Okoljski in gozdarski inšpektorji bodo od konca julija do konca septembra, na območju celotne države, izvajali poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju skupaj z nadzorom po uredbi o varstvu samoniklih gliv. Foto: BoBo
Okoljski in gozdarski inšpektorji bodo od konca julija do konca septembra, na območju celotne države, izvajali poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju skupaj z nadzorom po uredbi o varstvu samoniklih gliv. Foto: BoBo
Kolesar
Nadzor nad spoštovanjem zakona o ohranjanju narave izvajajo inšpektorji za okolje, naravovarstveni nadzorniki, policija in tudi inšpektorji za lovstvo, gozdarstvo, ribištvo in kmetijstvo. Foto: BoBo
Kolesar
Naravovarstveni nadzorniki pri vožnji v naravnem okolju lahko ustavijo in evidentirajo kršitelja. Foto: BoBo
Kolesar
"Po urejenih poteh je zdaj vožnja dovoljena, še vedno pa imajo lastniki in upravljavci možnost prepovedi vožnje po svojem območju. To se nam zdi primeren kompromis," je dodal Vajgl. Foto: BoBo

Vsaka občina bo lahko v prostorskih načrtih sama določila, katera bodo ta posebna območja za vožnjo v naravnem okolju. Ureditev po novi noveli zakona o ohranjanju narave velja za motorna vozila in kolesa ter vozila na druge lastne pogone. Novela še vedno prepoveduje vožnjo v naravnem okolju, razen če je to v skladu s predpisi in če to dovoli lastnik zemljišča.

Izjeme veljajo tudi za gospodarske dejavnosti (čebelarska dela, gozdarska dela ...). Popolna prepoved pa velja le za rekreativno vožnjo. V naravnem okolju se torej lahko kolesarji vozijo po utrjenih poteh (torej zemljišče, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjeno), če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. To pa ne velja za planinske poti in za gozdni prostor.

Konec prepovedi za javne prireditve
Prav tako bo mogoče organizirati javne prireditve za vožnjo v naravnem okolju za motorna vozila in kolesa, kar je bilo doslej prepovedano. Pri organizaciji prireditev za vožnjo motornih vozil in koles v naravnem okolju bo po noveli treba prej pridobiti predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Pozitivno mnenje mora zavodu dati tudi Zavod za gozdove Slovenije in kmetijsko-svetovalna služba, če je trasa v gozdnem prostoru oz. na kmetijskem zemljišču.

Področje vožnje v naravnem okolju je doslej urejala uredba iz leta 1995. Od takrat se je pojavilo vse več vozil, ki so namenjena vožnji v naravi, ni pa bilo območij za to vožnjo, kar je povzročalo vse več konfliktov. Prav tako ni bilo ustreznega nadzora. Po novem bo obvezna tudi označitev vozil na motorni pogon, ki niso namenjena vožnji po cesti. Ne gre za registracijo vozil, pač pa za vpis v evidenco, ki bo omogočal lažjo identifikacijo vozila in lastnika. To morajo lastniki urediti do 1. januarja 2017.

Še vedno luknje v zakonu
Uroš Vajgl
z direktorata za okolje je ob tem pojasnil, da bodo novo vlado opozorili na neskladnost novele glede sankcij, saj so trenutno nekatere sankcije za prekrške s kolesi višje od nekaterih prekrškov z motornimi vozili. Do spremembe zakona pa se novela izvaja v trenutni obliki. "Po urejenih poteh je zdaj vožnja dovoljena, še vedno pa imajo lastniki in upravljavci možnost prepovedi vožnje po njihovem območju. To se nam zdi primeren kompromis," je dodal Vajgl.

Nove kazni
Naravovarstveni nadzorniki pri vožnji v naravnem okolju lahko ustavijo in evidentirajo kršitelja. Novost med ukrepi pa je zaseg vozila na motorni pogon. To lahko storijo pristojni v dveh primerih - če je voznik vozil nad gozdno mejo v naravnem okolju ali v zavarovanem območju ter če je bil voznik v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za isti prekršek.

Kot je pojasnila Eva Polanc z direktorata za okolje, je novela v državnem zboru pri sankcijah in globah doživela več dopolnil, kar je privedlo do več anomalij. Za lažje prekrške so trenutno v noveli milejše kazni kot za najlažje prekrške, je pojasnila in dodala, da bo treba to v zakonu spremeniti. Globa za kolesarja, ki krši določila vožnje v naravnem okolju (lažji prekršek), je 100 evrov, globa za posameznike, ki se vozijo, ustavijo ali parkirajo vozila na motorni pogon, tudi motoriste, pa znaša od 40 do 100 evrov.

Prometni predpisi v naravi
Prometni predpisi v naravi