Šumi je vodenje Komisije za preprečevanje korupcije prevzel aprila letos. Foto: Televizija Slovenija
Šumi je vodenje Komisije za preprečevanje korupcije prevzel aprila letos. Foto: Televizija Slovenija

"Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije velja že 10 let in zagotovo bi vsaj od uradnikov in funkcionarjev na položaju pričakoval, da poznajo določbe zakona," je prvi mož KPK-ja opozoril v pogovoru z voditeljem Igorjem E. Bergantom v Odmevih Televizije Slovenija.

V javnosti in na političnem parketu te dni namreč odmevajo medijska razkritja nekaterih domnevno spornih ravnanj predsednice stranke DeSUS-a in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, na katero letijo očitki glede gostovanja in plačila nočitev na dveh službenih obiskih.

Šumi je že prejšnji teden potrdil, da KPK zadevo obravnava, danes pa je pojasnil, da so jo poleg primera Vinakras razširili tudi na primer Izola in bodo celovito preverili vse okoliščine – trenutno je stvar še vedno v fazi t. i. prehodnega preizkusa, kjer preverjajo, ali je dovolj razlogov za sum, da lahko potem uvedejo tudi preiskavo.

KPK: Funkcionarji so dolžni prijaviti tudi "nematerialna darila", kot so storitve

"Javno in zasebno mora biti strogo ločeno"

Pa lahko občina plača kosilo nekemu ministru ali članom družine, ko je ta na službeni poti, je zanimalo voditelja.

"Meja je med javnim in zasebnim, ta mora biti strogo določena. Ko ministri in funkcionarji gostujejo naokrog, ta gostovanja po mojem vedenju praviloma plača vlada oziroma pristojno ministrstvo. V kolikor pa je strategija neke občine, da gosti funkcionarja na lastne stroške in se s tem seveda transparentno tudi strinja občinski svet, ravno tako ne more biti narobe, kajti tudi občina je del širšega javnega sektorja. Mora biti pa javno in zasebno strogo ločeno," odgovarja Šumi.

Ob tem opozarja, da pri korupciji ni pomemben znesek, saj že en sam evro lahko pomeni korupcijo. "Brezplačna kava je v naši družbi kulturna navada, da si postrežen ob vsakokratni ali ob različnih priložnostih, ampak tudi brezplačna kava lahko pomeni korupcijo, kajti takoj, ko si v zameno dolžan nekaj vrniti ali storiti, kar ne bi smel, je to že nedopustno," ponazori na primeru.

Pojasnil je, da so sprejeli tudi novo vizijo, s katero so določili pomen preventivnih in nadzornih aktivnosti, povezali so se tudi z različnimi pristojnimi institucijami – od ministrstva za javno upravo do ministrstva za šolstvo, saj KPK v preventivnih aktivnostih sam ne more biti učinkovit, je poudaril Šumi.

S prenočitvami Pivčeve se ukvarjata tudi KPK in policija