V Pro Plusu so z odločitvijo sodišča zadovoljni. Foto: BoBo
V Pro Plusu so z odločitvijo sodišča zadovoljni. Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je Pro Plusu poleti v postopku zaradi zlorabe prevladujočega položaja izrekla skoraj pet milijonov evrov globe, podjetje pa je zaradi odločbe agencije med drugim vložilo zahtevo za sodno varstvo.

Okrajno sodišče v Ljubljani je pred dnevi odločbo AVK-ja spremenilo tako, "da je postopek o prekršku v celoti ustavilo, ker Pro Plus in odgovorne osebe niso kršili predpisov o varstvu konkurence, kot jim je agencija očitala", so pojasnili v Pro Plusu. "V družbi Pro Plus smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, saj so se končno potrdile naše trditve, da je bil prekrškovni postopek AVK-ja neutemeljen, odločba pa nezakonita," so pospremili odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča. Pojasnili so še, da podobno odločitev v postopku ustavne pritožbe zoper upravno odločbo agencije pričakujejo tudi od ustavnega sodišča.

Pro Plus je v postopku AVK-ja zaradi oviranja preiskave že pred večmilijonsko globo dobil tudi denarno kazen 105.000 evrov. AVK je sicer že aprila lani ugotovil, da je družba zlorabila prevladujoči položaj zaradi ponujanja ugodnejših pogojev oglaševanja tistim oglaševalcem, ki so pri njih več oglaševali. Postopek zoper Pro Plus je agencija oz. takrat še urad za varstvo konkurence uvedel avgusta 2011 zaradi prijave TV3 in RTV Slovenija.

AVK zaskrbljen nad odločitvijo sodišča
"Okrajno sodišče je dne 3. 11. 2014 izdalo sodbo, s katero je odločilo, da dejanje, ki je bilo očitano v izreku prekrškovne odločbe Agencije v zadevi Pro Plus, ni prekršek. Ocenilo je namreč, da bi moral izrek odločbe zajemati konkretna posamezna ravnanja storilcev. S tem je okrajno sodišče odstopilo od dosedanje ustaljene prakse pri oblikovanju izreka odločb, ki sta ji sledili tako Agencija kot sodišča. Še več, izrek sodišča v predmetni zadevi, je skrb vzbujajoč ter v popolnem nasprotju s prakso Evropske komisije in prakso drugih organov držav članic za varstvo konkurence," so se odzvali na AVK-ju.

Če bi takšna odločitev sodišča obstala, to pomeni, da se lahko Pro Plus, za katerega je že bilo pravnomočno ugotovljeno, da krši pravila konkurence, izogne plačilu globe, so še dodali.