politiki deklarativno pozivajo k miru (hkrati pa niti Palestine niso pripravljeni priznati).

Ajde Admin, bot dec, pa pojasni, zakaj bi moje pisanje bilo bolj sovražno od dejanj naših politikov. Al pa zbriši tako, kot brišeš vse, kar so ti naročili. Naročili tisti, kateri bodo enkrat zbrisali tudi tebe, ko te ne bodo več potrebovali.
Bivši uporabnik
# 03.02.2016 ob 08:28
Zidje se niso nic naucili iz lastnih slabih izkusenj. Zal....

Se bojim, da tudi Slovenci ne. Vso zgodovino smo bili pod udarom in bili primorani iti po širnem svetu s trebuhom za kruhom. Od naroda, ki je izkusil toliko gorja, bi človek pričakoval več empatije ob begunski krizi. Ne govorim o tem, da bi jih morali po rokah valjati in ne vem kaj še, samo vseeno. Dobro se z dobrim vrača,
Bivši uporabnik
# 03.02.2016 ob 19:15
cairns

Najprej se poduči kaj je parafriziranje in kdaj pride v poštev.
Po domače lahko rečeš tudi, da je treba uveljavljati ali uporabljati iste vatle.
Tvoje sovraštvo, do vsega kar je muslimansko, ti dela velike težave pri objektivnem dojemanju.
Palestinci mimogrede niso vsi muslimani.
Bivši uporabnik
# 03.02.2016 ob 11:10
@Branko3 # 03.02.2016 ob 06:35
Dajmo še enkrat prebrati članek. Ali bolje, ga sploh prebrati.
timeout
# 03.02.2016 ob 09:07
Tako islamski fundamentalizem (Palestina) kot matrica nadzora (Izrael) sta skrajnosti, vredne vsakega obsojanja! Skrajneže že obsojamo. Skozi prizmo kapitala pa žal nimamo potrebe po obsojanju izvirnega greha v tem primeru. Če pogledam na celo zadevo z distance, je vse skupaj prav žalostno in dolgoročno nevzdržno. Pohlep nima meja in tega bi se ljudje sedaj že morali zavedati. Kapital nas kot stična točka človeštva gotovo ne bo rešil. To je sedaj že boleče jasno. Treba bo vzpostaviti nek nov družbeni red. The new world order je uničujoč odgovor. Ko bi vsaj sam imel nek celovit odgovor, pa ga nimam. Vendar pa je to točka v kateri bi morala steči debata. Teme katere je odlično izpostavil John Lennon v pesmih kot so Imagine, ali U2 z One Love itd., dandanes nimajo več pravega naboja. To dejstvo me simbolno skrbi in mi da vedeti da moramo iskati povsem drugačne odgovore za utemeljevanje lastnega obstoja. Ne računajmo na države v katerih živimo, računajmo nase. Poglejmo se v ogledalo in ne iščimo izgovorov za nemoč pri izvajanju slabih kompromisov, s katerimi smo soočeni vsak dan. Ustvarjajmo dobro in iščimo mir v nas in v relaciji do drugih. To lahko storimo. In to je zelo veliko. Če nekdo meni da filozofiram ali živim v sanjah to povsem razumem. Če nekdo deli moje mnenje tudi prav. Vendar veliko bolj pomembno kot to kaj kdo meni o tem je kaj ta posameznik počne s svojim življenjem in kako vpliva nase in svoje okolje. To je vse. Mnenja, debate so eno, živeti življenje je nekaj povsem drugega. Ampak to je bistvo. In sam pri sebi se pred tem nihče ne more skriti! Ok, tole je bilo malo bolj z distance zdaj pa nazaj na delo. Lep dan vsem.
Captaindeath
# 03.02.2016 ob 08:44
lahko celo vesolje prizna Palestino,pa ta nikoli in nikdar ne bo država. Glavno,da na stroške davkoplačevalcev krpamo palestinske žrtve ki so jih teroristi nastavljali za živi ščiit.Za naše sodržavljane pa bomo še naprej zbirali zamaške.
REsnica
# 03.02.2016 ob 19:32
cairns,

tvoj črni humor bi lahko nadaljeval z ugotovitvijo, da so bili lahko židje veseli, da so imeli naciste za sosede.... ko so pa jim tako lepo uredili kampe z danes moderno žico in geto v varšavi...
Frank
# 03.02.2016 ob 17:21
@bleeee

"ZN je dodelil ozemlje Izraelu, potem ko so ZN-ju mandat vrnili Britanci. Zahodne države vse po spisku priznavajo Izrael in ne priznavajo Palestine, s tem dajejo Izraelu legitimnost in, nasprotno, ne dajejo legitimnosti Palestini (mimogrede, Palestino priznava večina držav sveta, izjeme so ZDA s Kanado in Mehiko, Evropa ter Avstralija z NZ). Celotna Evropa veselo trguje z Izraelom. ZDA konstantno zagotavljajo orožje Izraelu in mu praktično čisto vedno držijo štango. Bo dovolj?"

Samo, da Zahod vsega tega ne počne ker je zloben, hipokritičen ali nevem kaj, ampak, ker ima židovsko omrežje za nepoučenega človeka težko predstavljivo moč nad Zahodom - že vse od konca 19. stoletja. Mislim, da je zato narobe govoriti o "grehu" in se še slabiti z občutki krivde. Treba je spraviti te procese na dan. Npr. ni več vprašljivo, da je bilo Balfourovo darilo Palestine Rothschildu protiusluga za napore ameriških židov za vključitev ZDA v WW1. Ista zgodba je bila z WW2 - Churchill in Roosevelt sta bila praktično obzidana z židi, vsemi pijanimi od sovraštva do Hitlerja. Destruktivna ameriška neokons politika na BV je popolnoma kosher, nima z ameriškimi interesi blage veze. To so pravi problemi. Palestina se nam seveda smili in vse, je pa samo vrh ledene gore.
sintaksa
# 03.02.2016 ob 16:21
dolžnost vsakega človeka je boriti se proti nepravici, krivici in terorju, pa naj bo to v obliki okupacije, zasužnjevanja, izsiljevanja, groženj itd.

In palestinci imajo vso pravico braniti svojo svobodo. Tako bodo le izgnani in utišani, a poraženi ne bodo nikoli.
bleeeee
# 03.02.2016 ob 16:13
@esspero: Spet so nekoga (okostnjaka iz omare) privlekli na MMC portal , da bi širili laži.! Izrael nikogar ne okupira , na "zasedenem Zahodnem bregu " le opravlja varnostni nadzor in se ne vtika v življenje palestincev (lokalni nadzor ima palestinska policija)

[img=http://i1.wp.com/www.middleeastrisi
ng.com/wp-content/uploads/2015/11/settlements_map_
engS-1.jpg?resize=723%2C1024[/img]

@esspero, ne štekam. Komu to koristi? Se sprenevedaš ali lažeš? Modre pike so nezakonite izraelske naselbine na ZB. Slika je iz leta 2011, torej je danes situacija že bistveno hujša. Več kot pol milijona Izraelcev nezakonito živi na palestinskem ozemlju.
EnBralec
# 03.02.2016 ob 10:51
Captaindeath, ti podatki ne pašejo v sliko o zlobnem Izraelu in ubogih Arabcih :-)
booster
# 03.02.2016 ob 10:27
Jaz sem pred kratkim napisal, da rešitve v bistvu ni. Izrael je vojaška velesila. Tudi, če bi kdo hipotetično imel željo izvajati sankcije, jih ne more. Je pa žalostno, kaj se je tam zgodilo in se še dogaja. Dejansko jih je cel svet pustil na cedilu. Problem je že sam nastanek Izraela. A težave so še hujše. Nihče namreč ni mrdnil niti potem, ko je Izrael še Jeruzalem vzel, čeprav je bil določen zanj status nevtralnega mesta z lasto oblastjo, podobno kot za Berlin (ali STO med Italijo in Jugoslavijo). Na vse kršitve mednarodnega vojnega prava je svet enostavno zaprl oči. Ne vem, zakaj bi se kdo čudil, da je toliko teroristov iz tistega dela sveta. Ob taki krivici, ki se vleče vse od konca druge svetovne vojne, me čudi, da jih ni še bistveno več. Je pa Žižek lepo povedal, da se ljudje drugod po svetu veliko bolj zavedajo trpljenja Judov v času nacizma kot pa Judje sami. Tako da ta zadnja misel v članku o tem, kako bi se Izrael odkupil, izpade zelo naivno. Mislite, da jih zanima to, da se odkupijo? Kje pa.

Mislim pa, da je ta problem bil umetno ustvarjen, zaradi nekih višjih interesov. Težko me akterji iz tistega časa prepričajo, da niso vedeli, kakšen problem bo nastal, če ustanovijo Izrael takšne kot je. Nič ni "boljšega" kot to, da imamo sedaj en strašno velik svetovni problem, ki je nerešljiv in ki je nenehen vir bolj ali manj močnih negativnih čustev. Ves čas tli. Vsake toliko časa ljudje avtomatizirano podajajo svoja mnenja, storijo to ali ono. Možgani so že oprani, tabora sta dva, z nekaj vmesnimi izjemami. Izrael bo spet čez nekaj časa napadel Gazo, potem bodo spet kakšna pogajanja, kakšen teroristični napad itd., vse to v nedogled. Vir vsega pa je en sam.
matos2015
# 03.02.2016 ob 10:15
boli_dzoko
neonacisti so bili vedno z muslimani ceprav danes te ki se predstavljajo kot neo-naciji pac niti ne vedo kaj se dogaja in ne poznajo zgodovine.
Zalostno da v 21.stoletju beremo in opazujemo take stvari ki se dogajajo na obmocju palestine. Mocno upam da bodo enkrat tako zidje kot palestinci ziveli v miru in da bomo vsi verniki kot tudi neverniki ziveli v nekem sozitju. Prostora je za vse dovolj kot tudi hrane in vode vendar nekdo hoce da smo v konstantnih sporih.
pozitivino naprej....
el CARTEL
# 03.02.2016 ob 08:09
Ne želim poenostavljati, a v kapitalističnem sistemu sta vojna in policijski nadzor postala ključni obliki zagotavljanja kapitalistične nadvlade.

kapitalizem je marketinško pač najsvobodnejši sistem,
v resnici pa potrebuje totalitarni nadzor...

kar je logično, ko pa ima 60 ljudi več kapitala kot ves ostali svet skupaj.

-----
Vprašati pa bi se morali, kako Izraelu to uspeva? Izrael prejema ogromno podporo od tujih vlad.

a ni jugoslavija v 60. letih preklicala svoje priznanje izraela kot države?

zakaj slovenija ne stori podobno, ko pa je jasno, da je z izraelci (tako kot s palestinci) nekaj narobe.
in vse ostale države sveta?
chupacabra
# 09.02.2016 ob 22:20
Nihče ne potrebuje vašega priznanja, kar se potrebuje je vaš umik iz okupiranega ozemlja in plačilo vojne oškokodnine žrtvam zionacističnega režima!
crazydiamond
# 04.02.2016 ob 00:15
v kapitalističnem sistemu sta vojna in policijski nadzor postala ključni obliki zagotavljanja kapitalistične nadvlade.

Zeh..

Hahahaha seveda. Šalica indoktrinacije za dobro jutro.

Kapitalizem še nikoli, kot sedaj, ni tako dobro uspeval združevati ljudi po vsem svetu. Vsi vemo kaj se dogaja, saj imamo internet, pa nam je vseeno dokler nekaj drobtin pade na našo mizo. Torej smo enotni!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
interneta nimamo zaradi kapitalizma, bebec... ideja o internetu se kapitalistu sploh ne zna utrnit, ker kapitalist razmišlja narobe. tisti, ki je postavil prvi server v Cernu konec osemdestih se je že zgledoval po vojaškem informacijskem sistemu, samo da je rekel: To je internet. Naj bo dostopen vsem.
antimason
# 03.02.2016 ob 18:28
Gre za židovski greh, kaj ima Zahod s tem?

Kako je 1.svetovna vojna privedla do kreacije zionizma
bleeeee
# 03.02.2016 ob 13:37
Sem prebral clanek in sem zasledil, da tip gleda na Izrael kot na terorista Palestincev po drugi strani pa ne naredi nic, da bi Palestnici nehali s teroristicnimi napadi. Ce bi se ustavil terorizem Palestincev, bi naredili velik korak k temu, da bi Izraelci nehali z rusenjem domov. Tako tudi Izrael ne bi imel razloga za rusenje. Sedaj poskusa Izrael problem resevati tako, da zatira Palestince, saj drugace je zelo tezko na daljni rok narediti mir z nekom, ki ga noce. Beri o zadnjih pogajanih, ko se Hezbolah ni hotel pogajati.
Pomisli sam: ko te nekdo neha podtalno in zahrbtno napadati oz. zanicevati se lahko pobotas.


@overlord, jaz mislim da je ravno obratno. Le kako NE BI napadal naroda, ki se je na tvoje ozemlje priselil pred 70 leti, ga nekaj malega kupil, preostalo dobil od ZN-ja, nato takoj s tega na novo pridobljenega ozemlja nasilno izgnal večino avtohtonega prebivalstva arabskega porekla (jih pri tem precej tudi poklal), nato pa se, ker je bil posledično napaden s strani sosedov, pod pretvezo obrambe samo še širil, in to do te faze, da danes okupira čisto vse palestinsko ozemlje razen Gaze (ki jo je "velikodušno" nehal zasedati in obdal z zidom), hkrati pa ruši obstoječe palestinske domove in na njihovem mestu postavlja svoje - vse to na ozemlju, za katero prav cel svet priznava, da pripada Palestincem in da je zasedba nezakonita.

Temu dodajmo še, da imajo Izraelci svojo državo (ta je bojda najbolj demokratična na svetu), podporo Zahoda (še vedno, po vseh teh letih in kljub nezakoniti zasedbi), ogromno vojsko, finance, medije (doma in na marsikaterem območju, ki kjer živi diaspora), skratka, imajo vse. Na drugi strani Palestinci - še pred 70 leti večinski avtohtoni prebivalci prebivalci CELOTNEGA dotičnega ozmelja - pa nimajo svoje države (pač pa izraelsko okupacijo), Zahod jim države ne priznava, nimajo denarja, nimajo vojske, nimajo medijev, imajo pa kamenje in gospodinjske nože (petard đihadistov ne štejem zraven).

Jaz se v bistvu čudim, da ni incidentov na palestinski strani še bistveno več.

PS: Izraelsko-palestinski konflikt ni omejen samo na ožji izraelsko-palestinski vidik, ampak gre dejansko za "izvirni greh" Zahoda (ali pa za ostanke tega greha), ki je žal dokaz o dvoličnosti Zahoda na BV in ki je - to pa je zelo pomembno tudi za nas - večni izgovor za đihadiste, od samega Osame naprej, da delajo sranje po vsem svetu.
antimason
# 03.02.2016 ob 10:04


EnBralec
# 03.02.2016 ob 10:00
Kdaj boste objavili še intevju s kakšnim Palestincem ki bo kritičen do njihovih samomorilskih napadov in do Hamasa?

S temi levičarskimi Judi ste že malo dolgočasni :-)
Branko57
# 03.02.2016 ob 09:49
on bi skupno demokratično državo izraelcev in palestincev, kar bi predstavljalo 40% muslimanskega prebivalstva in seveda njihovo naraščenje. v evropi in sloveniji pa že vlada panika pri 0,5-5% muslimanskega prebivalstva in potem se upa kritizirat izrael kako se niso nič naučili. nekateri pač nič ne razumete.
SamoRes
# 03.02.2016 ob 08:28
Izrael je skupaj z ZDA glavni motor zla v arabskem svetu.
Jarik
# 03.02.2016 ob 08:21
"Gre za izvoz okupacije, pravi Halper. Izrael svoje znanje s področja nadzorovanja in zatiranja upornega ljudstva s pridom posreduje različnim subjektom t. i. svetovnega Severa, ki imajo na tem področju manj izkušenj."
Naši desničarski skrajneži (tipa Pacman, Nimrod no.1 in ostali) se sigurno ne bodo strinjali, saj glavni izvozniki zatiranja ljudstva ne morejo biti demokratične dežele, le in edino socialistične.
el CARTEL
# 03.02.2016 ob 07:54
palestino nismo mogli priznati pred 10 leti,
iz istih razlogov ker jih ne moremo danes - sloveniji ni prišla direktiva iz ZDA.
kosovo pa smo priznali še preden so oni dobro vedeli,d a so se odcepili

v širšem kontekstu pa ne moremo priznati palestino,
ker so 10 let nazaj kot tudi danes, bili po večini podporniki terorizma, ki imajo za cilj ne sobivanje z izraelci, ampak njihovo iztrebitev.

ne podpiramo islamskih fundamentalistov.
stewie
# 03.02.2016 ob 07:39
Pa ja. Kaj bi bil kritičen do nosilcev moči, bolje jim je lezti nekam, le da dobiš svoj delež. Taki kot ti, so bili (zlasti po Nemčiji, pa tudi drugod po Evropi) tričetrt stoletja nazaj navdušeni tudi nad idejami stričeka Dolfija. Za vso bedo (tudi namišljeno) jim je treba pokazati grešnega kozla, predstaviti rešitve (resda precej krvave, ampak itak bodo nasrkali drugi, mi ne), postrojiti ljudi v enotno uniformiranost, okrepiti vojaško moč in v gostilniški maniri imeti rešitve za vsa kompleksna vprašanja.
Captaindeath
# 04.02.2016 ob 13:40
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,
L-4762013,00.html
Captaindeath
# 04.02.2016 ob 13:30
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arpanet
seb123
# 04.02.2016 ob 12:53
seb123
# 04.02.2016 ob 12:50
seb123
# 04.02.2016 ob 12:49
seb123
# 04.02.2016 ob 12:48
cairns
# 03.02.2016 ob 20:25
REsnica
tvoj črni humor bi lahko nadaljeval z ugotovitvijo, da so bili lahko židje veseli, da so imeli naciste za sosede..

Popolnoma napačna primerjava. Židi v Evropi niso nikomur naredili nič slabega. V svetovnem merilu pa so naredili ogromno koristnega kar dokazujejo tudi prejete Nobelove nagrade. 193 Židov je prejelo nagrado in so zastopani v vseh kategorijah.

Na drugi strani je ta številka 1.
lol37
# 03.02.2016 ob 19:52
@Anar Hija

Zakaj sem jaz potemtakem slabši, ker odkrito priznam, da privoščim smrt takim, ki podpirajo zločience v Israhellu?

Zato ker tvoje pisanje sloni na slepem sovraštvu, to pa pomeni, da nočeš slišati niti resničnih zgodovinskih dejstev, niti nisi pripravljen slišati nasprotne strani, ker slepo sovražiš. Kaj pa če se izkaže, da ima druga stran prav, če bi dejansko videl dokaze za to? Jih hočeš videti? Kaj bi storil? Nič, enostavno bi ignoriral dokaze in še naprej slepo sovražil ter dokazal do sovražiš iz nekega povsem drugega razloga in tvoje sovraštvo ne temelji na pravični jezi, ampak na krivični, zlobni jezi. in iz tega slepega sovraštva bi tudi ubijal, pa čeprav nedolžne ljudi, ker ti si se odločil, da boš sovražil kljub "facts on the ground". In zato si slabši.

Pravična jeza obstaja, samo jaz ti svetujem, da se odločiš na podlagi dokazov kdo je krivec v določenih primerih kot je tale. Si se pripravljen soočiti s posledicami, da obsodiš na smrt nedolžne ljudi? Toliko govora čez ZDA, kako ram včasih na smrt obsodijo nedolžnega človeka, kar je res, da se zgodi, ampak si se dejansko pripravljen pogledati v ogledalo in se vprašati: "Kaj pa če se to zgodi meni? Kaj pa če jaz obsodim nedolžnega človeka na smrt"? MIsliš, da se ti to ne more zgoditi? Verjetno ti je vseeno... ker ti pač slepo sovražiš.

Hočeš dokaz ali je tvoje pisanje navadna hinavščina in samo-pravičnost?

Tule imaš krajši dokaz:
https://www.youtube.com/watch?v=r1l5mRP_
fzw

Tule pa daljši dokaz:
https://www.youtube.com/watch?v=aYMviMHH
0nc

To so dejstva, to je resnica. Samo taki kot si ti je ne bodo nikoli sprejeli in bodo še naprej slepo sovražili. Že videno.
Bivši uporabnik
# 03.02.2016 ob 16:50
"Če bi Palestino priznali pred 10 leti, bi to nekaj pomenilo. Zdaj je to le kruta šala."

Dokler Palestinci obstajajo, ni nikoli prepozno.
nikhrast
# 03.02.2016 ob 16:46
Palestinci se še niso nič naučili, stalno izzivajo in izgubljajo.
Že več kot 50 let nazaj bi lahko sklenili mir in priznali Izrael, pa ustanovili svojo državo s precej večjim ozemljem kot ga imajo zdaj.
Vpašanje je, kdaj bodo Palestinci priznali Izrael.
REsnica
# 03.02.2016 ob 15:52
Državo skrbi predvsem dobiček in zanj ta trenutek tepta tudi lastne zakone.

Poglete na stran, kako prepoznati izraelske izdelke. Lahko pa si naložite tudi aplikacijo, ki vam bo pri tem v pomoč. V videu je razlaga kako naložiti in uporabljati aplikacijo na pametnih telefonih (in drugih napravah).

https://boycottisraeltoday.wordpress.com/boycott-israel/

Kdor ne bojkotira teh izdelkov pomaga posredno in neposredno s svojim denarjem ohranjati okupacijo in trpljenje avtohtonih prebivalcev palestine.
REsnica
# 03.02.2016 ob 15:44
židje v sloveniji niti kot posamezniki niti kot drušzva, niso z besedo niti javno obsodili okupacije palestine s strani priseljenih židov... pa vseeno dobijo njihova društva nekaj denarja iz proračuna. Ta isti proračun pa financira tudi zravljenje otrok v LJ rehabilitacijskem centru Soča, ki jih je pohabil židovski priseljeni okupator.

Pozivam vse, ki vam ni vseeno, da bojkotirate

1. proizvode izraelskega kapitala, še posebej iz okupiranih ozemelj
2. židovsko kulturo, njihove skupnosti in posameznike iz soseščine, ki nočejo javno in odločno obsodit okupacije, demokratične segregacije, kraje naravnih bogastev in kovanje dobička na ukradeni zemlji na račun trpečih avtohtonih prebivalcev

naj bo tvoj prvi korak zbiranje informacij na internetu. Tudi del ameriških in drugih židov zavrača tako sionizem kot okupacijo, zlorabo, legalizirano segregacijo apartheida in obsoja zločine izraela.

moderna demokracija kapitalizma pa kljub jasno zapisanim zakonom, ki veljajo tudi v EU in Sloveniji, miži ob kovanju dobička izraelskega kapitala z zlorabo okupacije in trpljenjem avtohtonih prebivalcev.
Naše vlade niti desne niti leve niti sredinske, do danes namerno kršijo zakone in namerno nočejo ukrepat in prepovedat prodajo omenjenih izdelkov v sloveniji in EU.

V moderni demokraciji kapitalizma je dobiček več vreden od človekovih pravic in trpljenja pod sionistično okupacijo. In zato ni nobene možnosti, da bi Cerar spoštoval zakon kot na primer v primeru izdajanja računov iz davčnih blagajn in njihove hrambe,, tzudi na primeru zakonsko prepovednih izdelkov. Te izdelke lahko mirno kupimo v vseh večjih slo trgovskih centrih, inšpektor pa nas bo na izhodu povprašal samo po računu ne bo pa reagiral ker gre za z zakonom prepovedane izdelke....

Naša država ne reagira niti na direktne pritožbe in dokaze, da gre za jasno kršitev zakonov, ki so jih politiki spisali sami, pri tem pa pozabili, da je velik del palestine okupiran z židovskim kapitalom, orožjem in politiko.

čeprav jre pri tem potrebno malo previdnosti, pa si le oglejte kako lahko del ameriških židov zavrača okupacijo, genocid, apartheid... Naši slovenski židje pa to podpirajo ali tolerirajo. Tu je link do FB računa : https://www.facebook.com
/Zionocracy/


Žid, ki nikoli še ni bil v izraelu in so njegovi predniki zapustili palestino pred 2000 leti, lahko dobi državlojanstvo v parih dneh in se preseli na okupirano ozemlje... palestinec, ki je bil pregnan iz svoje zemlje, pa se nanjo ne sme vrniti.

sledite novicam tudi na linku nenasilnega BDS gibanja (bojkotirajmo, dezinvestirajmo, sankcionirajmo)in se po možnosti prijavte na njihove novice.

mednarodna stran:
[url="http://bdsmovement.net/"]
http://bdsmovement.net/[/url]

Slovenska stran:
http://www.bds.si/

Za začetek pa predlagam, da poiščete žida v vaši soseski, mestu ali če ga priložnostno srečate in ga kulturno vprašajte ali podpira okupacijo, apartheid, sionizem, pravico priseljencev do palestine po 2.000 letih življenja v EU in drugje in to na osnovi verske knjige....

ne bojte se spraševat, morda pa so tudi v sloveniji židje za mir, sožitje in enakopravnost, le da nimajo možnosti, da bi to povedali drugim. Tisti pa, ki ne bodo jasno obsodili izraelskih zločinov in bodo iskali opravičila zanje, pa naj bodo tarča vašega ignoriranja. Ne bojte se z imenom in priimkom imenovat te osebe v javnosti in širit resnco o njih.

Vsak bojkot izraelskega izdelka (predvsem z okupiranih ozemelj) bo dokaz, da je človeštvo še solidarno, sočutno in pripravljeno se boriti za Človeka ne glede na raso, vero, spolno usmerjenost... čeprav od tega nima finančnega dobička ampak s tem sledi varstvu človekovih pravic, moralni, etičnim in tudi slovenskim, evropskim... pravnim zakonom in nenazadnje tudi svoji vesti.

Dokažimo, da je kljub vsemu na svetu še veliko ljudi z veliko začetnico!
cairns
# 03.02.2016 ob 14:51
Kot dolgoletni aktivist se ukvarja predvsem z manifestacijo okupacije v obliki rušenja palestinskih domov, kar predstavlja, kot opozarja, učinkovit način etničnega čiščenja izraelske politike do Palestincev, ki neprekinjeno traja od leta 1948.

Ta zelo učeni gospod bi lahko vedel, da so ZN predlagali da se sočasno ustanovi palestinska in židovska država. Palestinci so to kategorično zavrnili. Takoj po ustanovitvi Izraela so ga napadle vse države ki so ga obkrožale in jih dobile po glavi.

Ravnanje Izraela je bilo nato vedno pogojeno z ravnanjem okoliških držav. Arabci so naredili Izrael takšen kot je sedaj. Če ga ne bi napadali in rajši z njim trgovali bi imeli vsi korist. Tako pa........
alcatraz
# 03.02.2016 ob 13:33
To kar delajo Palestini, je res sramota za človeštvo.
Sramota za ljudi in nacijo, ki je res nastradala v 2. svetovni vojni.
Še večja sramota za ves svet, ki to nemoteno gleda in ne ukrepa.
bleeeee
# 03.02.2016 ob 11:12
MMC ze cel cas vlece propagando proti Izraelu. Zakaj pa ne vprasate se koga iz druge strani. Malo informiranja o Palestinskih in ostalih arabskih svinjarijaj do Izraela ne bi bilo slabo. Ce te nekdo cel cas napada in se razstreljuje v mnozici se v vsakem primeru branis kot Izrael.

@overlord, pozabil prebrati članek? Saj ne rečem, je precej dolg, samo potem ne komentiraj.

Domove rušijo na obeh straneh Zelene črte (meje, ki ločuje Izrael od zasedenih palestinskih ozemelj, op. a.). V bistvu se v Izraelu izvede več rušenj domov izraelskih državljanov, ki so seveda vsi Arabci, kot na zasedenih ozemljih. V Izraelu obstaja rek, in sicer "Nikoli nismo končali vojne leta 1948". Gre za širši proces etničnega čiščenja. [...]
Skoraj ves Zahodni breg je označen kot kmetijsko zemljišče, čisto ves Vzhodni Jeruzalem pa je označen kot zeleno območje, namenjeno prihodnjemu razvoju mesta. Vsako mesto, verjetno tudi Ljubljana, temu nameni nekaj odstotkov površine. Izrael pa je vseh 100 odstotkov palestinskega Vzhodnega Jeruzalema namenil "prihodnjemu razvoju" oziroma prihodnjemu izraelskemu razvoju mesta. Izrael je leta 1967 popolnoma ustavil palestinsko gradnjo in razvoj. Poleg razlaščanja Palestincev jim Izrael tako tudi administrativno preprečuje gradnjo. [...]
Izraelu je uspelo prepričati svet, da vse, kar počne, počne zaradi varnosti pred terorizmom. Od leta 1948 pa nima politika rušenja domov prav ničesar z varnostjo. Prav nikjer, ne v Gazi ne v Nablusu, niso ti domovi porušeni zaradi varnostnih razlogov.


Skratka, ozemlja v lasti Palestincev, ki niso bila razlaščena (sicer je bila večina Palestincev na Zahodnem bregu razlaščena (72 %)), so kar naenkrat postala namenska (kmetijska ali za mestni razvoj), kar lahko upravičuje rušenje praktično vsakega palestinskega doma. Rušenje se sicer izvaja tudi zunaj zasedenih ozemelj, a čisto slučajno so vsi lastniki Arabci.

@overlord, mi lahko zdaj pojasniš, kateri element v tem sistemu je obramba Izraela in za kakšno obrambo gre?
Captaindeath
# 03.02.2016 ob 10:45
The recent series of attacks against Israelis is the direct result of incitement by radical Islamist and terrorist elements, calling on Palestinian youth to murder Jews. ​
Four months of terror

Magen David Adom: Since 13 September 2015, 30 people have been killed (including a Palestinian and a foreign worker), and 301 people injured - 27 of them seriously - in terrorist attacks.

IDF: Terror attacks by numbers (as of January 31):

115 stabbings
40 shootings
23 car rammings
Da je bil med morilci tudi 15 letni palestinski pamž,ki je v njenem domu zaklal mater 6 otrok seveda delo ne piše,prav tako ne o palestinskem policistu,ki je predvčerajšnjim ustrelil 3 vojake IDF. By the way,palestinsko policijo financira tudi EU.
Branko57
# 03.02.2016 ob 09:55
Hahahaha seveda. Šalica indoktrinacije za dobro jutro.

Kapitalizem še nikoli, kot sedaj, ni tako dobro uspeval združevati ljudi po vsem svetu. Vsi vemo kaj se dogaja, saj imamo internet, pa nam je vseeno dokler nekaj drobtin pade na našo mizo. Torej smo enotni!!


ja nekateri nas že 100 let opozarjajo o zlem kapitalizmu, vsako leto smo tik pred propadom vrednot, človeštva, finančnim bankrotom in ne vem čem še vse. a začuda je življenjski standard v tem obdobju vse višji, ob pojavu kratkoročnih finančnih kriz pa radikalnim levičarjem in njihovim slepim sledilcem poči film od orgazmiranja.
libres
# 03.02.2016 ob 09:41
pri timeout ne razumem edino ene zadeve: kako je mogoce, da enaci Palestino kar z islamskim fundamentalizmom. Ta enacba vendar ne vzdrzi.
libres
# 03.02.2016 ob 09:28
Odlicen intervju, B.Vasev! in vse spostovanje Jeffu Halperju, ki je povedal posteno, kot stvari pac stojijo. In ki je ostal prodoren, posten, aktiven, in privrzen svojim nacelom vsa ta dolga leta.

Mislim, da je to eden najbolj prodornih intervjujev na obravnavano temo v zelo dolgem casu. Ves svet bi se moral zamisliti nad takim intervjujem. In lepo bi bilo, ce bi se zamislilo tudi nase vodstvo - pa je seveda jasno, da se ne bo. Je med njimi en sam tak, ki bi se?

Zelo bolece pa je videti, kako ni Slovenija nic boljsa od drugih, kako v tem nasem malem narodu prevladuje ozkosrcna, egoisticna, rasisticna in hinavska miselnost. Tezko je verjeti!
Kazalo