Karmen Dietner. Foto: TV Slovenija/Posnetek zaslona
Karmen Dietner. Foto: TV Slovenija/Posnetek zaslona

Nadzorniki so razrešili Ivana Simiča, ki je Karmen Dietner na mestu predsednika nadzornega sveta SDH-ja zamenjal januarja letos, in na to mesto spet imenovali prejšnjo predsednico.

V nadaljevanju seje so med drugim obravnavali informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje komisije za tveganja in potrdili besedilo za sklic redne skupščine SDH-ja z gradivom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorniki so podali soglasje k spremembam in dopolnitvam kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in se seznanili s spremembami in dopolnitvami priporočil in pričakovanj SDH-ja.

Prav tako so se nadzorniki na redni seji seznanili s poročilom o pregledu sistema upravljanja skladnosti poslovanja in korporativne integritete in z zadnjimi dejavnostmi glede pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank k SDH-ju. Ob upoštevanju zunanjega pravnega mnenja je SDH pripravil celovite rešitve vseh pravnih dilem prenosa in jih posredoval resornemu ministrstvu, so sklenili sporočilo.