Foto:
Foto:

Slovenski Državni zbor je sporazum ratificiral leta 1999, po napovedih češkega notranjega ministra pa ga bo kmalu potrdil tudi češki parlament.

Podpisani protokol o izvajanju sporazuma o prevzemu oseb na državni meji določa pristojne organe za sprejem in obravnavo vlog. To sta uprava uniformirane policije na slovenski strani ter uprava za tujce in službe mejne policije na češki strani. Določeni so mejni prehodi, kjer se bo izvajal prevzem oseb. Posebej so opredeljeni tudi dokumenti, ki bodo služili kot dokaz za državljanstvo osebe, ki se jo vrača, in dokumenti, ki bodo služili za dokaz za vstop in prebivanje osebe na območju pogodbenice, ki vrača. Prav tako je urejeno tudi vprašanje povračila stroškov vračanja, ki jih imata pogodbenici.

Migracijska politika v EU-ju naj bo uravnotežena
Notranja ministra v pogovorih precej pozornosti namenila vprašanjem skupne migracijske politike v Evropski uniji in politike upravljanja z zunanjimi mejami. Sogovornika sta se
strinjala, da mora biti migracijska politika v EU-ju uravnotežena. Minister Bohinc podpira predlog Italije o izvedbi študije za vzpostavitev evropskega sistema zakonitih migracijskih kvot. Ta predlog, ki ga naša država ocenjuje kot dobro osnovo za nadaljnji razvoj uravnotežene politike EU-ja na področju migracij.

Bohinc in Gross sta soglašala, da mora biti varovanje zunanjih meja stvar vseh držav članic oz. da so te pri tem soodgovorne in si morajo zagotavljati medsebojno pomoč. Slovenski notranji minister je izpostavil prednosti integriranega pristopa k upravljanju zunanjih meja EU-ja in podprl zamisel, da se za skupno upravljanje zunanjih meja zagotovijo sredstva v okviru EU-ja. Tudi po prepričanju češkega notranjega ministra naj bi bila medsebojna pomoč zlasti finančne narave, države pa naj bi nase prevzele odgovornost za varovanje meje.

Češki notranji minister je ministru Bohincu predstavil tudi izkušnje na področju nadzora nad varstvom tajnih podatkov, izmenjala pa sta tudi izkušnje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja.