Dom starejših Metlika. Foto: Vlada RS
Dom starejših Metlika. Foto: Vlada RS

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na popoldanski novinarski konferenci sporočil, da so v črno statistiko bolezni covid-19 vpisali še eno smrtno žrtev.

Tako kot v prvem primeru gre za osebo, staro okoli 90 let, s številnimi spremljajočimi obolenji, je dejal, Televizija Slovenija pa je poročala, da gre tudi tokrat za okužbo iz Doma starejših Metlika. Tam je sicer okuženih še več stanovalcev, na 18 je to število danes naraslo tudi v domu v Šmarju pri Jelšah.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je sporočil, da so na sestanku sklenili, da bodo po novem oskrbovancem v domovih za starejše brise mobilne ekipe jemale kar tam.

"Zagotovili bomo odvzem brisov v domovih starejših. To je pomembno z vidika oskrbovancev, ki so večinoma starejše osebe, ki mogoče imajo že kakšne druge bolezni, morda so nepokretne, dementne in je posledično vožnja v zdravstvene domove zelo naporna. Včasih se to namreč dogaja tudi sredi noči in se želimo temu izogniti. Organizirane bodo ekipe, ki bodo jemale brise v domovih za starejše," je dejal Cigler Kralj.

Druga smrtna žrtev koronavirusa v Sloveniji

Da bi se izognili komunikacijskim šumom
Omenjeno ministrstvo bo postalo tudi enotna točka za zbiranje potreb po opremi in kadrih izvajalcev institucionalnega varstva.

"Tu predvsem mislim na spremembe kadra, ko bi ekipe ali posamezni delavci zbolevali in bi jih bilo treba nadomestiti. Podatke bomo sporočali vsak dan do 13. ure na ministrstvo za zdravje. Tako bomo zagotovili enotno centralno pot in se izognili komunikacijskim šumom," je pojasnil minister.

Vsem izvajalcem institucionalnega varstva, torej domovom starejših, varstveno-delovnim centrom in centrom za usposabljanje, delo in varstvo, pa bodo zagotovili tudi izobraževanje o pravilni uporabi zaščitne opreme.

Ministrstvo za zdravje pa se je zavezalo, da bo domske zdravnike oziroma zdravstvene ekipe pozvalo, naj tudi v težjih razmerah ostanejo na razpolago vsaj v okviru pogodbe, ki jo imajo sklenjeno. To velja tako za izvajalce lokalnih zdravstvenih domov kot koncesionarje, je pojasnili Cigler Kralj.