Filli bo še naprej vodil RTV Slovenija. Foto: BoBo
Filli bo še naprej vodil RTV Slovenija. Foto: BoBo
Filliju še en mandat

Programski svetniki so še tretjič ponovili glasovanje za izbiro generalnega direktorja. Tokrat so izbirali med nekdanjo informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar in v. d. generalnega direktorja Markom Fillijem, ki sta v prejšnjih krogih dobila največ glasov.

Oba sta svetnikom še enkrat predstavila svoja programa, nato pa je sledilo glasovanje. 22 svetnikov je oddalo svoj glas, Fillija jih je podprlo 15, Pirc Musarjevo pa štirje.

Marko Filli je RTV Slovenija kot generalni direktor vodil zadnja štiri leta. Mandat se mu je iztekel 25. maja, od takrat je vršilec dolžnosti. Nov mandat bo nastopil takoj. "Zadovoljen sem, da se je ta postopek končal. Bil bi zadovoljen tudi, če bi bil ponovljen razpis. Spoštujem mnenje programskega sveta," je povedal po izvolitvi.

Pirc Musarjeva pa je za STA napovedala, da bo izkoristila pravico do sodnega varstva. Pojasnila je, da ji je delovno in socialno sodišče odreklo pravico do sodnega varstva z obrazložitvijo, da ji ta pravica pripada šele po koncu obnovljenega postopka imenovanja generalnega direktorja.

Filli je v predstavitvi sicer poudaril, da so bile v njegovem mandatu uvedene številne novosti, ki kažejo na uspešni razvoj RTV Slovenija. V novem mandatu pa bo uredil kadrovanje, vzpostavil t. i. news center in povečal učinkovitost dela.
Dva svetnika sta bila razrešena

Programski svet je sicer že aprila glasoval o novem generalnem direktorju. Ob Filliju in Pirc Musarjevi so bili kandidati še Ljerka Bizilj, Roman Kolar in Marko Makarovič. Za novo generalno direktorico zavoda so izglasovali Natašo Pirc Musar.

A izkazalo se je, da dva svetnika - Matjaž Sterže in Miha Klun - nista izpolnjevala pogojev za to funkcijo, saj sta bila člana organov političnih strank Zares oziroma SDS. Državni zbor ju je zato razrešil, programski svet pa je maja ponovil glasovanje, vendar nobeden izmed kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov.

Odločitve sodišča
Pirc Musarjeva se je pritožila na delovno in socialno sodišče, ki je izdalo odredbo, da se morajo ustaviti vsi postopki do pravnomočne odločitve. Višje delovno in socialno sodišče pa je ugodilo pritožbi RTV Slovenija na začasno odredbo in odprlo vrata nadaljevanju postopka imenovanja generalnega direktorja zavoda.

Programski svet brez predstavnikov zaposlenih
Medtem je delovno sodišče na pobudo Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev zaradi neustreznega postopka izbire odvzelo mandat še trem programskim svetnikom, predstavnikom zaposlenih. Volitve bo tako treba ponoviti, do takrat pa bo programski svet deloval brez še treh svetnikov. Namesto 29 jih je le 24.

V aktivu novinarjev informativnega programa so zato programski svet pozvali, naj glasovanje preložijo na čas, ko bo zaposlenim omogočena ustavna pravica do sodelovanja pri upravljanju, vendar so svetniki izvedli glasovanje in izbrali novega generalnega direktorja. Če tudi tokratni krog glasovanja ne bi prinesel imena, bi moral zavod ponoviti razpis.

Nov pravilnik o varuhu pravic gledalcev in poslušalcev
Ob čakanju na izid glasovanja so programski svetniki sprejeli tudi nov pravilnik o delovanju varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, ki med drugim obvezuje zaposlene, da sodelujejo z varuhom, ter določa sankcije in programski prostor, ki ga morajo programske enote omogočiti varuhu, da lahko seznanja javnost.

Filliju še en mandat