Programski svet bi lahko na eni izmed prihodnjih sej ponovno glasoval o novem direktorju RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO/An. Ma.
Programski svet bi lahko na eni izmed prihodnjih sej ponovno glasoval o novem direktorju RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO/An. Ma.

Programski svet je na začetku aprila za novo direktorico RTV Slovenija izvolil Natašo Pirc Musar. Postopek pa je bil razveljavljen oz. "obnovljen", ker je naknadno zaradi neizpolnjevanja pogojev za člana programskega sveta DZ-ja razrešil dva programska svetnika.

Programski svetniki so nato na izredni seji ponovno glasovali o petih kandidatih za generalnega direktorja, vendar nihče ni dobil dovolj glasov. Zato so za v. d. generalnega direktorja imenovali zdajšnjega direktorja RTV-ja Marka Fillija.

Nataša Pirc Musar se je zaradi razveljavitve imenovanja pritožila na delovno in socialno sodišče. S pritožbo je nasprotovala vnovičnemu glasovanju o generalnem direktorju. Vendar je bila njena pritožba neuspešna.

"Danes sem v zadevi RTV prejela sklepa višjega Delovnega sodišča in prvostopnega Delovnega sodišča v Ljubljani. Višje sodišče je ugodilo pritožbi RTV na izdano začasno odredbo, s katero je sodišče prepovedalo nadaljnje glasovanje o generalnem direktorju v "obnovljenem postopku"," je prek družbenega omrežja sporočila Nataša Pirc Musar.

Prvostopenjsko delovno sodišče pa je po njenih besedah zavrglo tožbo, češ da hkrati poteka spor o isti zadevi pred dvema sodiščema. Vendar Pirc Musarjeva pojasnjuje, da je bilo sodišče pred izdajo sklepa obveščeno o tem, da je vrhovno sodišče potrdilo sklep upravnega sodišča o nepristojnosti za odločanje v zadevi. Prvostopenjsko delovno sodišče pa je tudi menilo, da zoper sklep o razveljavitvi imenovanja Pirc Musarjeva nima na razpolago pravnega sredstva.

"Seveda sem nad odločitvijo Delovnega sodišča razočarana. Še posebej sem razočarana nad sodbo v delu, kjer je sodišče zapisalo, da je šlo pri "obnovi postopka" imenovanja generalnega direktorja za fazo v postopku imenovanja, in da zoper odločitev, s katero so razveljavili sklep o mojem imenovanju za generalno direktorico, nimam sodnega varstva," je zapisala Pirc Musarjeva.

"Pravica do učinkovitega sodnega varstva je temeljna človekova pravica. Če za vsebinsko presojo po mojem prepričanju nezakonitega sklepa programskega sveta ni pristojno ne Upravno ne Delovno sodišče, mi je bila ta človekova pravica odrečena," je dodala nesojena nova direktorica RTV Slovenija in dodala, da se bo na odločitev sodišča pritožila.