Lani izdali 29.842 dovolilnic. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
Lani izdali 29.842 dovolilnic. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Prihodek od prodaje dovolilnic je namenjen investicijskemu vzdrževanju, presežek odhodkov nad odhodki pa razporedijo med tri posoške občine, na območju katerih je skupno 18 vstopno-izstopnih mest.

Občini Bovec in Kobarid dobita vsaka po 40 odstotkov, Tolmin pa 20 odstotkov sredstev. Kot so poudarili na medobčinski upravi, gre za namenska sredstva, ki jih občine vložijo v urejanje infrastrukture in prostora ob Soči, nad njihovo porabo pa bdi komisija, sestavljena iz predstavnikov vseh treh občin in medobčinske uprave, ki usklajuje investicijska vlaganja in določi namene za porabo sredstev.

Uporabnike rek in ponudnike turističnih storitev je v začetku letošnjega leta vznemirila vest, da nameravajo posoške občine v prihodnje dvigniti cene dovolilnic. Kot so pojasnili na občinah, želijo s tem ukrepom zmanjšati preobremenjenosti rek in zagotoviti več sredstev za investicije v infrastrukturo vstopno-izstopnih mest, s katerimi bi ponudbo dvignili na višjo raven.

Občini Bovec in Kobarid dobita vsaka po 40 odstotkov, Tolmin pa 20 odstotkov sredstev. Foto: Radio Koper/web
Občini Bovec in Kobarid dobita vsaka po 40 odstotkov, Tolmin pa 20 odstotkov sredstev. Foto: Radio Koper/web

Občutna podražitev

Glede na osnutek predloga, ki ga je pripravila Občina Kobarid, bi bila cena dnevne dovolilnice za kajak namesto sedanjih treh evrov po novem 15 evrov, za tedensko karto ne bi več plačali 16 evrov, ampak 60, za sezonsko dovolilnico pa bi morali po novem namesto 30 evrov odšteti kar 200 evrov.

V Gospodarskem interesnem združenju (GIZ) raftarjev Dolina Soče spremembam odločno nasprotujejo. "Naše stališče je, da je treba odlok nadgraditi. Predlagamo javno-zasebno partnerstvo, pri čemer bi bile občine lastnice parcel, medobčinska uprava bi opravljala nalogo nadzornega organa in redarske službe, GIZ bi bil upravljavec vstopno-izstopnih mest, v to zgodbo pa bi lahko vključili tudi Zavod Turizem Dolina Soče," je povedal predsednik združenja Adis Hrovat.

Posoške občine pa napovedujejo, da bodo nadaljevale pripravo osnutka predloga novega odloka, ki bo določil nove cene. "Verjemite, da se za ta denar ne bo nihče več vozil po Soči. To je sramotno nizka cena za reko, kot je Soča. V tem letu bomo pripravili cene, ki bodo bistveno višje, a še vedno na realnih tleh," vztraja kobariški župan Marko Matajurc.

Lani izdali 29.842 dovolilnic

Vsakršno spremembo bodo morale sicer medsebojno uskladiti vse tri občine, za končno sprejetje spremenjenega odloka pa bo potrebna tudi potrditev na vseh treh občinskih svetih.

Lani so za plovbo po Soči in Koritnici skupno prodali 29.842 dovolilnic, od zbranih 177.000 evrov pa so za investicije namenili okoli 103.000 evrov, preostanek pa so porazdelili med občine Bovec, Kobarid in Tolmin.

Med lanskimi investicijami, za katere so namenili ta sredstva, izpostavljajo obnovo brvi na območju Trnovega, rekonstrukcijo vstopno-izstopnega mesta Srpenica 1, ki so jo izvedli s pomočjo dodatnih proračunskih sredstev Občine Bovec, in Srpenica 2. Uredili so tudi več dostopnih poti in parkirišč, posebno skrb pa namenjajo čiščenju struge in odstranjevanju raznih ovir iz rek, so pojasnili.

Plovna sezona bo trajala do 31. oktobra, ko bo plovba dovoljena med 9. in 18. uro.