Nekaj manj kot četrtina poslancev bi rada preprečila ustanovitev občine Ankaran. Foto: BoBo
Nekaj manj kot četrtina poslancev bi rada preprečila ustanovitev občine Ankaran. Foto: BoBo

Podpisniki zahteve predlagajo sprejetje deklaracije o ustavnih vidikih izvršitve odločbe ustavnega sodišča glede ustanovitve občine Ankaran. Z njo naj bi ugotovili, da DZ ne more izvesti odločbe ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je po mnenju podpisnikov z odločbo iz junija 2011, s katero je ustanovilo občino Ankaran, poseglo v ustavno določeno zakonodajno pristojnost DZ-ja. Kot namreč pišejo v obrazložitvi, je glede na ustavne določbe ustanovitev občine in določitev njenega območja izrecna ustavna pravica in dolžnost zakonodajnega organa.

"Navedena odločba ustavnega sodišča tudi sicer posega v nekatera temeljna ustavna načela, zlasti pa v načelo demokratičnosti, načelo delitve oblasti in načelo pravne države. Samo državni zbor ima pravico in dolžnost sprejemati zakone in zato je samo državni zbor pooblaščen z zakonom ustanoviti občino," so zapisali predlagatelji deklaracije.

Poleg tega opozarjajo, da so v skladu z načelom delitve oblasti vse veje oblasti enakopravne, navedena odločba pa je porušila to ravnovesje v škodo zakonodajne veje oblasti.

Čeprav naj bi šlo v navedeni odločbi za način izvedbe odločbe, torej za začasno ureditev stanja, ki ga zakonodajalec lahko spremeni z zakonom, gre v resnici za trajno ureditev, ki je DZ dejansko ne more spremeniti v okviru normalnega zakonodajnega delovanja, še poudarjajo.

Kot dodaten argument še navajajo, da bi z ustanovitvijo občine Ankaran trpela občina Koper, pa tudi vse gospodarstvo Slovenije, saj da se pri sprejemanju prostorskih odločitev kaže nezdružljivost interesov dveh lokalnih skupnosti na istem nedeljivem prostoru koprskega pristanišča.

Poslanci bi se lahko ukvarjali s čim drugim
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Ankaran Gregor Strmčnik, vodja Pobude za ustanovitev občine Ankaran, pa je dejal, da zadeve, ki se mu zdi nesmiselna, ne bo komentiral.

Menil je le, da državljanke in državljani trenutno ne potrebujejo takšnih stvari, poslanci pa bi se lahko glede na politično krizo v državi ukvarjali s čim drugim.