Skupna ocenjena vrednost naročila je po podatkih ministrstva za zdravje približno 2,5 milijona evrov. Foto: Reuters
Skupna ocenjena vrednost naročila je po podatkih ministrstva za zdravje približno 2,5 milijona evrov. Foto: Reuters

Na ministrstvu za javno upravo je potekalo javno odpiranje ponudb, za posel pa se potegujejo podjetja Angiomedic, Kastor Medical Dental, LaboHem, Bormia, Mark Medical, Kefo, Pro Gen, Apta Medica internacional in Shimadzu iz Zagreba. Podjetja so ponudbe oddajala za posamezne sklope.

Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov, večinoma gre za žilne opornice DES 2. in 3. generacije. V okviru javnega naročila je bila določena zgornja najvišja dovoljena cena za posamezno opornico, ki je segala od 165 do 200 evrov. Skupna ocenjena vrednost naročila je po podatkih ministrstva za zdravje približno 2,5 milijona evrov.

Na osnovi prejetih ponudb se po navedbah MJU-ja cena za posamezno opornico giblje med 158 in 299 evrov (brez DDV) za leto. Ob tem so navedli, da je naročnik pri sklopih z večjimi količinami dobil nižje ponudbene cene od najvišje dovoljenih, pri sklopih z nižjimi količinami pa ponudbe presegajo pričakovanja naročnika. "To pomeni, da bo naročnik v sklopih, kjer ponudbe ne dosegajo pričakovane cene, izvedel pogajanja," so napovedali na ministrstvu.

Ponudnik je moral v ponudbi priložiti ustrezne in veljavne certifikate za posamezen izdelek. Merilo izbire pa bo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino za posamezen sklop.