Vrednost naložb Skupine Petrol v stalna sredstva naj bi dosegla 101 milijon evrov. Foto: BoBo
Vrednost naložb Skupine Petrol v stalna sredstva naj bi dosegla 101 milijon evrov. Foto: BoBo

Načrtovane rezultate namerava skupina Petrol doseči s prodajo 3,3 milijona ton naftnih proizvodov, 193.300 ton utekočinjenega naftnega plina, 20,8 teravatne ure zemeljskega plina, za 609,1 milijona evrov trgovskega blaga in povezanih storitev ter s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne energije.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) naj bi dosegel 186,4 milijona evrov. Polovico želijo realizirati s prodajo naftnih derivatov, 20 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 odstotkov z energetskimi in okoljskimi rešitvami, devet odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, pet odstotkov s prodajo in trgovanjem z drugimi energenti ter tri odstotke s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

18 novih bencinskih servisov

Konec leta 2019 bo v drobnoprodajni mreži skupine Petrol po načrtih 515 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 320, na Hrvaškem 113, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 16, v Črni gori 15 ter na Kosovu 11. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem letošnjega leta po načrtih povečalo za 18.

Skupina Petrol za leto 2019 skladno s strategijo načrtuje za 101 milijon evrov naložb v stalna sredstva. Naložbena politika skupine bo usmerjena v utrjevanje položaja na področju prodaje na slovenskem trgu, v širitev prodaje na trgih jugovzhodne Evrope ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih sistemov. Posebno pozornost bodo namenili razvoju inovativnih poslovnih modelov.

Zaradi dražje nafte višji prihodki

V prvem devetmesečju je skupina Petrol na letni ravni povečala prihodke od prodaje za 18 odstotkov na 3,91 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih cen nafte. Čisti dobiček se je zvišal za 14 odstotkov na 68,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa upadel za dva odstotka na 85,5 milijona evrov.