Svet agencije je sklep o razrešitvi direktorice sprejel, ne da bi direktorica imela možnost zagovora. Foto: BoBo
Svet agencije je sklep o razrešitvi direktorice sprejel, ne da bi direktorica imela možnost zagovora. Foto: BoBo
Napeti odnosi v Akosu

Podelitev frekvenc za testiranje mobilne tehnologije 5G družbi BTC je postalo sporno, potem ko se je v njej po izteku mandata zaposlil Boris Koprivnikar, ki je pred tem vodil ministrstvo za javno upravo, pod katerega okrilje sodi Akos. Svet Akosa je dokumentacijo glede dodelitve frekvenc pregledal na seji 15. oktobra in ugotovil, da je direktorica s svojimi izjavami zavajala. Po ugotovitvah sveta podjetje BTC ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja tehnologij 5G, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije.

Na seji so zato sklenili, da bodo v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlagali razrešitev Muhe. Predlog za razrešitev naj bi na vlado poslali danes. Koprivnikar je sicer službo v BTC-ju že zapustil, družba BTC pa je vrnila licence. Vsi vpleteni – Koprivnikar, BTC in Akos – so nepravilnosti zanikali in Muha je tudi v današnji izjavi za javnost ponovila, da je agencija celoten postopek pri podeljevanju testnih frekvenc izvedla pravilno. "Frekvence so bile podeljene na enak način kot vse ostale, v skladu z zakonodajo in transparentno," je dejala.

Muha meni, da je v ozadju Leo Oblak
Ponovila je tudi, da je svet Akosa deloval sporno in nezakonito, s tem ko je ni povabil na sejo, na kateri so razpravljali o njeni razrešitvi, prav tako še vedno ni seznanjena z razlogi za razrešitev in se do njih tudi ni imela možnosti opredeliti. Ko pa je izvedela, da je bil na omenjeni seji navzoč zakoniti zastopnik več medijskih hiš, ki so zaradi odločitev agencije sprožile postopke na upravnem sodišču, so se potrdili sumi, da je svet deloval pod vplivom oseb, ki imajo konkretne interese v postopkih pred agencijo. "Agencija je že podala prijavo na protikorupcijsko komisijo za začetek postopka proti vsem vpletenim, s tem je seznanila tudi vse državne organe, razmišlja pa tudi o vložitvi kazenske ovadbe," je povedala Muha.

Kot je pojasnila, se je seje sveta Akosa kot zastopnik enega od članov sveta udeležil tudi odvetnik Urban Vrtačnik, ki pa je istočasno tudi zastopnik več medijskih hiš v postopkih na upravnem sodišču zoper odločitve agencije. "Torej je v tem primeru prišlo do nedovoljenega vplivanja," je poudarila. Lastnik večjega dela teh medijskih hiš je Leo Oblak, ki je po njenih besedah tudi avtor dokumenta, ki naj bi služil kot strokovna podlaga za pripravo predloga za njeno razrešitev. Oblak je že poleti izvajal močan medijski pritisk na agencijo s postavljanjem velikega števila novinarskih vprašanj, je še povedala Muha, ki je na pritiske portala in več radijskih postaj v eni od radijskih mrež opozorila že člane komisije DZ-ja za nadzor javnih financ na seji 10. oktobra.

Oblak vpletenost zanika
Oblak je zanikal, da bi bil na seji sveta Akosa navzoč predstavnik ali zastopnik njihovih podjetij. "Odvetniška pisarna Vrtačnik nas zastopa v nekaterih postopkih zaradi nezakonitih ravnanj Akosa, saj je praktično edina pisarna, ki je pripravljena prevzeti zadeve z zahtevnega področja upravnega prava, telekomunikacij in medijev. Zaradi nezakonitega ravnanja Akosa sta bili samo v naših postopkih izdani že dve začasni odredbi zoper agencijo," je zapisal. Potrdil je, da so odvetniški pisarni dali soglasje za uporabo podatkov, ki izhajajo iz njihovih zadev, tudi v drugih postopkih. Katera gradiva so bila na omenjeni seji sveta Akosa uporabljena, pa mu ni znano.

Odzvali so se tudi v Združenju neodvisnih radiev, ki interesno povezuje 18 neodvisnih lokalnih radijskih postaj po Sloveniji. "Nezaslišano je, da kateri koli izdajatelj ruši vodstvo in organe regulatorja, ki ga je dolžan regulirati in nadzirati po zakonu," so zapisali in dodali, da takšna nezakonita ravnanja vodijo v klientelizem ter izkrivljanje konkurence, ki je na področju radijskih medijev prisotna že dalj časa v obliki komercialnih radijskih mrež, ki se spretno izmikajo izpolnjevanju zakonskih programskih podlag.

Napeti odnosi v Akosu