Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je na vladni tiskovni konferenci pojasnila, da so inšpektorji od 30. novembra do 6. decembra opravili kar 1921 inšpekcijskih nadzorov in pri tem izrekli 28 prekrškovnih sankcij, 218 opozoril ter 66 upravnih ukrepov.

Tržni inšpektorat je tako opravil nadzor pri 199 subjektih, pri 53 je bila ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupno je bilo izrečenih 43 opozoril, v osmih primerih je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti z upravno odločbo.

Sorodna novica Na urgenco se vedno več bolnikov vrača zaradi zapletov po prebolelem covidu-19

Zaradi opravljanja trgovinske dejavnosti kljub začasni prepovedi je bila izdana ena odločba o prekršku z izrekom globe v znesku 4400 evrov. Izdani so bili še trije opomini, od tega dva zaradi opravljanja dejavnosti kljub prepovedi, eden pa zaradi nezagotavljanja prostora 30m2 na eno stranko.

Inšpektorat za šolstvo in šport je nadaljeval nadzor nad varuhi predšolskih otrok. 11 od 17 varuhov je po njihovih ugotovitvah izvajalo dejavnost v nasprotju z odločbo MIZŠ-ja, saj so dejavnost opravljali v neustreznih prostorih, v varstvu je bilo preveč otrok ... Inšpektorji pa so zaradi tega podali predloge za izbris in ukrepe po zakonu o vrtcih ...

Urad za varno hrano je v petih primerih ugotovil, da osebni prevzem hrane ni potekal v skladu s priporočili NIJZ-ja.

Zdravstveni inšpektorji so zelo dejavni

Največ nadzorov so izvedli zdravstveni inšpektorji, 1341. Pri tem so izrekli 22 prekrškovnih sankcij, 164 opozoril in devet upravnih ukrepov.

V gostinstvu je bilo opravljenih 217 nadzorov, izrečena je bila ena prekrškovna sankcija in 12 opozoril. Pri storitvenih dejavnostih – na področju kozmetičnih in frizerskih salonov, cvetličarn ... – je bilo opravljenih 308 nadzorov, izrečenih je bilo pet prekrškovnih sankcij, 14 opozoril ter ena upravna odločba in ena odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti.

Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 548 nadzorov in izrečenih 16 prekrškovnih sankcij ter 140 opozoril. V večstanovanjskih stavbah je bilo opravljenih 268 nadzorov in izrečenih pet opozoril.

Sorodna novica Janša: Ustavitve industrije ne bo, morebitno sproščanje ukrepov bo omejeno na regije

Največ opozoril se je nanašalo na nepravilno uporabo zaščitnih mask, v nekaj primerih pa ljudje maske sploh niso imeli.

Prvi dan prepovedi prodaje alkoholnih pijač na prevzemnih mestih s hrano in pijačo so ugotovili, da so trije gostinci ponujali kuhano vino, s čimer so po opozorilu inšpektorja takoj prenehali.

Na podlagi prijave so obravnavali tudi poslovanje frizerskega salona. Izdana je bila prepoved obratovanja in izrečena globa. Pri nadzoru gostincev je bilo več primerov izvajanja dejavnosti v nasprotju s priporočili NIJZ-ja, predvsem pri opremljenosti prevzemnega mesta. Problematike zbiranja ob gostinskem mestu, razen v dveh primerih, niso ugotovili.

Inšpektorji so tudi zaznali zbiranje delavcev pred vhodi večjih podjetij, na kar se je nanašalo večje število prijav, zabave v študentskih domovih, opaženo pa je bilo tudi nezakonito oglaševanje frizerskega salona.

Sankcionirali so tudi opravljanje frizerske dejavnosti v zasebni hiši. Kazen je bila plačilni nalog. Zaradi dela na črno pa so seznanili tudi finančno upravo.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Številne sankcije policistov

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je navedel, da so policisti od 4. do 10. decembra opravili nadzore na 16.341 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Kar pomeni v povprečju več kot 2300 nadzorov dnevno.

Nekatere nadzore so opravili na podlagi prijav občanov (169) in izrekli skupno 896 opozorili ter izdali 543 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. V večini primerov je šlo za kršitve odlokov o prehajanju meje, za kršitve odloka o omejitvi gibanja ali za kršitve odloka o nošenju maske, je pojasnil Pečjak. V 11 primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve po 22. členu zakona o varstvu javnega reda in miru, ki se nanaša na neupoštevanje zakonitega ukaza ali ukrepa policista.

Največ opozoril policistov je bilo izdanih na območju PU-ja Ljubljana (407) in PU-ja Celje (268), sledita PU Kranj (60) in PU Murska Sobota (52).

Največ plačilnih nalogov je bilo izdanih na območju PU-ja Ljubljana (196) in PU-ja Novo mesto (128), sledita PU Celje (68) in PU Maribor (55). V primerjavi s tednom poprej je bilo ob podobnem številu nadzorov izrečenih 10 odstotkov manj opozoril in izdanih za 12 odstotkov manj glob, bilo pa je šest odstotkov manj prijav domnevnih kršitev.

Ob tem je opisal tipične primere kršitev odlokov. "Med preteklim koncem tedna smo v Ljubljani prejeli več prijav, da se v parkih družijo večje skupine ljudi brez mask. Otroci so se sankali, odrasli pa so se večinoma družili brez mask in niso upoštevali medsebojne razdalje. Tudi v drugih mestih je bila podobna situacija, ko je zapadel prvi sneg," je poudaril.

"Tipičen primer se je zgodil prejšnjo soboto, ko smo ob 4.30 zjutraj prejeli prijavo občana, da iz stanovanja prihaja neznosen hrup. Policiji niso odprli vrat, policisti so nato nasilno vstopili in ob hišni preiskavi odkrili kar nekaj kršitev. Podoben primer se je zgodil včeraj na območju Bežigrada," je dodal.

Druženja v zidanicah in ob kolinah

Policisti so prejeli tudi več prijav o druženju v zidanicah in tudi pri tem ugotovili več kršitev. "Na primer v Trebnjem smo odkrili druženje 12 ljudi v eni od zidanic, podoben primer smo imeli tudi na območju Črnomlja. Zato ljudi znova prosimo in svetujemo, da naj ljudje ne izvajajo druženja na zasebnih zabavah, kot tudi ob opravilih, kot so denimo v tem času koline," je pojasnil Pečjak.

Policisti pa po besedah drugega moža slovenske policije zaznavajo vedno večjo problematiko kršitev, ki jih izvajajo mladoletniki, pogosto z namenom provokacije do prihoda policije. "V primeru, da gre za mlajše mladoletnike, obvestimo starše in centre za socialno delo," je še opozoril.

Redarji izdali 21 plačilnih nalogov

Deana Potza pa je tudi predstavila podatke občinskih redarstev, ki se nanašajo na obdobje od sprejetja PKP-ja 5 in iz poročila združenja mestnih občin izhaja, da so obravnavali 1511 primerov in izrekli 416 opozoril. V 21 primerih je bil izdan plačilni nalog.

Med najpogostejšimi kršitvami navajajo prepoved zbiranja, neuporabo zaščitne maske na javnih površinah in nedovoljeno prehajanje med občinami. V nekaj primerih je šlo za druženje mlajših mladoletnikov do 14 let, zoper katere ni dovoljena uvedba postopka o prekršku. V primeru druženja mladoletnikov do 16 let so bili ti opozorjeni, obdolžilni predlogi niso bili podani.