Gantar: Zdravstveni delavci so upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost

Po javnih opozorilih zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih, da ob bolniški odsotnosti zaradi covida-19 ne morejo uveljavljati pravice do 100-odstotnega nadomestila plače, saj jim ustanove ne priznajo, da so se z novim koronavirusom okužili na delovnem mestu, bo ministrstvo za zdravje vladi vendarle predlagalo, da se to vprašanje uredi v sedmem svežnju protikoronskih ukrepov.

Nadomestilo je predvideno v višini 100 odstotkov osnove. Razlika med 80 odstotki, kar je običajno nadomestilo za čas bolniške odsotnosti, in 100 odstotki se bo zagotovila iz proračuna, prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zavarovanec bo predvidoma do nadomestila upravičen, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da se je okužil v delovnem procesu kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar bo potrdil izvajalec s pisno izjavo. Začasen ukrep bo predvidoma veljal od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2021, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev.

Ministrstvo za zdravje bo predlagalo polno nadomestilo za okužene zaposlene v zdravstvu. Foto: BoBo
Ministrstvo za zdravje bo predlagalo polno nadomestilo za okužene zaposlene v zdravstvu. Foto: BoBo

Kdo vse bo upravičen do polnega bolniškega nadomestila?

Do polnega nadomestila bodo upravičeni zaposleni pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva, ki delajo na najbolj izpostavljenih delovnih mestih – med njimi so zaposleni v covidnih ambulantah, oddelkih intenzivnih enot in v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje bolnikov s covidom-19.
Gre pa tudi za zaposlene v triaži bolnikov, pri katerih obstaja sum na covid-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah, v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah ter v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva.

Do polnega nadomestila bodo upravičeni tudi zaposleni, ki opravljajo epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah, zaposleni, ki opravljajo nujno medicinsko pomoč bolnikom s covidom-19 ali bolnikom iz sive cone, ter zaposleni, ki opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze bolnikov s covid-19 ali bolnikov iz sive cone.