Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Verifikacijo oz. preverbo na področju zaščite živali na območnem uradu Novo mesto je izvedla interna komisija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Postopek je s sklepom konec novembra sprožil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, komisija pa je med drugim preverjala učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednost uradnega nadzora.

Sorodna novica Podpečan: Zapisnik precej nenavaden, živali niso bile ogrožene

"V okviru izredne verifikacije je bilo ugotovljeno kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. Pri tem je treba poudariti, da inšpekcijski postopek v času poteka verifikacije še ni končan in je bil v času izdaje poročila v reševanju na prvi stopnji," so sporočili z uprave.

Poročilo so posredovali direktorici novomeškega območnega urada, ki mora po pojasnilih uprave pripraviti odzivno poročilo.

Odvzem odmeval v javnosti

Uprava je prijavo v povezavi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem prejela 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dozdajšnjemu oskrbniku.

Odvzem 24 glav goveda je močno odmeval v javnosti. Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da je bil prostor ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami ter da živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode, nekatere pa so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake, so bili na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot "neprimeren in v celoti nezakonit" ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo.

Veterinarka je sicer 23. novembra izdala še odločbo oziroma pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik s pravnim poukom, v katerem so opisane možnosti zavezanca za pritožbo. Na izdano odločbo je pravni zastopnik kmetije na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložil pritožbo.