Od 29 članov sveta jih del prihaja na novo, del pa jih je zasedal svetniška mesta že na zadnji seji v prejšnjem mandatu. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Od 29 članov sveta jih del prihaja na novo, del pa jih je zasedal svetniška mesta že na zadnji seji v prejšnjem mandatu. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Glasovalo je 28 svetnikov, pri čemer je Baškovič zbral 15 glasov, njegov protikandidat Marjan Dora pa 11. Dve glasovnici sta bili neveljavni.

Baškovič je v predstavitvi svoje vizije prihodnjega vodenja programskega sveta poudaril, da mora biti svet v odnosu do vodstva RTV SLO "kritično konstruktiven". Po njegovih besedah mora svet s takšno primarno držo pomagati vodstvu, "da bo šla hiša čim boljše naprej". O poslanstvu predsednika programskega sveta je Baškovič dejal, da mora predsednik služiti svetu, da bo čim učinkoviteje deloval, ni pa predsednik dolžan "zatajiti svojih subjektivnih stališč" do problematike RTV SLO.

Prav tako je Baškovič opozoril na potrebo po čimprejšnjem oblikovanju srednjeročne razvojne strategije RTV SLO, ki jo vodstvo že pripravlja. V nadaljevanju današnje seje bo programski svet volil tudi namestnika predsednika. Poleg Dore je kandidatka tudi Jelka Stergel, ki je bila že do zdaj namestnica. Njeno kandidaturo je predlagal Baškovič.

Pet članov, Igorja Prodnika, Jožeta Poglajna, Cirila Baškoviča, Petro Ložar in Vesno Ugrinovski, je državni zbor imenoval na predlog političnih strank.

29 članov programskega sveta RTV SLO
V programskem svetu deluje 29 članov, od tega šestnajst članov imenuje državni zbor Republike Slovenije na predlog gledalcev in poslušalcev, univerz in fakultet ter društev in zvez s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva. To so Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Marjan Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Jelka Stergel, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbac.

Dva člana imenuje predsednik republike, to sta Janez Juhant in Geza Erniša.

Po enega člana izberejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki jo zastopa Janko Kos, ter italijanska in madžarska narodna skupnost, ki jo predstavljata Maurizio Tremul in Zsuzsanna Bači.

Tri člane programskega sveta so izbrali zaposleni RTV Slovenija, in sicer Vikija Twrdyja za informativno dejavnost, Saša Hribarja za kulturno-umetniško dejavnost in Roberta Pajka za tehnično dejavnost.