Ljerka Bizilj je TV Slovenija vodila od leta 2014. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Ljerka Bizilj je TV Slovenija vodila od leta 2014. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Da bo mandat končala predčasno, je napovedala na januarski seji programskega sveta. Pojasnila je, da želi pripravo programskega načrta za prihodnje leto prepustiti svojemu nasledniku, saj ga bo ta tudi izvajal. Svoj mandat na čelu televizije je prevzela novembra 2014 in po štirih letih bi se ji novembra letos iztekel.

RTV Slovenija bo v najkrajšem mogočem času izvedla razpis za funkcijo direktorja Televizije Slovenija. Novega direktorja imenuje generalni direktor po predhodnem soglasju programskega sveta.

Z odstopom se je seznanil tudi porgramski svet na svoji današnji seji. Generalnemu direktorju so povedali svoje pričakovanje, da bo Televizijo Slovenija po 4. juniju prav tako vodil direktor s polnimi pooblastili. Kadunc je na poziv sveta odgovoril, da je za izbiro novega direktorja dovolj časa in zato najverjetneje ne bo treba pridobivati dodatnega časa z imenovanjem vršilca dolžnosti.

Predstavitev nove odgovorne urednice
Programskemu svetu se je predstavila tudi nova odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič. Poudarila je, da si bo skupaj s sodelavci prizadevala za krepitev ugleda televizije in njenega informativnega programa, da se bodo morali v prihodnje bolj približati mlajši publiki, tudi z večjo prisotnostjo na spletu. V tem vidi tudi enega od ključnih izzivov uredništva, ki ga vodi od 26. marca. Izhodišče vseh prizadevanj pa bo po njenih besedah verodostojnost informacij.

Svetniki želijo dopolnjeno strategijo
Programski svetniki so obravnaval tudi predlog strategije RTV Slovenija za obdobje 2018-2022, ki so jo od vodstva zavoda zahtevali nadzorniki. Kadunc je pojasnil, da strategija predvsem nakazuje možnosti, kako ohraniti vsaj zdajšnji obseg programskih vsebin.Sam je zagovornik splošnejše strategije, saj konkretnosti sodijo v vsakoletni programsko produkcijski načrt. Poleg tega se radiotelevizija sooča s številnimi negotovostmi, ki otežujejo podrobno petletno načrtovanje.

Svetniki so Kadunčevo ekipo pozvali, naj jim najkasneje do 4. junija posreduje dopolnjen predlog strategije.