Foto: EPA
Foto: EPA

Minister za zdravje Janez Poklukar je pred kratkim dejal: "Če se cepiš z AstraZeneco, imaš že po prvem cepljenju tretji teden status cepljene osebe." Vodja svetovalne skupine Mateja Logar pa: "Po cepljenju z enim odmerkom AstraZenece – če je minilo od cepljenja tri tedne – veljamo za zaščitene in kot takšni prehajamo meje brez omejitev."

A kot je v Dnevniku poročal Žiga Bonča, to velja samo pri vstopu v Slovenijo. Če vstopate v Slovenijo in niste med izjemami, ki jih dovoljuje odlok, za vas velja, da vam vstop v Slovenijo omogočata dva odmerka večine cepiv ali pa en odmerek proizvajalca Johnson & Johnson ali AstraZeneca.

Metka Bradetić iz Hrvaške turistične skupnosti pa je pojasnila, da se tudi na Hrvaško lahko vstopi z enim odmerkom AstraZenece, a le, če ste že preboleli covid. "Za preostala cepiva je dovoljen vstop z dvema odmerkoma – razen za cepivo Johnson & Johnsona je dovolj en odmerek," je dejala.

Zakaj je torej vstop v Slovenijo mogoč že z enim odmerkom AstraZenece, in ne dvema kot pri drugih cepivih? Vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović je pojasnila, da zato, ker "skoraj tako rekoč 100-odstotno ščiti pred hudim potekom, pred potrebo po hospitalizaciji zaradi bolezni. Zaščita proti okužbi je nekoliko manjša, okoli 60-odstotna."

Tisti, ki niso cepljeni, za vstop v Slovenijo potrebujejo negativni izvid PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur. Če pa vstopate na Hrvaško, pa po besedah Bradetićeve potrebujete negativen izvid antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur, ali pa PCR-test.

Če ste covid že preboleli, za vstop v Slovenijo in Hrvaško veljata enaka pogoja – morate imeti potrdilo od zdravnika ali pa potrdilo, da ste imeli pozitivni PCR-test, ki ne sme biti starejši od 180 dni.

Ali za vstop na Hrvaško res zadostoje en odmerek AstraZenece?

Kako še na Hrvaško?

Znano je, da je vstop v sosednje štiri države je zaradi epidemije covida-19 še naprej otežen razen za določene izjeme. Še najlažja je pot na Hrvaško, kjer za vstop v sosednjo državo brez karantene zadostuje potrdilo o negativnem ustreznem HAT-testu.

Na spletni strani slovenskega veleposlaništva v Zagrebu je navedeno, da je ob vstopu na Hrvaško iz Slovenije treba predložiti negativni izvid PCR-testa ali hitrega antigenskega testa (HAT), ki pa mora biti kot ustrezen neveden na skupnem seznamu HAT-testov, ki so ga države EU-ja vzajemno priznale in ga je objavila Evropska komisija.

Na izvidu HAT-testa morata biti vidna proizvajalec testa in/ali tržno ime testa. V nasprotnem primeru test ne bo sprejet kot verodostojen. Rezultati testov pa ne smejo biti starejši od 48 ur (od časa odvzema brisa do prihoda na mejni prehod).

Še ena možnost je opravljen PCR- ali HAT-test takoj po vstopu v Hrvaško (na lastne stroške) ob obvezni samoosamitvi do prejema izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja je določena karantena desetih dni.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Izjeme pri vstopu na Hrvaško

Izjeme pri vstopu na Hrvaško veljajo za delavce, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci pod pogojem, da ne ostanejo na Hrvaškem oziroma zunaj Hrvaške več kot 12 ur, za učence in študente, ki dnevno potujejo v tujino, za pomorščake in delavce v transportnem sektorju, kot so vozniki tovornjakov, ki dostavljajo blago ali so v tranzitu, za diplomate, humanitarce, osebje mednarodnih organizacij … osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih ali poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri opravljanju svojih nalog, potnike v tranzitu, ki morajo zapustiti Hrvaško v 12 urah po vstopu, bolnike, ki potujejo zaradi neodložljivih zdravstvenih razlogov, in otroke, mlajše od sedmih let, ki potujejo s staršem/skrbnikom, če izpolnjujejo pogoje za vstop.

Foto: MMC RTV SLO/Martegani
Foto: MMC RTV SLO/Martegani

Podaljšanje obvezne karantene za vstop v Italijo

Italija je do 15. maja podaljšala odlok, ki je kot pogoj za vstop v Italijo, poleg že obveznega negativnega izvida testa na novi koronavirus (PCR ali HAT), določil samoizjavo in prijavo na lokalno zdravstveno ustanovo ter obvezno petdnevno karanteno in ponovni test na novi koronavirus po izteku karantene.

Opravljeno cepljenje proti covidu-19 ali potrdilo o tem, da je posameznik že prebolel covid-19, ne izključujeta pogoja negativnega testa za vstop v Italijo.

Na spletni strani generalnega konzulata v Trstu navajajo, da še vedno veljajo izjeme za vstop v Italijo, na katere se omenjeni odlok ne nanaša, in sicer dokazani službeni, zdravstveni ali drugi nujni razlogi ter tranzit v drugo državo. (Za prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več kot 120 ur, tranzit v 36 urah, obmejne delavce, imetnike diplomatskega potnega lista, zaposlene pri mednarodnih institucijah, policiji ali vojski, študente in šolarje, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih).

Osebe, ki vstopijo v Italijo zaradi službenega razloga in ostanejo dlje od 120 ur, pa morajo predhodno izpolniti obrazec oziroma prošnjo po odobritvi vstopa v Italijo brez karantene.

Foto: EPA
Foto: EPA

Registracija za vstop v Avstrijo

Za vstop v Avstrijo je potrebna predhodna elektronska registracija. Kot navajajo na spletni strani avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, za ljudi, ki potujejo iz Slovenije v Avstrijo, velja ob vstopu v Avstrijo obvezna 10-dnevna karantena. Na podlagi negativnega izvida HAT- ali PCR-testa, ki se ne sme opraviti pred petim dnem karantene, se karantena lahko prekine. Izstop iz Avstrije pred iztekom karantene je mogoč pod pogojem, da so ob vrnitvi zagotovljene minimalne možnosti za okužbo.

Če se ob vstopu predloži negativni izvid HAT- ali PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, karantena ni potrebna za humanitarne delavce, osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego), osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča, osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov, in imetnike diplomatskih izkaznic.

Vstop v Avstrijo brez omejitev, pri čemer je treba izkazati opravičen razlog, je mogoč za osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa, osebe, ki vstopajo zaradi nujne oskrbe živali ali zaradi potrebnih kmetijskih in gozdarskih ukrepov, in osebe, ki vstopajo iz nujnih interesov avstrijske države.

Prav tako je mogoč vstop brez omejitev zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, kot so npr. hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebne podpore.

Foto: Cirila Sever
Foto: Cirila Sever

Madžarska je za tujce zaprta že več kot devet mesecev

Madžarska je že 1. septembra lani zaprla meje za tuje državljane razen v primeru predhodne pisne odobritve madžarske policiji. (Izjema se odobri na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda prek njihove spletne strani.)

Na slovenskem veleposlaništvu na Madžarskem so navedli seznam izjem za vstop tujih državljanov na Madžarsko. To so sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča, poslovni obisk, zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene institucije, kjer bo zdravljenje potekalo, opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove, izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca, udeležba na pomembnih družinskih dogodkih, skrb za ožjega družinskega člana, udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

V primeru odobritve izjemnega vstopa na Madžarsko lahko tuje državljane doleti zdravniški pregled. V primeru suma na okužbo tuji državljani ne smejo vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi če sum na okužbo ne obstaja, mogoče odrediti 10-dnevno uradno ali domačo karanteno.

"V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48-urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se tujemu državljanu prizna izjema od odrejene karantene," so navedli na veleposlaništvu.

Pri tranzitu čez ozemlje Madžarske v drugo državo velja, da se lahko Madžarsko prečka samo po določenem avtocestnem koridorju, pri čemer mora biti tranzit opravljen v 24 urah. Ob vstopu na Madžarsko je treba predložiti dokazilo o namenu poti in ciljni državi ter dokazilo, da je mogoč vstop v naslednjo državo potovanja (za slovenske državljane, ki se čez Madžarsko vračajo v domovino, praviloma zadostuje veljavni slovenski potovalni dokument). Slovenski državljani pa lahko odpotujejo v tujino tudi prek letališča v Budimpešti.

Obiskovalci koncertov in športnih prireditev na Madžarskem iz tujine se jih lahko udeležijo ob predložitvi kupljene vstopnice in dokazilu o opravljenem PCR-testu (lahko se ga opravi v kateri koli schengenski državi). Madžarsko pa je treba zapustiti v treh dneh.

Od 1. maja 2021 velja dogovor med Slovenijo in Madžarsko o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem. To pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanim v eni državi, priznajo enaki pravni učinki, kot bi bilo izdano v drugi državi.

Slovenija je že doslej omogočala vstop v državo na rdečem seznamu, kamor se uvršča tudi Madžarska, brez napotitve v obvezno karanteno ali dokazila o negativnem rezultatu testa na osnovi predložitve dokazila o cepljenju. S sedanjim dogovorom bo enako ravnala tudi Madžarska, kamor doslej vstop iz Slovenije, razen za določene izjeme, ni bil mogoč.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Slovenijo brez karantene z negativnimi in pozitivnimi izvidi PCR-testov in cepljenjem

Vse štiri sosednje države so na slovenskem rdečem seznamu držav, za katere velja, da se iz njih vse prišleke napoti v desetdnevno karanteno. Le tej pa se je mogoče izogniti, če se ob prehodu meje predloži dokazilo o negativnem rezultatu PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil izdan v državi Evropske unije ali schengenskega območja, v Združenem kraljestvu, v ZDA, Avstraliji, na Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji ter Srbiji in Turčiji, če gre za letalski promet.

Karanteni ob vstopu v Slovenijo se lahko izogne tudi z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali s potrdilom zdravnika o prebolelem covidu-19 in da od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ter z dokazilom o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Biontecha/Pfizerja minilo najmanj sedem dni, od drugega odmerka cepiva Moderne najmanj 14 dni, od prvega odmerka cepiva AstraZenece najmanj 21 dni, od odmerka cepiva Johnsona in Johnsona najmanj 14 dni, od drugega odmerka cepiva Sputnik V najmanj 14 dni, kar velja tudi za cepiva Sinovac Biotech in Sinopharm.

Vstop brez karantene in z negativnim rezultatom PCR- ali HAT-testom, ki ni starejši od tri dni od dneva odvzema brisa, je dovoljen državljanom EU-ja ali schengenskega območja, ki prihajajo iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbe ali nege družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje.

Sedem dni pa sta lahko stara negativna izvida PCR- in HAT-testa za čezmejne migrante ali za tiste, ki vzdržujejo čezmejne stike z otroki in zakonci. Izjeme brez karantene in negativnega PCR-testa pa veljajo za tranzit, prehajanje meje iz nujnih razlogov, čezmejne prevozne šolarjev …