Pri pripravi razstave, ki prinaša izbrane vsebine in predmete, povezane z Afriko, so sodelovali Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje.

V februarju naslednjega leta razstava predvidoma prihaja tudi v Ljubljano. Foto: Koroški pokrajinski muzej

Veliko muzejev po Sloveniji ima v zbirkah predmete iz neevropskih dežel, tudi Afrike, toda v omenjenih treh muzejih so zbirke predmetov iz različnih območij Afrike še posebej izpostavljene in že desetletja del stalnih razstav.

Muzeji so se povezali in letos spomladi skupni razstavni projekt pripravili v spomin na prvo afriško razstavo leta 1850 in na njenega avtorja, misijonarja in raziskovalca Belega Nila Ignacija Knobleharja (1819-1858). Ob praznovanju 200. obletnice njegovega rojstva si muzeji želijo, da duhovna in materialna dediščina afriških ljudstev v treh slovenskih muzejih obogati spoznanja ljudi o tistem delu sveta, ki velja za zibelko človeštva.

Afrika treh muzejev – predmeti dežel, ki veljajo za zibelko človeštva

Slovenski etnografski muzej načrtno dokumentira vse oblike povezav Slovencev z Afriko, ki neprekinjeno trajajo že od 19. stoletja. Poleg bogate materialne dediščine je v muzeju shranjena tudi pomembna zbirka fotografij in arhivskih dokumentov.

Velenjska vez s Kenijo
Muzej Velenje že dolgo s stalno razstavo predstavlja izjemno življenjsko zgodbo češkega kiparja, pisatelja in popotnika Františka Foita, ki so ga skupaj s soprogo Ireno okoliščine iz Kenije pripeljale v Velenje. V grajskih prostorih Velenjskega gradu si obiskovalci lahko ogledajo slikovito zbirko mask, kipov in tradicionalnih kiparskih izdelkov študentov, ki jih je poučeval. Zbirko sestavljajo predmeti, ki jih je Foit zbral v 25 letih bivanja v Afriki.

Koroški pokrajinski muzej skrbi za zelo raznovrstno afriško zbirko ekonomista in enega vodilnih slovenskih strokovnjakov za analizo in razvoj afriškega gospodarstva v obdobju neuvrščenih Franca Tretjaka. "Tretjakova zbirka je pomembna, prav tako ima pomembno težo njegov fotografski in filmski arhiv, toda najvažnejši so njegovi literarni pogledi na Afriko - realni, kritični in vizionarski," poudarjajo v Koroškem pokrajinskem muzeju.

Avtorji razstave Afrika treh muzejev so Marko Frelih, Brigita Rajšter in Blaž Verbič, razstava pa bo po ogledu v Koroškem pokrajinskem muzeju in Muzeju Velenje od februarja 2020 dalje na ogled še v Slovenskem etnografskem muzeju.