Foto:
Foto:

Kot evalvacijske problematike šolski urad med drugim razpisuje vpliv učnega načrta na vzgojni proces v vrtcih, prenovo izobraževanja v prvem triletju osnovne šole in mednarodno primerjavo obremenjenosti učencev v devetletki. Namen razpisa Urada za šolstvo je, da na posameznih področjih ugotovi, kako prenova učnega načrta vpliva na dejanske učinke vzgoje in izobraževanja.

Po ukinitvi male šole drugačno delo vzgojiteljic
Za evalvacijsko študijo o vplivu kurikuluma na vzgojni proces v vrtcih so se na šolskem uradu odločili, ker njegova uvedba prinaša novosti na sistemski in na vsebinski ravni. Cilji raziskave so analizirati načrtovanje dela vzgojiteljice in drugih strokovnih delavk v vrtcu ter analizirati načrtovanje dela vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu devetletke.

Primerjava med devetletko in osemletko
Evalvacija prvega triletja osnovne šole mora upoštevati, da je po preizkusnem obdobju uvajanja programov devetletke v prvo triletje že mogoče ocenjevati razlike v doseženem znanju v primerjavi s programom osemletne osnovne šole.

Uradu za šolstvo se zdi tudi nujna mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja. Z evalvacijo naj bi se ugotovilo, kolikšna je v primerjavi z obremenjenostjo enako starih učencev v drugih državah, zlasti državah Evropske unije, obremenjenost učencev slovenske devetletne osnovne šole. Poleg tega je eden od ciljev tudi primerjava obremenjenosti učencev osemletke in devetletke.

Vse več vpisa v gimnazije
Cilji evalvacije gimnazij so preučiti, kako povečan vpis vpliva na gimnazijske izobrazbene standarde in koliko povečan vpis poglablja razlike med dijaki in vpliva na učni proces v posameznih razredih. Poleg tega želijo na uradu za šolstvo pridobiti tudi podatke, kakšna je povezava med povečanim vpisom in učnimi težavami dijakov, pa tudi preučiti vpliv mature na četrti letnik gimnazijskega izobraževanja.

Okvirna višina sredstev razpisa znaša 20 milijonov tolarjev. Predvideni rok začetka izvajanja študij je letošnji 15. september, potekale pa bodo največ dve leti.