Nadzorniki družbe so novo upravo Luke Koper, v kateri sta poleg Dimitrija Zadela še Metod Podkrižnik in Irma Gubanec, imenovali v petek. Foto: BoBo
Nadzorniki družbe so novo upravo Luke Koper, v kateri sta poleg Dimitrija Zadela še Metod Podkrižnik in Irma Gubanec, imenovali v petek. Foto: BoBo
Srečanje uprave in delavcev Luke Koper

Nadzorniki družbe so novo upravo, v kateri sta poleg Zadela še Metod Podkrižnik in Irma Gubanec, imenovali v petek. Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da je šlo bolj za spoznavno srečanje kot za formalni sestanek, in dodal, da je zato tudi še prezgodaj za kakšne načrte. "To so zdaj naši sodelavci. Našo podporo imajo in upam, da bomo vsi skupaj peljali Luko naprej, kot je šla do zdaj," je dodal Slosar.

Zadel je vzdušje na srečanju ocenil kot "prijateljsko, tvorno in konstruktivno". Ob tem je tudi sam izrazil upanje, da jim bo s skupnimi močmi uspelo izpeljati zastavljeno.

Predsednik uprave je med drugim potrdil, da so se pogovarjali o problematiki izvajalcev pristaniških storitev (IPS), čeprav niso zastavili časovnice njenega reševanja. "Konkretnega rokovnika še nismo postavili, je pa to vsekakor tudi odprto vprašanje," je pojasnil Zadel.

Slosar je napovedal, da se bodo o nadaljnjih sestankih bržkone sproti dogovarjali, verjetno pa ne bodo čakali rednih sej sveta delavcev na en mesec: "Mislim, da bo to pogostejše, ker vsaj v tem prvem časovnem obdobju bo to potrebno." Potrdil je še, da so ustanovili delovno skupino, ki bo med drugim preučila tudi nekatere od vzrokov, ki jih je nadzorni svet navedel za odpoklic zdaj že nekdanje uprave Dragomirja Matića.

Novi predsednik nadzornega sveta družbe Uroš Ilič je povedal, da so se za odpoklic prejšnje uprave odločili tako zaradi nezaupnice, ki so jo izglasovali delničarji na izredni skupščini, kot tudi zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in nesposobnosti vodenja poslov.

Srečanje uprave in delavcev Luke Koper