Nekdanji poslanci bodo morali najti nove vire zaslužka. Foto: MMC RTV SLO
Nekdanji poslanci bodo morali najti nove vire zaslužka. Foto: MMC RTV SLO
brezposelnost
Večine nekdanjih poslancev na zavodu za zaposlovanje zagotovo ne boste videli. Foto: EPA
DZ
Skoraj polovica poslancev in poslank se bo zamenjala. Foto: BoBo

Vseh pet poslancev SNS-a je vložilo vlogo za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila po prenehanju mandata.

Kaj boste počeli zdaj, ko se vam je iztekel mandat v DZ-ju, in ali boste v tem času izkoristili tudi možnost do nadomestila plače, ki vam ga omogoča zakonodaja? To sta bili vprašanji, ki smo ju zastavili poslancem strank, ki bodo z nastopom novega parlamenta ob poslansko funkcijo.

Alan Bukovnik (SD) je zaprosil za nadomestilo in si bo v prihodnje iskal službo ter še naprej nepoklicno opravljal funkcijo župana. Tudi Bogdan Čepič bo zaprosil za nadomestilo, saj nima zagotovljene službe. Za nadomestilo je že zaprosil Luka Juri, glede načrtov za prihodnost pa pravi, da je to njegova osebna stvar.

Bojan Kontič je prav tako zaprosil za nadomestilo, v prihodnje pa se bo odločil, ali bo župansko funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno. Miroslav Klun bo izkoristil možnost prejemanja nadomestila, o prihodnjih korakih pa pravi, da bo še razmislil.

Tudi dozdajšnji vodja poslanske skupine SD-ja Dušan Kumer se je tako kot njegovi drugi kolegi odločil, da bo zaprosil za nadomestilo, kajti po prenehanju poslanskega mandata ga služba ne čaka. Darja Lavtižar Bebler meni, da je o prihodnjih korakih še prezgodaj govoriti, glede na to, da nova sestava državnega zbora še ni bila potrjena. Istega mnenja so tudi Tomaž Tom Mencinger, Anton Kampuš in Silva Črnugelj, vsi iz SD-ja.

Marijan Križman bo razmislil, kako naprej, za nadomestilo pa bo zaprosil. Prav tako bo za nadomestilo zaprosil Dejan Levanič, ki bo v prihodnjem letu intenzivno iskal novo službo.

Za nadomestilo ne bodo zaprosili le Anton Colarič, Breda Pečan in Miran Potrč (vsi SD). Zadnja dva se bosta po prenehanju mandata upokojila.

Franc Cukjati, SDS: "Še ne vem, kaj bom počel, ker še iščem možnosti, zato ne morem nič reči. Tudi, ali bom izkoristil možnost nadomestila, je prezgodaj reči."

Miro Petek, SDS: "Poskušal se bom vrniti v novinarstvo, če me bodo kje vzeli. Prišel bi tudi k vam, če vzamete bivšega politika v službo (smeh). Dokler pa si ne najdem službe seveda, bom prejemal nadomestilo. Iskal še nisem. Tudi na Večeru, kjer sem delal, preden sem šel v politiko, sem prekinil delovno razmerje, zato zdaj začenjam tako rekoč z ničle."

Franc Žnidaršič, DSD: "Zakon mi omogoča , da se upokojim in tri mesece po končanem mandatu bom v pokoju. Največ tri mesece lahko prejemam nadomestilo, ker izpolnjujem pogoje za upokojitev. Zagotovo pa ne bo nikakršnega podaljševanja."

Franco Juri, Zares: "Pred vstopom v politiko sem bil svobodni novinar, in veste, kaj to pomeni za nekdanjega politika. Potrebujem »obdobje dekontaminacije«, in ker sem star 55 let, sem težje zaposljiv. Imam tudi dobro roko za risanje, zato bom iskal nekaj v zvezi s karikaturami, iskal pa bom na širšem evropskem območju. Po izobrazbi sem sicer učitelj geografije, a zaradi omejitev v javnem sektorju ni tako lahko nekaj dobiti, ampak se bomo potrudili. Dokler si ne najdem nove zaposlitve, pa bom izkoristil možnost nadomestila."

Franci Kek, Zares: "Upam, da me na RTV-ju čaka kakšna zabavna oddaja, sicer pa naj ta pogovor šteje kot prošnja za delo na MMC-ju."

Pavle Gantar, Zares: "Za zdaj še ne bi govoril o tem."

Bogdan Barovič, SNS: "Izkoristil bom nadomestilo do trenutka, dokler ne dobim službe. To pa bom začel iskati s prvim januarjem. Moje znanje je na področju zunanje politike oz. zunanjih zadev, druga možnost pa so mediji, se pravi nacionalna televizija, nacionalni radio ali pa regionalni radio. Saj veste, kako je pri 57 letih iskati službo, ampak iskal jo pa bom."

Zmago Jelinčič Plemeniti, SNS: "Do novega leta nameravam uživati. Tukajle sedim s kozarcem šampanjca in se imam krasno, kar se tiče drugih zadev, pa zakon določa, kakor je treba. Po novem letu bom že kaj. Stranka bo šla naprej, to se ni bati. Zdrav sem, kljub temu da so me nekateri že pokopavali. Mislim še nekaj časa zdržati in ne mislim še oditi iz politike. V tem času, ko ne bom, pa še tri, štiri posle, take s sedemmestnimi številkami."

Andrej Magajna, nepovezani poslanci: "Malce sem načrtoval, s čim bi se ukvarjal. Gre v bistvu za isto dejavnost, s katero sem se ukvarjal, preden sem pred 20 leti vstopil v politiko. Nameravam se vključiti v delo sindikata, katerega, še ne bi povedal. Kako se bo to reševalo, je še neznanka, v tem času pa bom nekaj časa izkoristil še nadomestilo."

Borut Sajovic, LDS: "Na občini (tržiški op. a.) spreminjamo statut in urejamo potrebne dokumente, kar mi bo omogočilo, da se zaposlim kot poklicni župan in bom do konca oddelal svoj mandat. Nadomestilo nameravam izkoristiti, a ne v celoti."

Iz LDS-a so še sporočili, da bosta tako kot Sajovic tudi Miran Jerič in Milan Gumzar v prihodnjih letih kot župana vodila občine, Ljubo Germič pa bo poiskal novo zaposlitev.

PRAVICE POSLANCEV PO PRENEHANJU MANDATA (Zakon o poslancih)
36. člen
Poslanec, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali drugo trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju poslanskega mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in če v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.
37. člen
Poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.
38. člen
Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.
Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu je prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če ima v tem času pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.

Vseh pet poslancev SNS-a je vložilo vlogo za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila po prenehanju mandata.