Kot drugo najbolj motečo težavo so Tolminci navedli nezmožnost dostopa do sotočja in bregov Soče oziroma Tolminke v času festivalov. Foto: BoBo
Kot drugo najbolj motečo težavo so Tolminci navedli nezmožnost dostopa do sotočja in bregov Soče oziroma Tolminke v času festivalov. Foto: BoBo

Zato je Občina Tolmin na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici naročila študijo z naslovom Izpostavljenost občine Tolmin obremenitvam festivalskega turizma. V ponedeljek je v tolminskem kinogledališču potekala predstavitev omenjene študije, sledila ji je burna javna razprava, vse skupaj pa bo izhodišče za usmeritve, ki jih bo sprejel občinski svet.

Velika večina, skoraj 90 odstotkov vprašanih v telefonski anketi, je odgovorila, da jih izmed festivalov, ki so potekali lani, prav noben posebno ne moti. O številu festivalov je en odstotek vprašanih odgovoril, da festivali niso potrebni, dve tretjini pa sta odgovorili, da jih je lahko več oziroma toliko, kot jih je zdaj. Tolminci so torej za festivale, vendar so v okviru fokusne skupine v individualnih pogovorih prišle do izraza prave težave, predvsem hrup.

Najbolj s hrupom obremenjen del Tolmina je Ulica pod brajdo, kjer pa osrednja težava ni glasba z odrov, ampak festivalski kamping, ki sega do ceste - na stotine šotorov s pravimi dnevnimi sobami, prava težava pa so ozvočenja, ki jih metalci pripeljejo s sabo, in agregati, ki jih poganjajo. Na drugi strani sotočja, v vaseh Poljubinj in Prapetno, je težava glasba z odrov.

Kot drugo najbolj motečo težavo so Tolminci navedli nezmožnost dostopa do sotočja in bregov Soče oziroma Tolminke v času festivalov.

Ali Tolmince festivali motijo?
Ali Tolmince festivali motijo?