Če zahtevam ne bo ugodeno, se bo skupnost socialnih zavodov umaknila iz vseh delovnih skupin na tem področju, so sporočili. Foto: Shutterstock
Če zahtevam ne bo ugodeno, se bo skupnost socialnih zavodov umaknila iz vseh delovnih skupin na tem področju, so sporočili. Foto: Shutterstock

Organizacije so v skupnem zapisu opomnile, da je po trenutno veljavni zakonodaji za obolele s covidom-19 obvezna popolna osamitev. Izpostavile so določbo, da se "osamitev brez izjeme izvede v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja".

Ob tem so opozorile, da večina socialnovarstvenih zavodov in varstveno-delovnih centrov nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve ljudi, okuženih s koronavirusom, niti ne gre za pooblaščen zdravstveni zavod, kot to zahteva veljavna zakonodaja. "Prisila, da socialnovarstveni zavodi in varstveno-delovni centri vzpostavijo tako imenovano sivo in rdečo cono, je torej v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo," so navedli.

Dodajajo še, da lahko zadrževanje obolelih s covidom-19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih ogroža zdravje in krši pravice zdravih stanovalcev.

Podpisniki vztrajajo, da se osamitve izvajajo izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali v drugih nujnih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom za pooblaščene zdravstvene zavode, da se lahko spopadejo z nalezljivimi boleznimi. "Osamitev zunaj zavoda ali centra ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, ko pride do okužbe ali suma okužbe. Nujna je sistemska ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih zavodih in centrih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje," so pozvali.

Zadrževanje obolelih s covidom-19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih ogroža zdravje in krši pravice zdravih stanovalcev, opozarjajo podpisnice poziva. Foto: EPA
Zadrževanje obolelih s covidom-19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih ogroža zdravje in krši pravice zdravih stanovalcev, opozarjajo podpisnice poziva. Foto: EPA

Premeščanje po "conah" ravno tako stresno kot začasna preselitev

Zavračajo tudi ocene, da je za okužene stanovalce oziroma uporabnike bolje, da ostanejo v domu, saj naj bi bilo zanje to manj stresno in bolj udobno, okolje pa bolj "domače". Opozarjajo, da je večkratno premeščanje po domskih conah za stanovalce prav tako stresno kot premestitev v zunanji pooblaščeni zdravstveni zavod za osamitev. O tej problematiki se danes sestajajo predstavniki skupnosti socialnih zavodov ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sporočili iz slovenske Amnesty International.

Glede očitkov o vnaprejšnjem triažiranju in vložnih listih, ki še niso dobili epiloga, pa so organizacije oblasti pozvale, da poleg strokovnega nadzora dela zdravstvenih delavcev glede vprašanja vložnih listov izvedejo tudi sistemski nadzor, ki bo zajel odločevalske procese na vseh, tudi najvišji ravni.