Foto:
Foto:

Finančni minister Mramor je dejal, da bo državni proračun plačal dolg v višini 27,7 odstotka BDP-ja, ni pa povedal, kdo bo plačal preostali javni dolg.

Bajuk trdi, da državljani ne bodo plačevali zgolj 27,7-odstotnega javnega dolga v deležu BDP-ja, ampak celotni 38,5-odstotni dolg. V javni dolg bi namreč po njegovem mnenju morali vključiti tudi dolgove Darsa za graditev avtocest, dolgove za zgraditev železniške infrastrukture in nekatera državna poroštva.

Ministra je Bajuk še pozval, naj najpozneje v treh dneh objavi podatke o javnem dolgu po vseh obstoječih metodologijah, hkrati pa naj navede vire, iz katerih se bodo odplačevala posamezna posojila. Bajuk tudi meni, da je dolg ostalih oseb javnega sektorja močno podcenjen.