Foto: BoBo
Foto: BoBo

S stavko zaposleni na upravnih enotah opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač vsem zaposlenim na upravnih enotah za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih z nazivi na ministrstvih.

Ob tem zahtevajo, da do ureditve plačnega sistema vsak mesec prejmejo največ 300 evrov bruto dodatka. Opozarjajo tudi na nadaljevanje pomanjkanja uslužbencev upravnih enot, saj eni odhajajo, novih kandidatov, ki bi jih nadomestili, pa ni.

Ministrstvu za javno upravo med drugim očitajo neprimeren odnos do stavkajočih, saj da jih je na dan stavke zanimalo le, koliko uslužbencev stavka, koliko strank, ki so urejale nujne zadeve, so sprejeli in koliko so jih odklonili.

Sindikat je vlado pred dvema tednoma pozval, naj v osmih dneh pripravi ustrezen predlog za rešitev stavkovnih zahtev zaposlenih na UE-ju, sicer bodo stavko zaostrili. V več upravnih enotah so namreč na tajnem glasovanju že izglasovali, da bodo stavko ob sredah podaljšali za nedoločen čas oz. do rešitve stavkovnih zahtev in podpisa stavkovnega sporazuma.

Na UE-ju Ljubljana so v torek potrdili, da bodo v okviru stavke, ki bo potekala med 8. in 19. uro, strankam zagotovljene najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Stavka bo sočasno potekala na lokaciji Tobačna in Linhartova ter v vseh krajevnih uradih UE-ja Ljubljana.