Demos je kot nosilec osamosvojitvenega procesa zmagal na prvih demokratičnih volitvah, a kmalu za njimi razpadel. Na fotografiji Ivan Oman in Jože Pučnik. Foto: BoBo
Demos je kot nosilec osamosvojitvenega procesa zmagal na prvih demokratičnih volitvah, a kmalu za njimi razpadel. Na fotografiji Ivan Oman in Jože Pučnik. Foto: BoBo

Ustni dogovor o ustanovitvi Demokratične opozicije Slovenije je bil sklenjen na domačiji Ivana Omana 27. novembra 1989, uradni podpis predstavnikov vseh treh strank pa se je zgodil 4. decembra.

Dolgo je bilo neznano, kako je do formalnega dogovora sploh prišlo; vse dokler ni leta 2012 izvirnega izvoda v svojem arhivu našel član NSi-ja Anton Tomažič.

V imenu Slovenske demokratične zveze sta dogovor podpisala Rajko Pirnat in Hubert Požarnik, v imenu Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle in Franc Miklavčič, v imenu Socialdemokratske zveze Slovenije, predhodnice SDS, pa Jože Pučnik in Andrej Magajna.

Nocoj ob 21. uri na prvem: 25 let Demosa - pogovor z dr. Hubertom Požarnikom


"Alternativni" datum ustanovitve

Slovenska kmečka zveza (današnja SLS) je sprva sprejemala le program, Demosu pa se je dejansko pridružila 8. januarja 1990, skupaj s takratnimi Zelenimi Slovenije. To je tudi datum, ki ga nekateri, poleg 27. novembra 1989 in 4. decembra 1989, zaznamujejo kot dan ustanovitve Demosa.

Februarja 1990 se je Demosu pridružila še Slovenska obrtniška stranka, marca istega leta pa upokojenci, združeni v stranki Sivi panterji.
Razpad konec leta 1991
Koalicija vseh omenjenih strank je aprila 1990 nastopila na volitvah, na njih dobila večino in sestavila vlado, ki je bila nato gonilna sila slovenskega plebiscita in osamosvojitve. Zaradi preveč različnih pogledov na reševanje nekaterih vprašanj je Demos razpadel 30. decembra 1991.

Iz našega arhiva: 29. novembra 2009 se je ob okrogli 20. obletnici Demosa z njegovimi akterji pogovarjala Rosvita Pesek.

25 let Demosa, pogovor s H. Požarnikom
25. obletnica ustanovitve Demosa
25 let Demosa, pogovor s H. Požarnikom
25. obletnica ustanovitve Demosa