Najdišče obsega približno 10.000 kvadratnih metrov, izhaja pa iz konca 5. in začetka 4. stoletja pred našim štetjem. Foto: RTV SLO
Najdišče obsega približno 10.000 kvadratnih metrov, izhaja pa iz konca 5. in začetka 4. stoletja pred našim štetjem. Foto: RTV SLO
Arheološko najdišče, Radvanje
Na ZVKDS-ju so lanskega oktobra ugotovili, da gradbeni izvajalec pripravlja in že izvaja dela na območju registriranega arheološkega najdišča. Foto: RTV SLO

Dva so ovadili zaradi utemeljenega suma poškodovanja ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena, enega pa zaradi nevestnega dela v službi. Sporočilo mariborske policijske uprave navaja, da je šlo za uničenje nepremične kulturne dediščine - arheološkega najdišča Zgornje Radvanje, kjer najdemo prazgodovinsko naselbino, velikosti 10.000 kvadratnih metrov. Gre za ostanke iz časa poznega neolitika in prehoda v zgodnji eneolitik, torej konca 5. in začetek 4. stoletja pred našim štetjem.
Na uničenje omenjenega najdišča je novembra lani opozoril Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), saj investitor kljub dogovoru in odločbi o arheološkem najdišču, ki so mu jo poslali, ni ustavil gradbenih del in je tako uničil arheološko kulturno plast.
Inšpektoratu za kulturo in medije ter kriminalistični policiji so uničenje prijavili takoj zatem, ko so pri terenskem ogledu 28. oktobra lani njihovi strokovnjaki ugotovili, da gradbeni izvajalec pripravlja in že izvaja dela na območju registriranega arheološkega najdišča. To je bilo sicer odkrito v času del na mariborski zahodni obvoznici oziroma ob izkopih za plinovod septembra, lani pa vpisano v register nepremične kulturne dediščine.
Nekdanji direktor AJM-a prepričan o pravilnem postopanju
Sporno zemljišče je v lasti podjetja AJM, izvajalec del pri gradnji stanovanjskih blokov pa je Konstruktor. Po besedah takratnega direktorja družbe AJM Marka Plečka so ob nakupu zemljišča od prodajalca dobili tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ZVKDS pa pri izdaji gradbenega dovoljenja ni bil soglasodajalec. Plečko je prepričan, da so kot investitorji in lastniki zemljišča postopali pravilno, da imajo vsa potrebna dovoljenja in niso kršili zakonodaje, saj jih zavod tudi po novi kategorizaciji zemljišča naj ne bi obvestil o pridobljenem statusu arheološkega najdišča.
Lastnik se je opravičil za povzročeno škodo
S Plečkovim ravnanjem očitno vendarle ni bil najbolj zadovoljen Janez Ajlec, lastnik družinskega podjetja s Kozjaka nad Pesnico, ki trenutno zaposluje več kot 250 ljudi. Javno se je opravičil za nastale razmere in povzročeno škodo, Plečka pa razrešil z mesta direktorja. "Če bi že pred tem vedeli, da se na zemljišču nahaja arheološko najdišče, zemljišča sploh ne bi kupili. Zagotovo tudi ne bi začeli z izkopi in gradbenimi deli oziroma bi sprejeli vse ukrepe, da bi izkopavanje bilo ustrezno nadzorovano. Prav tako nismo bili seznanjeni z dogovorom med Konstruktorjem in ZVKDS o začasni prekinitvi aktivnosti, saj bi sicer takoj ustavili vse aktivnosti in k sodelovanju povabili strokovnjake. Ti bi lahko ves čas spremljali izkope ter opozarjali na morebitne najdbe," je tedaj med drugim še povedal Ajlec.