Foto:
Foto:

DL

Podpirajo umik države iz vseh nestrateških podjetij v državni lasti.Zavzemajo se za sprejem strategije upravljanja državnega premoženja, ki bo med drugim za vsako posamezno podjetje določil cilje upravljanja. Do sprejetja pa je treba nadaljevati z začrtano privatizacijo po sprejetem spisku 15 podjetij.

Enakopravni deželani - Naprej Slovenija

Zavzemamo se, da se privatizira vse, kar ni ekonomično.

Piratska stranka Slovenije

Strateški del državnih naložb moramo vsekakor obdržati. Telekomunikacijske,transportne in vodovodne infrastrukture ne smemo pod nobenim pogojem privatizirati. Privatizacija nestrateških storitvenih delov pa je sprejemljiva. Zatorej, NKBM vsekakor, Telekom brez infrastrukture, Aerodroma pa nikakor.

DeSUS

Podjetja, ki bi bila predmet morebitne prodaje, uvrščajo v tri kategorije: strateško zelo pomembna podjetja (Luka Koper), ki ne morejo biti predmet prodaje in morajo ostati v neposredni ali posredni lasti države; strateško pomembna podjetja (zavarovalnice, Telekom), v katerih mora država obdržati vsaj kontrolni delež; ter strateško manj pomembna podjetja, ki so slabo vodena. V stranki ne nasprotujejo prodajam teh podjetij in podpirajo pregledno prodajo tujim kupcem, ki razpolagajo z zdravim kapitalom.

SMC

Pri privatizaciji, ki jo je treba nadaljevati, je treba konzervativno presojati od primera do primera, upoštevati načine financiranja, širše družbene učinke in z vidika preprečitve korupcije. Zagovarjajo nadzorovano privatizacijo, v kateri ključna infrastruktura ostane v lasti države.

B.J.