KPK je razkritje posnetkov zavrnil s pojasnilom, da bi lahko imelo to škodljive posledice za postopek pred upravnim sodiščem. Informacijska pooblaščenka ugotavlja, da KPK v bistvu ni pojasnil, v čem naj bi bila vsebina posnetka drugačna od že javno objavljene vsebine in kakšne škodljive posledice bi imelo razkritje tega dela posnetka za postopek. Foto: BoBo
KPK je razkritje posnetkov zavrnil s pojasnilom, da bi lahko imelo to škodljive posledice za postopek pred upravnim sodiščem. Informacijska pooblaščenka ugotavlja, da KPK v bistvu ni pojasnil, v čem naj bi bila vsebina posnetka drugačna od že javno objavljene vsebine in kakšne škodljive posledice bi imelo razkritje tega dela posnetka za postopek. Foto: BoBo

Ljubljanski župan Zoran Janković je namreč na današnji tiskovni konferenci dejal, da pozdravlja odločitev informacijske pooblaščenke, ki je dopustila objavo tonskega posnetka njegovega pogovora na protikorupcijski komisiji (KPK), saj naj bi bil njegov razgovor korekten.

Toda tokratno veselje ljubljanskega župana je znova uplahnilo po razkritju KPK-ja. Pred tedni so ga namreč že pozvali, naj pove, ali dovoljuje objavo posnetka.

"Zoran Janković je objavi posnetka izrecno nasprotoval, zato je vsaj presenetljivo njegovo današnje pozdravljanje odločitve informacijske pooblaščenke, da se posnetek objavi. Že vse od razgovora ima zavezanec v rokah tudi kopijo posnetka, kar pomeni, da bi jo kadar koli po zaključku postopka lahko tudi sam posredoval javnosti," so opozorili na KPK-ju.

KPK je tudi spomnil na to, da je Upravno sodišče v tožbi, ki jo je zoper poročilo komisije sprožil zavezanec Zoran Janković, že izdalo sodbo, v kateri je sklenilo, da komisija zavezancu v svojem postopku ni kršila človekovih pravic in da je postopek nadzora njegovega premoženjskega stanja ter objave ugotovitev vodila zakonito.

Mediji želijo Jankovićev in Janšev posnetek
V uradu informacijskega pooblaščenca so pojasnili, da so dobili več zahtev različnih medijev po razkritju tonskih posnetkov (ali njunih prepisov) pogovorov, ki jih je Komisija za preprečevanje korupcije v okviru postopka nadzora nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank opravila z Janezom Janšo in Zoranom Jankovićem.

Glede posnetka pogovora Janše s komisijo postopek pooblaščenke še ni končan, "ker zavezancu (kot potencialnemu stranskemu udeležencu v postopku) še vedno ni bilo mogoče vročiti poziva", je pa Nataša Pirc Musar odločila, da mora KPK javnosti posredovati posnetek pogovora z Jankovićem.

Pri odločanju je informacijska pooblaščenka tehtala med dejstvom, da gre za interni dokument, seje senata komisije pa niso javne in potekajo v zaupnem duhu ter v pričakovanju, da bo vsebina pogovora ostala zaupna, in med pravico javnosti do obveščenosti.

Razkrivanje lahko oteži delo komisiji, vendar ...
"Razkrivanje tovrstnih dokumentov javnosti torej lahko povzroči motnje pri delu komisije, saj se je treba zavedati, da udeleženci tovrstnih zaslišanj komisiji ne bi posredovali vseh odgovorov oz. navedli vseh dejstev v takšni obliki in na takšen način, če bi se zavedali, da bo njihovo zaslišanje v celoti prosto dostopno javnosti," med drugim piše v pojasnilu informacijske pooblaščenke.

Vendar pa je v konkretnem primeru zahtevani posnetek treba razkriti javnosti, ker za to obstaja prevladujoč javni interes - poročilo je namreč imelo velike in daljnosežne posledice na politično sliko v državi, odprla se je tudi javna razprava o integriteti javnih funkcionarjev in njihove politične odgovornosti.

Tudi sam se je večkrat izrekel o zaključnem poročilu
"Ne nazadnje se je imenovani javni funkcionar tudi sam večkrat javno izrekel tako glede same vsebine zaključnega poročila kot tudi glede poteka postopka pred komisijo, v javnosti pa je bilo mogoče v zvezi s tem zaslediti tudi določene očitke, da obravnavanim zavezancem ni bila dana možnost sodelovanja v postopku oz. možnost predložitve vseh dokazov," še pravi Pirc Musar in dodaja, da so "za celovito razumevanje zaključnega poročila, za odprto javno razpravo o integriteti javnih funkcionarjev v konkretnem primeru in na splošno ter za razpravo o transparentnosti vodenja postopkov in odločanja pred tako pomembnim državnim organom, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, pomembne tudi informacije, ki jih vsebuje zahtevani posnetek".