Agrokor je uporabil vsa pravna sredstva, saj je sklep AVK-ja po njihovem prepričanju nezakonit. Foto: BoBo
Agrokor je uporabil vsa pravna sredstva, saj je sklep AVK-ja po njihovem prepričanju nezakonit. Foto: BoBo

Okrajno sodišče v Ljubljani je konec lanskega leta odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK-ja o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic zaradi zavarovanja izvajanja odločbe o prekršku, s katero mu je agencija zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Po odločitvi okrajnega sodišča zoper ta sklep ni pritožbe.

Vendar pa se je Agrokor obrnil še na ustavno sodišče, pri tem pa ni uspel. Senat, ki ga je vodil Marko Šorli, je sklep sprejel soglasno. Ob tem ustavno sodišče ni obravnavalo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o prekrških, kot je tudi predlagal Agrokor, ki meni, da je šlo v njihovem primeru za protiustavnost razlage predpisov.

Ustavno sodišče je namreč presodilo, da je družba "presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno". Zakon namreč ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa. "Sicer pa bi ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločbe temeljijo na protiustavnih in nezakonitih predpisih, oceno njihove ustavnosti in zakonitosti opravilo po uradni dolžnosti," so še zapisali v sklepu.

Hrvaška družba je prepričana, da jo je AVK za tarčo postopkov v povezavi s prevzemom polnilnice vode Costella izbral poljubno, saj je le ena izmed družb v verigi podjetij skupine in ni lastnik družbe Ardeya Global, ki ima v lasti Costello. Januarja so poudarili, da bodo zoper sklep o začasnem zavarovanju in zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabili vsa razpoložljiva nacionalna in mednarodna pravna sredstva.