PBS je bila ustanovljena leta 1992, ko je prenehala poslovati Poštna hranilnica Beograd. Foto: PBS
PBS je bila ustanovljena leta 1992, ko je prenehala poslovati Poštna hranilnica Beograd. Foto: PBS

Stranke združene banke naj bi s pripojitvijo pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev, z mrežo poslovalnic, razvejano po vsej državi, pa jim bo združena banka dostopnejša. "Poslovanje za stranke teče nemoteno in jim zaradi te spremembe banke ni treba obiskati," so zagotovili v Novi Kreditni banki Maribor (NKBM).

Znamka PBS postopno v zgodovino
Združena banka, v katero so prešli tudi zaposleni iz Poštne banke Slovenije (PBS), posluje z imenom NKBM, njen sedež je še naprej v Mariboru. Tudi uprava NKBM-ja ostaja enaka: predsednik uprave je Robert Senica, članica uprave pa Sabina Župec Kranjc. Omenjenima se bosta v upravi kmalu pridružila Josef Gröblacher in Jon Locke. Korporativno znamko PBS bo postopoma nadomestila korporativna blagovna znamka NKBM in njena celostna grafična podoba.

"Z združitvijo bank utrjujemo svoj tržni položaj in sledimo strateškemu cilju postati vodilna banka pri nas," je povedal Senica. "K temu bodo bistveno prispevali dolgoletna tradicija, celovita ponudba sodobnih bančnih storitev ter strokovnost, zanesljivost in izkušnje obeh bank s poslovanjem prek široke mreže poštnih enot," je prepričan.

NKBM je v sredo sporočil, da je v prvem letošnjem polletju ustvaril 36,2 milijona evrov čistega dobička, na ravni skupine pa se je ta ustavil pri 29,3 milijona evrov. V banki so poslovanje v tem obdobju označili kot uspešno. Po pripojitvi PBS-ja banko čaka še pripojitev KBS banke oziroma nekdanje Raiffeisen banke - pripravljalne dejavnosti v tem postopku so stekle julija.