Policisti želijo primerljiv dodatek za predsedovanje EU-ju s preostalimi javnimi uslužbenci. Foto: MMC RTV SLO
Policisti želijo primerljiv dodatek za predsedovanje EU-ju s preostalimi javnimi uslužbenci. Foto: MMC RTV SLO
Jože Romšek
Romšek pravi, da je bil policistom ponujen podpis dogovora in da ga morajo najprej podpisati, nato pa dobijo dodatna izplačila. Foto: MMC RTV SLO
Protesti policistov

Na trditve Združenja policistov, da naj bi Jože Romšek njihov prispevek ocenil "na nespodobnih 100 evrov bruto oziroma okoli 70 evrov neto mesečnega plačila za povečan obseg dela", pa se je Romšek odzval in dejal, da je bil policistom ponujen podpis dogovora o povečanem obsegu dela.

"Policistom, ki so opravljali naloge varovanja v okviru predsedovanja EU-ju, smo v skladu s predpisi ponudili v podpis dogovore o povečanem obsegu dela, skladno z obremenitvami, ki so jim bili izpostavljeni," je na očitke odgovoril Romšek.

Romšek pri tem še pravi: "Sporazumi so bili pripravljeni na podlagi natančnih podatkov o prispevku in delu posameznega policista. Nekateri policisti so v tej zvezi dobili tudi delovno uspešnost. Dokler policisti dogovora ne podpišejo, podlage za izplačilo ni."

ZPS: Vse bi morali obravnavati enako
V Združenju policistov so sicer prepričani, da bi se moralo kot temelj pri višini dogovorjenega zneska za povečan obseg dela upoštevati načelo enakopravnega obravnavanja.

Po njihovih besedah so namreč policisti dobili nekajkrat manjši prispevek k delu kot drugi primerljivi javni uslužbenci, s katerim so skupaj opravljali naloge iz projekta predsedovanja. Ti so po navedbah združenja policistov povsem na enaki pravni podlagi prejeli mesečno od 45 do 75 odstotkov dodatka na višino osnovne plače.

Po njihovem mnenju ima za sklenitev takšnega sporazuma generalni direktor policije oziroma njegova pristojna služba vso potrebno pravno podlago.

B. K.

Protesti policistov