Slovenijo je Evropska skupnost priznala slabih sedem mesecev po osamosvojitvi. Foto: BoBo
Slovenijo je Evropska skupnost priznala slabih sedem mesecev po osamosvojitvi. Foto: BoBo

Za slovensko priznanje so bili odločilni evropski konservativni in liberalni državniki od papeža Janeza Pavla II. in Helmuta Kohla do Aloisa Mocka in Hansa Dietricha Genscherja. V prizadevanja za mednarodno priznanje so bili močno vključeni tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Slavko Kmetič, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
Mejni prehod med osamosvojitvijo
Pred 15. januarjem je Slovenijo priznalo 12 držav. Foto: MMC RTV SLO
Slovenska razglasitev samostojnosti pred parlamentom - Milan Kučan, France Bučar, Lojze Peterle, Dimitrij Rupel, Ivan Oman
Demosova vlada je v relativno kratkem času dosegla tudi zunanje oz. diplomatsko priznanje. Foto: BoBo
20. obletnica priznanja Slovenije

Prva je Slovenijo sicer že dan po osamosvojitvi, 26. junija 1991, priznala sosednja Hrvaška, s katero sta se na isti dan odcepili od takratnega SFRJ-ja, do konca leta 1991 pa so samostojno Slovenijo priznale še nekatere države naslednice nekdanje Sovjetske zveze (Estonija, Latvija, Litva, Gruzija, Ukrajina in Belorusija) in Islandija.

Švedska in Zvezna republika Nemčija sta svoji priznanji mlade države napovedali 19. decembra in ga "uresničili" na današnji dan pred 20 leti (15. januarja 1992), skupaj s takratno Evropsko skupnostjo, predhodnico današnje Evropske unije, ter Avstrijo, Madžarsko in Kanado. Dan pozneje Slovenijo prizna tudi Avstralija.

Do sprejema v ZN Sloveniji 92 priznanj
Pomembno v vrsti priznanj je bilo tudi tisto, ki ga je Slovenija dobila dva dni prej, 13. januarja od Svetega sedeža, saj je bil to močan znak podpore in namig pretežno katoliškim državam, naj storijo enako. Sledili sta še priznanji Rusije (14. februar) in ZDA (7. april). Poplava priznanj je svoj vrh dosegla do 22. maja istega leta, ko je bila Slovenija kot 176. članica sprejeta v družino Združenih narodov. Do takrat je namreč Slovenijo priznalo 92 držav, danes pa ima diplomatske stike z več kot 180.

SLOVENIJA V MEDNARODNI SKUPNOSTI:

25. junij 1991: Slovenija razglasi samostojnost in neodvisnost
26. junij 1991: Hrvaška prizna Slovenijo
30. julij 1991: Litva prizna Slovenijo
14. avgust 1991: Gruzija prizna Slovenijo
29. avgust 1991: Latvija prizna Slovenijo
25. september 1991: Estonija prizna Slovenijo
19. december 1991: Islandija, Švedska in Zvezna republika Nemčija priznajo Slovenijo (priznanje zadnjih dveh začne veljati 15. januarja 1992)
13. januar 1992: Vatikan prizna Slovenijo
14. januar 1992: San Marino prizna Slovenijo
15. januar 1992: Države Evropske skupnosti, Avstrija, Madžarska in Kanada priznajo Slovenijo
16. januar 1992: Avstralija prizna Slovenijo
14. februar 1992: Rusija prizna Slovenijo
7. april 1992: ZDA priznajo Slovenijo
22. maj 1992: Slovenija postane 176. članica Organizacije Združenih narodov
13. januar 1993: Slovenija postane članica Mednarodnega denarnega sklada (IMF)
25. februar 1993: Slovenija postane članica Svetovne banke
14. maj 1993: Slovenija postane članica Sveta Evrope
18. november 1994: Slovenija postane 105. članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO)
29. marec 2004:
Slovenija postane članica Severnoatlantskega zavezništva (Nato)
1. maj 2004: Slovenija postane članica Evropske unije
1. januar 2005: Slovenija za leto dni predseduje OVSE
1. januar 2007: Slovenija postane 13. članica evroobmočja
1. januar 2008: Slovenija za pol leta predseduje EU-ju
12. maj 2009: Slovenija prevzame predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope
21. julij 2010: Slovenija postane članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Priznanje Evropske skupnosti je sledilo brionski deklaraciji, ki je bila sprejeta 7. julija 1991, z njo pa se je končala desetdnevna vojna v Sloveniji. Gre za prvi mednarodni sporazum med Slovenijo in takratno Evropsko skupnostjo. S sprejetjem brionske deklaracije v slovenski skupščini 10. julija 1991 je namreč Slovenija prvič nastopila kot mednarodni subjekt.

Diplomatski odnosi z več kot 180 državami
Zunanje ministrstvo je ob 20. obletnici mednarodnega priznanja Slovenije poudarilo, da si Slovenija, ki ima danes vzpostavljene diplomatske odnose z več kot 180 državami, želi ostati dejavna članica mednarodne skupnosti ter glasna zagovornica svojih zgodovinskih, geografskih, gospodarskih, političnih in nacionalnih interesov.

Mock: Razvoj Slovenije zgodba o uspehu
Nekdanji avstrijski zunanji minister Alois Mock meni, da je bila odločitev tedanje Evropske skupnosti o priznanju Slovenije iz današnjega zornega kota absolutno pravilna. Mednarodno priznanje je za Slovenijo pomenilo, da lahko ubere samostojno evropsko pot, razvoj Slovenije po razglasitvi samostojnosti pa "je resnična zgodba o uspehu", je pred kratkim za STA dejal Mock.

De Michelisovi spomini: Burna razprava pred valom priznanj
Podobnega mnenja je tudi nekdanji italijanski zunanji minister Gianni De Michelis, ki je dejal, da je bila odločitev mednarodne skupnosti in italijanske vlade o priznanju neodvisnosti Slovenije pravilna. Kot je dodal, je takrat o vprašanju priznanja na Svetu ministrov takratne Evropske skupnosti potekala zelo dolga razprava - "s stališči Italije na eni in Nemčije na drugi strani ter Francozov vmes". Na koncu so dosegli kompromis, da bo Evropska skupnost državi priznala 15. januarja, torej mesec pozneje, kot so predlagali Nemci, "da bi pred priznanjem omogočili vsaj to možnost, da se reši kriza na Hrvaškem, kjer je potekal vojaški spopad", se spominja De Michelis.

Dimitrij Rupel, ki je v času osamosvajanja vodil slovensko zunanje ministrstvo, meni, da je k razmeroma hitremu priznanju prispevalo več domačih dejavnikov, pa tudi tedanje mednarodne okoliščine - npr. zlom socializma, podpora avstrijskih in nemških konservativcev oziroma avstrijskega zunanjega ministra Mocka in nemškega kanclerja Helmuta Kohla ter razumevanje Vatikana.

"Vrednote slovenske osamosvojitve nas zavezujejo, da napredujemo, kar pomeni, da moramo biti čim bolj dejavni v Evropi in v svetu. Izmikanje vrednotam slovenske osamosvojitve bi pomenilo izmikanje ustvarjalnemu dialogu s svetom in odmikanje od njega, kar bi vodilo k novim zamudam in v civilizacijsko zaostajanje," pa je izpostavil Slavko Kmetič, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.

Za slovensko priznanje so bili odločilni evropski konservativni in liberalni državniki od papeža Janeza Pavla II. in Helmuta Kohla do Aloisa Mocka in Hansa Dietricha Genscherja. V prizadevanja za mednarodno priznanje so bili močno vključeni tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Slavko Kmetič, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
20. obletnica priznanja Slovenije