Če bodo spremembe statuta obveljale, bodo nadzorniki lahko razrešili Gašparja Mišiča, o čemer so želeli glasovati že januarja, a nadzorniki niso bili sklepčni. Foto: BoBo
Če bodo spremembe statuta obveljale, bodo nadzorniki lahko razrešili Gašparja Mišiča, o čemer so želeli glasovati že januarja, a nadzorniki niso bili sklepčni. Foto: BoBo
Gašpar Gašpar Mišič
Gašpar Gašpar Mišič je vodenje Luke Koper prevzel v začetku septembra lani. Foto: BoBo

S spremembami statuta, ki jih je predlaga Slovenska odškodninska družba kot zastopnica države, bi bila za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja potrebna navzočnost vsaj polovice nadzornikov. Najmanj polovica prisotnih nadzornikov bo morala biti predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

Ta sprememba odpira vrata morebitnemu odločanju o odpoklicu zdajšnjega predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča.

Nadzorni svet na januarski seji o tem namreč ni mogel glasovati, saj je bilo ob glasovanju le pet nadzornikov, predstavnikov kapitala, ni pa bilo predstavnice lokalne skupnosti Sabine Mozetič in treh nadzornikov iz vrst zaposlenih. Po do zdaj veljavnem statutu je za glasovanje potrebna prisotnost vsaj dveh tretjin oz. šestih članov nadzornega sveta.

Mali delničarji sklep podprli, predstavnik MOK napovedal tožbo
Na skupščini je bilo prisotnih 75,99 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico. Za spremembe statuta je bilo 95,6 odstotka prisotnih delnic, proti pa 4,4 odstotka delnic. Za sprejetje sprememb statuta je bila potrebna tričetrtinska večina na skupščini prisotnega kapitala.

Rajko Stanković iz Društva malih delničarjev Slovenije, ki je pred meseci z vložitvijo tožbe preprečilo vpis sprememb statuta, je že pred sejo napovedal, da bo tokratne spremembe statuta podprl. Po končanem glasovanju pa je presenetil predstavnik Mestne občine Koper Igor Hrvatin, ki je napovedal izpodbojno tožbo.

Spremembe statuta predvidevajo tudi, da predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet, delavskega direktorja kot člana uprave pa imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.

Novi statut določa še, da morajo predsednik in člani uprave, z izjemo delavskega direktorja, imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah. Omenjeni pogoji ne morejo veljati za zdajšnjega predsednika uprave Gašparja Mišiča, ker je bil ta imenovan po starih pogojih.

Gašpar Mišič predstavil stanje glede odškodninskih tožb proti Časarjevi upravi
V nadaljevanju skupščine je Gašpar Mišič predstavil stanje na področju odškodninskih postopkov zoper člane uprave pod vodstvom Roberta Časarja in nekatere člane takratnega nadzornega sveta. Uprava namerava tu izvesti skrben pregled že sproženih odškodninskih postopkov ter presoditi o smiselnosti nadaljevanja že začetih tožb. Predsednik uprave je delničarjem predstavil tudi ključne investicijske projekte družbe.