Po besedah Irene Lazar, dekanje Fakultete za humanistične študije in predstojnice novoustanovljene katedre, ta zapolnjuje vrzel obstoječih kateder Unesca, saj prepoznava ključ trajnostnega upravljanja dediščine v interpretaciji in izobraževanju prek celostnih dediščinskih pristopov.

Fakulteta za humanistične študije v Kopru. Foto: FHŠ
Fakulteta za humanistične študije v Kopru. Foto: FHŠ

Ob tem je spomnila, da so vlogo za pridobitev katedre oddali marca 2020, avgusta lani so prejeli informacijo, da je katedra potrjena, novembra je sledil podpis končnih dokumentov. Po napovedih dekanje bodo dejavnosti začeli že v tem mesecu, februarja pa bodo pripravili tudi mednarodno srečanje.

Preplet teorije in prakse na področju dediščine

Na katedri FHŠ nastopa kot uradna izobraževalna ustanova na področju dediščine, Park Škocjanske jame pa predstavlja središče neformalnega izobraževanja širše javnosti. Obe ustanovi prepletata teorijo in prakso, kar predstavlja izhodišče trajnostnega izobraževanja. Vodilo pri delu katedre bo participativnost, saj želijo z vključevanjem skupnosti doseči celostno in trajnostno upravljanje tako naravne kot kulturne dediščine, je še povedala Irena Lazar.

Program dela so zasnovali za štiri leta, za kolikor je podpisana pogodba z Unescom. V prihodnosti bodo na osnovi opravljenega dela podali tudi vlogo za nadaljevanje delovanja katedre. Za zdaj iz katedre ne bo nastal nov študijski program, ostaja pa odprta možnost nastanka izobraževalnih povezovanj na mednarodni ravni, je sklenila dekanja.

Po besedah Gašperja Hrastlja, generalnega sekretarja slovenske nacionalne komisije za Unesco, program Unescovih kateder obstaja od leta 1992, pri čemer je danes na svetu 850 kateder v 117 državah, od tega v Sloveniji vključno s koprsko štiri. Čeprav Unesco delovanja katedre ne financira, pa sam naziv predstavlja priložnost za sodelovanje in pridobivanje sredstev iz drugih virov, je prepričan Hrastelj.

Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar je izrazila ponos nad pridobitvijo Unescove katedre in poudarila pretekle dosežke FHŠ-ja na področju znanstvene odličnosti, ki je tudi med cilji lani sprejete srednjeročne razvojne strategije primorske univerze.


Posnetek novinarske konference, na kateri so predstavili novo katedro: