Foto: Občina Gornji Grad/Facebook
Foto: Občina Gornji Grad/Facebook

Kot zatrjujejo pristojni, seznam še ni dokončen, ta trenutno sloni na podatkih, ki so ga posredovale občine, strokovnjaki pa bodo zdaj za vsak objekt posebej še preverili, ali ga je nujno treba porušiti in ali je na seznam treba uvrstiti še kakšno dodatno stavbo.

A nekateri župani opozarjajo, da dokler seznam ni dokončen, ni modro vznemirjati ljudi, ter ob tem pozivajo, naj država čim prej izvede tudi protipoplavne ukrepe.

"Vse, kar sem v življenju naredil, sem vložil v to hišo, to je dom, to ni samo zgradba," je dejal Vojko Colnar iz Gornjega Grada. Da se bo najverjetneje moral seliti, so ga obvestili po štirih mesecih, ko je hišo že precej obnovil. Ali se je pripravljeni seliti? "Če me bo stroka prepričala, da na tem mestu ni varno, potem mi drugega ne ostane."

V Občini Gornji Grad je sicer trenutno za odstranitev predvidenih 38 objektov, od tega 27 stanovanjskih hiš, je povedal župan Anton Špeh in dodal, da so seznam objavili prehitro: "Mislim, da bi morala najprej stroka odločiti in potem dati seznam."

Da so seznam naredili površno, pa meni poveljnik civilne zaščite Rečice ob Savinji Ciril Turk: "Tudi niso zajeli vseh hiš, na primer dve so zajeli, eno pa vmes izpustili."

Predvsem pa jih je presenetilo, da so v njihovi občini za rušitev predvideli kar 41 hiš.
"Na tehnično pisarno smo dali podatek, da naj bi se selilo od štiri do šest domačij. Vedeli smo sicer, da je ogroženih še več hiš in potem smo operirali s podatkom okoli 30 hiš," je dejala županja Majda Potočnik.

A če država ne bo izvedla obljubljenih protipoplavnih ukrepov, bo v občini treba preseliti še bistveno več družin, "mogoče okrog 200".

Določene protipoplavne ukrepe bi lahko začeli izvajati že v tem letu, pojasnjuje hidrolog Rok Fazarinc: "Da se predvsem zavaruje to območje Varpolja, Grušovlja in drugih zaselkov ob Savinji."

Domačini upajo, da na koncu vendarle ne bo treba seliti vseh družin s seznama, predvsem pa pričakujejo, da jim država čim prej nalije čistega vina, sklene Vojko Colnar: "Vsaj tisto, da mi rečejo obnavljaj naprej ali pa najdi si zemljišče za selitev. Ne veš, kaj bi iskal, kako bi iskal."