Izpad dohodka zaradi vremenske ujme bo Luka Koper nadomestila v dveh mesecih, napoveduje Gašpar Mišič. Foto: BoBo
Izpad dohodka zaradi vremenske ujme bo Luka Koper nadomestila v dveh mesecih, napoveduje Gašpar Mišič. Foto: BoBo
Luka Koper
Uprava načrtuje 145 odstotkov večji čisti poslovni izid skupine v primerjavi z lanskim letom. Foto: BoBo

Prva nadzornica Luke Koper Alenka Žnidaršič Kranjc je ocenila, da je tokratni poslovni načrt na "višjem nivoju kvalitete" in več pripravljen le z vidika želja, temveč tudi izvedljivosti, potrebnosti in realnih vrednosti.

"Načrt je zelo zahteven, ga je mogoče doseči z resnim angažiranjem celotne uprave," je poudarila.

Potrdili so nekatere naložbe, ki potekajo, kot je denimo poglabljanje luškega bazena, in tudi načrtovane. Nadzornica je izpostavila povečanje učinkovitosti raztovora, omogočeno s poglabljanjem.

Gašpar Mišič zadovoljen
Predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič je zadovoljen, ker je uspel infrastrukturni komisiji dokazati nujnost vseh predvidenih naložb, zato nobena ni izpadla iz načrta.

Med prioritetami vidi kontejnerski terminal, dokončno izgradnjo potniškega terminala pa je uvrstil šele na konec leta 2015.

Vrednost vseh naložb v letu 2014 znaša 37 milijonov evrov. Skoraj polovica zneska, 16 milijonov, je prenesena iz že lani sklenjenih pogodb.

Za ščepec več prihodkov
Družba je objavila nerevidirano poročilo o poslovanju v letu 2013. Iz njega je razvidno, da je leto končala s 144,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka več v primerjavi z letom poprej.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 12,9 milijona evrov in je nižji od doseženega v letu 2012 za 33 odstotkov, na kar so vplivale slabitve vrednosti nepremičnin ter povišani stroški dela.

Čisti poslovni izid skupine je znašal 8,5 milijona evrov in je za dva milijona evrov oziroma za 19 odstotkov nižji od doseženega čistega poslovnega izida leta 2012.

Slabitve vrednosti nepremičnin
V znesku 1,6 milijona evrov je na povečanje odloženih davkov vplivala prodaja delnic Intereurope odvisni družbi Luka Koper INPO. Brez upoštevanja slabitev vrednosti nepremičnin in slabitev finančnih naložb bi čisti poslovni izid skupine lani znašal 17,4 milijona evrov. Finančne obveznosti skupine so se v obdobju enega leta znižale za 30 milijonov evrov in so na zadnji dan leta 2013 zanašale 153,8 milijona evrov.

V skladu z danes sprejetim poslovnim načrtom bodo načrtovani poslovni prihodki skupine Luka Koper letos dosegli 151,2 milijona evrov.

Načrt predvideva tudi 18,9 milijona ton ladijskega pretovora, kar pomeni petodstotno rast glede na dosežen ladijski pretovor za leto 2013.

Čisti poslovni izid skupine je načrtovan v znesku 20,8 milijona evrov, kar je 145 odstotkov več kot lani.

Tožbe za nekdanjo upravo
Gašpar Mišič je po današnji seji potrdil še, da bo izredna skupščina delničarjev, ki jo je zahtevala Slovenska odškodninska družba, sklicana za 19. marec, nanjo pa bo uprava uvrstila tudi preučitev smiselnosti oz. upravičenosti nadaljevanja tožbenih zahtevkov do nekdanje uprave in nekdanjih članov nadzornega sveta.

Ob tem je spomnil, da je Luka prvo izmed petih tožb nedavno izgubila "in da se nam ne bi to še ponavljalo, bomo ukrepali prej, če seveda se to pokaže kot smiselno". Kot je navedel, je Luka v omenjenih odškodninskih tožbah do zdaj imela za 660.000 evrov stroškov zaradi odvetnikov in sodnih taks.

Posledice vremenske ujme
Nadzorniki so se dotaknili tudi posledic nedavne vremenske ujme, zaradi katere je več dni zastal tudi železniški promet. "Dejstvo je, da je družbi nastala škoda," je priznala Žnidaršič Kranjčeva in poudarila, da se je škoda zaradi naporov celotne družbe "zmanjšala na minimalno mogočo višino".

Gašpar Mišič pa je dodal, da je bilo za okoli 300.000 evrov izpada prihodka. Že zdaj pa v Luko in iz nje ponovno vozi okoli 55 vlakovnih kompozicij dnevno, "tako da sem prepričan, da bomo ta minimalni izpad nadoknadili v naslednjih dveh mesecih".