Javni uslužbenci bodo z julijem znova upravičeni do dodatka za delovno uspešnost. Foto: BoBo
Javni uslužbenci bodo z julijem znova upravičeni do dodatka za delovno uspešnost. Foto: BoBo

Javni uslužbenci bodo z julijem znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za javni sektor, saj se z današnjim dnem izteka določba zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, po kateri javnim uslužbencem in funkcionarjem ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost.

Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Kolektivna pogodba je za leto 2008 določila skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini dveh odstotkov letnih sredstev za osnovne plače. Ker se za nadaljnja leta skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti ni določal, tako ta tudi za leto 2020 ostaja v višini dveh odstotkov.

Dodatek se sprosti za drugo polovico leta

Za letos se bo sicer za redno delovno uspešnost namenilo dva odstotka sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev, saj se redna delovna uspešnost sprosti za drugo polovico leta. Celoten obseg teh sredstev pa ne bo izplačan v letošnjem letu, saj se lahko redna delovna uspešnost izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. V primeru trimesečnega izplačila se bo za prvo trimesečno obdobje (julij, avgust, september) dodatek izplačal novembra letos, za drugo trimesečno obdobje (oktober, november, december) pa februarja 2021.

Ob tem so na ministrstvu med drugim pojasnili, da se delitev sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti skladno s kolektivno pogodbo izvede na ravni uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.
Opozorili so tudi, da lahko po zakonskih določbah redna delovna uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v decembru preteklega leta. Letos se bo za določitev najvišjega možnega zneska upoštevala osnovna plača decembra 2019. Ker se bo dodatek izplačeval le v drugi polovici leta, pa bo lahko znašal največ eno osnovno plačo.

Na ministrstvu so spomnili še na merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti, za katere so se v dialogu s sindikati sicer dogovorili, da jih je treba proučiti, da bi bili objektivnejši in da bi bil postopek preprostejši. Po zdaj veljavnih določbah kolektivne pogodbe so med merili znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela, obseg in učinkovitost dela in inovativnost.

Odločitev, ali bo javne uslužbence ocenjeval predstojnik ali nadrejeni, je v rokah delodajalca. Na ministrstvu pa predlagajo, da javne uslužbence ocenjuje neposredno nadrejeni, saj ta najbolje pozna njegove delovne rezultate v ocenjevalnem obdobju.