Foto: Nejc Trampuž
Foto: Nejc Trampuž

Trenutni predlog vprašanja je po mnenju gibanja preveč konkreten in enoznačen, s pritrdilnim odgovorom pa bi investitor dobil zeleno luč za projekt nove nuklearke v Krškem brez kakršnih koli pogojev in s tem biankomenice. "Takšno vprašanje ima manipulativen in navijaški prizvok, ki ne ponuja celovite slike, torej tudi z negativnimi vidiki," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal član gibanja Primož Ribarič.

Po trenutnem predlogu bi se po navedbah gibanja referendumsko vprašanje glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK 2, ki bo skupaj z drugimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?"

Mladi za podnebno pravičnost predlagajo vprašanje: "Ali ste za to, da investitor in pristojne državne ustanove pospešijo pripravo in pridobitev tehničnih, ekonomskih, okoljskih, družbenih in prostorskih analiz in informacij, ki bodo podlaga za končno strokovno, transparentno in informirano odločitev o JEK-u 2 na drugem referendumu in pri pridobivanju katerih bo zagotovljen celovit civilni nadzor, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?"

Pritrdilni odgovor bi predstavljal podlago za drugi referendum, na katerem bi dokončno odločili o podpori projektu, je pojasnil Ribarič.

Pripravili so tudi predloge za izboljšavo resolucije o rabi jedrske energije

V gibanju so pripravili tudi predloge za izboljšavo resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije. Kot je povedal član gibanja Izidor Ostan Ožbolt, med drugim predlagajo razširitev delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih dejavnosti pri projektu JEK 2, najmanj enkrat mesečno poročanje delovne skupine, določitev strožjih pogojev glede ekonomske smiselnosti, tehnične izvedljivosti in koristi za okolje ter izvedbo omenjenega dodatnega referenduma.

Opozorili so tudi na po njihovem mnenju nejasen in premalo konkreten člen, ki določa, da naj JEK 2 dolgoročno zadovolji merila dostopnosti in konkurenčnosti cene elektrike za domače odjemalce. "Ta člen je odprt za različne interpretacije in manipulacije," je dejal Ostan Ožbolt.

Predlagajo določbo, da lahko stroškovna cena električne energije iz JEK-a 2, upoštevajoč vse stroške, dosega največ 70 evrov za megavatno uro. Uresničljivost takšnega zneska po njihovih navedbah potrjuje več študij oziroma ocen. "To bila dobra varovalka, ki bi preprečila neoptimalno vodenje projekta JEK-a 2," je poudaril.

Od pristojnih pričakujejo odziv

Predloge so danes poslali DZ-ju, ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru in državnemu sekretarju za nacionalni jedrski program Danijelu Levičarju. Pričakujejo, da bodo prejeli vsaj kakšen odziv, saj so odločevalci njihove marca predstavljene predloge za transparentno in strokovno upravljanje JEK-a 2 po besedah Ostana Ožbolta povsem spregledali.